Copy
Nyhedsbrev

Uddannelseshistorie. 

Nyhedsbrev fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie.
Januar 2015.

 Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
 Send nyhedsbrevet videre til andre interesserede!

____________________________________________________________________________________
 

NYT FRA SELSKABET:

  •         Generalforsamling 20. februar 2015, kl. 16.30 - 17.00. Rigsarkivet. Kalvebod Brygge 34. Kbh. V

NYE PUBLIKATIONER:

_________________________________________________________________________________
 

SELSKABET FOR SKOLE- OG UDDANNELSESHISTORIE


Fredag 20. februar 2015 
Generalforsamling kl. 16.30-17.00
på Rigsarkivet - København, Kalvebod Brygge 34, København V


Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Kassereren aflægger regnskab
4) Fastsættelse af budget og kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg af styrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant
Ønsker genvalg: Søren K. Lauridsen, Christian Larsen, Else Hansen, Erik Nørr, Niels Reeh
Ønsker ikke genvalg: Susanne Wiborg
Ønsker genvalg: revisor Kirsten Frederiksen, Rønde.
7) Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden (Jesper Eckhardt Larsen, jesper.e.larsen@uia.no) i hænde senest ti dage før generalforsamlingen.
 
Claus Munch Drejer: Kampen om eleven - Hvordan skoler skaber elever. Unge Pædagoger

Bogen udgives i 2014 af forlaget UP, dels for at fejre 75. årgang af tidsskriftet Unge Pædagoger dels for at fejre 200-året for undervisningspligtens indførelse med Almue-skoleloven af 1814.
En elev er ikke blot en elev. En elev produceres i skolen.
Skolen skaber elever med bestemte kompetencer. Denne bog handler om, hvordan eleven er blevet formet historisk og aktuelt. Kampen om eleven handler om, hvordan magt og vidensformer kæmper om at skabe elever.
Bogen er et studie af, hvordan eleven skabes og formes gennem pædagogik og psykologi, dvs. hvordan magt og styring anvendes til at skabe eleven. Bogen trækker på Foucaults forståelse af magt, viden og subjektivitet. 
For at trække de forskellige subjektiveringsstrategier frem og tydeliggøre dem er analysen forankret i transformationer. Analysen er inddelt i seks transformationer:
▶1822-1850 – Den objektiverede lærling
▶1880-1910 – Den regulerede elev
▶1920-1930 – Den individuelle elev
▶ 1960-1980 – Det myndiggjorte barn
▶1990-2000 – Myndiggjort til livslang læring
▶2003-2010 – Præstationseleven
Målgruppen er alle med interesse i folkeskolen, dens historie, nutidige dilemmaer og perspektiver. Lærere, skoleledere, forældre, lærerstuderende og underviserne på professionshøjskolerne samt studerende og undervisere på universiteterne.
204 sider - 188 kr.

Årsskrift 2014. Sønderjysk Skolemuseum
Fra bondeskoler til centralskoler. Kim Furdal og Peter Dragsbo
Skolemuseets indsamling og formidling.  Margit Hagelsø
Årets gang på Sønderjysk Skolemuseum. Karl Erik Olesen

Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til
nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie har til formål at udbrede kendskabet til skolens og uddannelsernes historie.
www.uddannelseshistorie.dk