Copy
Nyhedsbrev

Uddannelseshistorie.dk 

Nyhedsbrev fra Selskabet for skole- og uddannelseshistorie. 
Februar 2020.

Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til
nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
 Send nyhedsbrevet videre til andre interesserede!

__________________________________________________

 

NYT FRA SELSKABET

  • Indbydelse til generalforsamling 
  • Lancering af Uddannelseshistorie 2019 
 

FORMIDLING:

  • Udstilling: Det gode liv i oldtiden
  • Undervisningsmaterialer om skolen før og nu
 

CALL FOR PAPERS:

  • War (Hi) Stories: War and Education

__________________________________________________________________ 

NYT FRA SELSKABET

Indbydelse til generalforsamling 

Selskabet for skole- og uddannelseshistorie indbyder til generalforsamling torsdag d. 12. marts 2020 kl. 15-15.45.

Dagsorden:
 
1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning
3) Kassereren aflægger regnskab
4) Fastsættelse af budget og kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg af styrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant:
 
Ønsker genvalg som styrelsesmedlem: Jesper Eckhardt Larsen og Maria Rejkjær Holmen (begge for to år).
 
Ønsker ikke genvalg som styrelsesmedlem: Mette Buchardt, Christian Vollmond, Lisa Rosén Rasmussen.
 
Ønsker nyvalg som styrelsesmedlem: Karen Egedal Andreasen + Bjørn Hamre (begge for to år)
 
Ønsker ikke genvalg som suppleant: Jens Aage Poulsen.
 
Ønsker nyvalg som suppleant: Lisa Rosén Rasmussen og Harry Haue
 
Ønsker nyvalg som revisor: Signe Holm Larsen.
 
Ønsker nyvalg som revisorsuppleant: Søren K. Lauridsen.
 
7) Eventuelt
 
Eventuelle forslag skal være formanden (Jesper Eckhardt Larsen, j.e.larsen@iped.uio.no) i hænde senest ti dage før generalforsamlingen, dvs. 2. marts 2020.
 

Lancering af Uddannelseshistorie 2019

Efter selskabets generalforsamling 12. marts 2020 fejres lanceringen Uddannelseshistorie 2019 "Fra få til mange - det 20. århundredes uddannelseseksplosion" kl. 16-18.


 
For langt de fleste børn og unge kom uddannelse til at spille en stadig rolle og optage mere af deres tid i løbet af det 20. århundrede. Endnu omkring 1920 var det under 5 % af en 7-klasses årgang, som fortsatte undervisningen efter den undervisningspligtige alder, men det ændrede sig markant i løbet af århundredet. Denne udvikling er fortsat ind i det 21. århundrede, hvor over 90 % af ungdomsårgangene gennemfører en ungdomsuddannelse, og hvor mere end 10 % af befolkningen mellem 15 og 69 år har en lang videregående uddannelse i dag.
 
I dette temanummer af Uddannelseshistorie bringer selskabet fem artikler, der på forskellig vis kaster lys over flere af denne udvikling. To af forfatterne præsenterer ved lancering af Uddannelseshistorie 2019 resultaterne af deres undersøgelser, og Selskabet byder efterfølgende på vin og vand.
 
Program for lanceringsarrangementet:
•        Velkomst v/ formand Jesper Eckhardt Larsen
•        Præsentation af Uddannelseshistorie 2019 v/ Christian Vollmond og Christian Larsen
•        Det skæve gymnasium – geografiske skævheder i hovedstadsmetropolens gymnasietilbud i det 20. århundrede v/ Henning Bro
•        Skolelærernes historiske u-samtidigheder – lærerne som bondestandens organiske intellektuelle i mødet med uddannelseseksplosionen v/Jesper Eckhardt Larsen
 
Gerne tilmelding til info@uddannelseshistorie.dk inden fredag d. 22. marts 2019.
Både generalforsamling og lanceringsarrangementet finder sted på: 
Aarhus Universitet - DPU,
Tuborgvej 164, 2400 København NV,
bygning A, lokale A405


FORMIDLING

Udstilling: Det gode liv i oldtiden

Skolen har til alle tider formet og dannet eleverne. Nu ser en ny digital udstilling, Det gode liv i oldtiden, nærmere på, hvordan man præsenterede eleverne for oldtiden i skolen i begyndelsen af 1900-tallet.
Samtidig offentliggøres et stort undervisningsmateriale til grundskolen, som giver mulighed for at dykke ned i de enkelte fags historie. For eksempel kan man få et indblik i, hvordan man underviste i dansk i 1880’erne og i håndarbejde i 1970’erne.

Den digitale udstilling viser, hvordan skoleelever i begyndelsen af 1900-tallet blev præget til at opfatte mennesket som den helt centrale spiller på jorden. Gennem en serie af anskuelsesbilleder præsenteres vi for datidens blik på oldtiden, som man forstod og fortolkede den i starten af 1900-tallet.
Anskuelsesbilleder er tavler med illustrationer, der hang i skolestuen og illustrerede flora, fauna, historie, religion og andre fagområder, så det blev konkret for eleverne.
Udstillingen dykker gennem interview med forskere, lydfortællinger, illustrationer og interaktive billeder ned i datidens syn på naturen og på menneskets rolle på jorden.

Professor MSO i arkæologi på Aarhus Universitet, Felix Riede, er en del af udstillingen, og finder emnet yderst aktuelt:

”Udstillingen er både spændende og vigtig, fordi vi går imod nye tider – politisk såvel som miljømæssigt. Hvis vi skal finde ud af, hvad det gode liv i fremtiden er, kan vi bruge oldtiden som spejl. De klassiske anskuelsesbilleder er på samme tid et pædagogisk mesterværk fra deres egen tid og et godt udgangspunkt for samtaler om oldtiden, den brydningstid tavlerne blev lavet i og ikke mindst fremtiden.”

Se udstillingen her.


Undervisningmaterialer om skolen før og nuEt omfattende undervisningsmateriale med udgangspunkt i fagenes og skolens historie gøres nu tilgængeligt digitalt. Materialerne spænder over de sidste 200 år, og de giver nutidens elever og lærere mulighed for at dykke ned i de enkelte fag, deres historie, udvikling og visionerne bag. Hermed sættes elevernes egen skolegang i perspektiv. Det er ikke et materiale kun for historiefaget, men for alle grundskolens fag.

Pædagogisk konsulent Sara Glahn har stået for revisionen af en række eksisterende materialer og udviklet nye:

"Det helt særlige ved materialet er, at det giver et indblik i hele den danske skoles historie. De praktiske og historienære opgaver skaber i glimt oplevelsen af at være skolebarn på forskellige tidspunkter i skolens udvikling. Det hele er udsprunget fra forskning i skolens historie. Med materialet kan skolens historie inddrages i flere fag og bruges til flere tematikker ude i skolerne, og forhåbentlig kan det føre til spændende diskussioner om, hvordan skolen er i dag," siger hun.

Undervisningsmaterialerne er lavet på baggrund af forskning i dansk skolehistorie og danske elevers politiske engagement, som begge hører under Aarhus Universitet. Undervisningsmaterialet kan findes her.

 

CALL FOR PAPERS

War (Hi) Stories: War and Education

Den engelske serie War (Hi) Stories har udsendt et call for papers til en kommende udgave under temaet "War and Education".
Læs CfP her. Deadline for indsendelse af abstracts er 1. maj 2020. 
 
Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til
nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie har til formål at udbrede kendskabet til skolens og uddannelsernes historie.
www.uddannelseshistorie.dkThis email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie · København · København _ · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp