Copy
Nyhedsbrev

Uddannelseshistorie 

Nyhedsbrev fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie
Juni 2018

 Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
 Send nyhedsbrevet videre til andre interesserede!

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

 

hhh@kkk.dk

____________________________________________________________________________________
 
NYT FRA SELSKABET:

Uddannelseshistorie 2017: "Professionerne og deres uddannelser" blev udsendt til selskabets medlemmer i december.
Selskabets kasserer, Jens Bennedsen, jebe@kb.dk kan kontaktes, hvis:
 • medlemmer ikke har modtaget Uddannelseshistorie 2017
 • man ønsker at købe et eksemplar af Uddannelseshistorie 2017
 • man ønsker at blive medlem af selskabet og fremover få årbogen tilsendt ved udgivelsen

Husk at betale kontingent til selskabet. Selskabets konto i Danske Bank, reg.nr.: 1551, konto nr. 3015386.
 

http://hf-hjortespring.dk/


NY FORENING 
Frivilliggruppen ved Jonstrupsamlingen indkalder til stiftende generalforsamling af foreningen ”Jonstrupsamlingens Venner” onsdag d. 21. februar 2018 kl. 19 i Egeskolens kantine, opgang C. Jonstrupsamlingens Venner er en støttekreds, der har til formål at støtte Jonstrupsamlingens videreførelse og øge interessen for dens aktiviteter. 
Den første start - Læreruddannelsen på Blaagaard i 1790’erne. Søndagsoplæg i Jonstrupsamlingen søndag d. 4. marts 2018 kl. 14

NYT PÅ NETTET
Nu kan protokoller fra 42 københavnske håndværkerlav 1563-1982 ses på nettet. Her kan man bl.a. se Læredrenge-bøgerne med oplysninger om drengens navn, læremesterens navn, læreforholdets løbetid og andre forhold. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------


NYT FRA SELSKABET:

Generalforsamling: Præsentation af Uddannelseshistorie 2017: Professioner / Uddannelse / Historie. Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 15-18. DPU, lokale A401.
 • Dannelse eller ferie? Danske lærere på studie- og dannelsesrejser i Europa 1919-1932 /seniorforsker, ph.d. Christian Larsen 
 • I otakt med tiden? Lärarutbildningsreformernas konsekvenser för professionen. Et svensk perspektiv /universitetslektor, fil. dr. Johanna Ringarp
 • Et importeret begreb uden naturlige fjender? Professionsbegrebets rejse fra amerikansk sociologi til europæiske fagkampe /førsteamanuensis, ph.d. Jesper Eckhardt Larsen

Uddannelseshistorie 2017 "Professionerne og deres uddannelser" er nu udsendt til medlemmerne.
Indhold:
 • Et importeret begreb uden naturlige fjender? Professionsbegrebets rejse fra amerikansk sociologi til europæiske fagkampe /Af Jesper Eckhardt Larsen
 • Da lærerplanlægningen spillede fallit. Lærerbehovsudvalget og den udbredte lærermangel i 1950’erne og 1960’erne /Af Erik Nørr
 • I otakt med tiden? Lärarprofessionens ställning sett via lärarutbildningens utveckling i Sverige, 1962-2015 /Af Johanna Ringarp og Karolina Parding
 • Dannelse eller ferie? Danske skolelæreres pædagogiske studie- og uddannelsesrejser 1919-1932 /Af Christian Larsen
 • Symbolske praktikker og socialhistoriske dynamikker i velfærdsarbejdet med flygtninge og indvandrere /Af Trine Øland
 • Uddannelse til erhvervslærer inden for de tekniske uddannelsesområder /Af Henriette Duch og Karen E. Andreasen
 • Dansk Skolemuseum 2009-2017 – delvist genoplevet i erindringen /Af Ning de Coninck-Smith og Jens Bennedsen
 • Her står vi – kan vi andet? Uddannelserne i folketingsåret 2016-2017 /Af Signe Holm-Larsen
 • Dansk Uddannelseshistorisk Årsbibliografi 2016 /Ved Christian Larsen
 • ANMELDELSER
 • bilag til artiklen Uddannelserne i folketingsåret 2016-2017
NY FORENING 
Generalforsamling 21.1.2018:

Frivilliggruppen ved Jonstrupsamlingen indkalder til stiftende generalforsamling af foreningen ”Jonstrupsamlingens Venner” onsdag d. 21. februar 2018 kl. 19 i Egeskolens kantine, opgang C. Jonstrupsamlingens Venner er en støttekreds, der har til formål at støtte samlingens videreførelse og øge interessen for dens aktiviteter. Se mere om Jonstrupsamlingen

Søndagsoplæg 4.3.2018:
Den første start - Læreruddannelsen på Blaagaard i 1790’erne. Søndagsoplæg i Jonstrupsamlingen søndag d. 4. marts 2018 kl. 14
”Sådan begyndte det! Om elever, fag, lærere og eksamen ved seminariets start på Blaagaard.” Professor emer. Ingrid Markussen med speciale i dansk og nordisk skolehistorie fortæller om, hvad det var for unge mennesker, som ville være lærere i 1790’erne, om den uddannelseshverdag, som ventede dem på Blaagaard seminarium i 1791, og om inspirationen fra læreruddannelsen i Kiel fra 1781. Ingrid Markussen er her i 2018 bogaktuel med en bog på Syddansk Universitetsforlag om skolereformen på Brahetrolleborg 1783 med titlen Samfundsforvandling i modvind. Johan Ludvig Reventlows skolereform på Brahetrolleborg 1783-1801, set i lyset af en forældreklage.
Efter søndagsfortællingen er der mulighed for at besøge selve samlingen og bl.a. se de seneste arkivfund om den indbyrdes undervisningsmetode, som den blev praktiseret i Jonstrup.
Hjertelig velkommen! Adressen er Jonstrupvej 288, opgang E


NYT PÅ NETTET
Nu kan protokoller fra 42 københavnske håndværkerlav ses i Københavns Stadsarkivs "kildeviser". Her kan man bl.a. se Læredrenge-bøgerne med oplysninger om drengens navn, læremesterens navn, læreforholdets løbetid og andre forhold. 
Se f.eks. Bagerlavet. Drengenes ind- og udskrivningsprotokol, 1666-1688
Også på Rigsarkivets "ArkivalierOnline" findes mange lavsprotokoller, bl.a. med lærekontrakter.

De københavnske lav var sammenslutninger af håndværkere og handelsfolk. De ældste lav går tilbage til middelalderen. Enhver, der ville slå sig ned med et erhverv, var forpligtet til at være medlem af et lav. Lavene fungerede også som sociale foreninger. I 1857 mistede lavene deres særlige privilegier. Handelslavene forsvandt helt, håndværkerlavene fortsatte som sociale foreninger.

 

Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til
nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie har til formål at udbrede kendskabet til skolens og uddannelsernes historie.
www.uddannelseshistorie.dkThis email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie · København · København _ · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp