Copy
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie
www.uddannelseshistorie.dk
_____________________________________________________________
Call for papers
 
Tidsskriftet Uddannelseshistorie indkalder artikelforslag til
 
Temanummer 2019
Fra få til mange – det 20. århundredes uddannelsesrevolution
 
Gennem det 20. århundrede har en stigende andel børn/unge taget en ungdomsuddannelse og/eller en videregående uddannelse, og de seneste år har over 90% af ungdomsårgangene gennemført en ungdomsuddannelse og mere end 10% af befolkningen mellem 15 og 69 år har en lang videregående uddannelse. Hele ungdomsuddannelsesområdet havde en voldsom ekspansion igennem hele århundredet; det gjaldt særligt gymnasie- og handelsskolerne, men også på de tekniske skoler skete mere end en firedobling af elevtallet. Den samme udvikling kunne man tillige følge på de videregående uddannelser, som udviklede sig fra elite- til masseinstitutioner.
 
Ekspansionen betød bl.a., at der kom en mere bred elevsammensætning, der fik indflydelse på både uddannelserne og undervisningsformerne, men som også udfordrede uddannelsesinstitutionerne. I første omgang vandt kvinderne mere og mere frem i gymnasiet og endte med at udgøre flertallet, en tendens, som også gjorde sig gældende ved mange af de videregående uddannelser. Ligeledes begyndte børn fra ikke-akademiske hjem at tage en videregående uddannelse. Senere fulgte en stigende andel børn med andre sproglige og kulturelle baggrunde end dansk. Endelig blev en større andel af børn og unge med forskellige fysiske og psykiske udfordringer og handicaps deltagere i alle slags uddannelser bl.a. ud fra en politisk vilje til større inklusion.
 
Med dette call for papers ønsker Uddannelseshistorie at bringe artikler, der belyser, hvordan denne udvikling har påvirket uddannelserne og uddannelsesinstitutionerne – det være sig nye undervisningsmetoder, nye didaktiske paradigmer, elevkulturer, elevorganiseringer og ungdomsbevægelser, studierådgivning og erhvervsvejledning, SU til mange flere, nye måder at planlægge og styre uddannelse til den voksende mængde osv.
 
Der er deadline for indsendelse af et abstract på maks. en side 1. december 2018. Der kan forventes tilbagesvar senest 22. december 2018.
Deadline for indsendelse af færdige artikler er den 1. juli 2019. Temanummeret vil udkomme i december 2019.
 
Alle artikler fagfællebedømmes (peer review). Tidsskriftet er anerkendt i BFI med ét point.
 
Temaredaktionen kan kontaktes ved: seniorforsker Christian Larsen, Rigsarkivet (cla@sa.dk), og fagkonsulent Christian Vollmond, Undervisningsministeriet (christian.vollmond@stukuvm.dk).
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie · København · København _ · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp