Copy
ÅRET DER GIK: Projekter og tiltag i 2014
Vises emailen ikke korrekt? Se nyhedsbrevet i din browser
ÅRET DER GIK:
PROJEKTER OG TILTAG I ØRESTAD 2014
 

Grundejerforeningssekretariatet Ørestad (GFS Ørestad) har sammen med grundejerforeningerne og vandlauget haft travlt i 2014, hvor året bød på en række spændende anlægs- og udviklingsprojekter. Her får du et kort overblik.

ØRESTAD SYD
Langrendsruter, årlige beboerfester, en plakatsøjle, indbydende overgange til fælleden eller fokus på flere naturlige mødesteder inde i byens rum? Det er bare et lille udsnit af en lang række fantastiske inputs og idéer fra beboere og interessenter i Ørestad Syd.

Grundejerforeningen Ørestad Syd har sammen med GFS Ørestad afholdt en workshop med det formål at indsamle idéer og inspiration til bestyrelsens arbejde med at udvikle bydelen og fællesområderne i de kommende år. 

På baggrund af oplæg fra GFS Ørestad og By & Havn diskuterede og brainstormede 22 workshop-deltagere og kom med en masse idéer og inputs. Deltagere, oplægsholdere og bestyrelsesmedlemmer arbejdede med kort over området og roterede blandt tre overordnede emner:

  1. Bydelens fysiske rammer
  2. Overgangen til fælleden
  3. Traditioner og årlige begivenheder 
Find hele referatet HER.
Foto: Janek Mastek

Grundejerforeningen Ørestad Syd bakkede desuden op om det blomstrende byliv i kvarteret med økonomisk støtte til Ørestad Kulturdage og Ørestad Idrætsfestival, herunder en plantekasse-workshop med TagTomat og en sportsdag på Plug'n'Play.  

Desuden kørte igen vinterbelysning i området, vi anlagde en ny sti på tværs af Skovrummet til parkeringspladsen mellem Else Alfelts Vej og Richard Mortensens Vej, så man kan komme tørskoet derhen i alt slags vejr.

Vi plantede desuden en række nye træer i området i kølvandet på stormene i 2013. 
ØRESTAD CITY

"Ørestad City er byen, hvor kunst, natur og urbant miljø forenes," lyder det i bestyrelsens vision for kvarteret. Grundejerforeningen præsenterer hermed Ørestad Citys Strategiplan 2014-2018.

Med en ny strategiplan for Ørestad City ønskede grundejerforeningens bestyrelse at udvikle forudsætningerne for det særlige byliv, som karakteriserer kvarteret mere end nogen anden københavnsk bydel. Strategien er forankret i tre kerneelementer i Ørestad Citys identitet: kunstnatur og urbant miljø.

Se strategiplanen online eller hent den på tryk hos Ørestad Bibliotek eller hos GFS Ørestad.

Se strategiplanen online HER.

I rapporten finder du et oversigtskort over kommende projekter og deres placeringer i kvarteret, og du kan læse om de prioriterede indsatser år for år frem til 2018. Rapporten uddyber, hvordan Grundejerforeningen Ørestad City vil arbejde med hhv. kunst, natur og urbant miljø - og særligt samspillet mellem dem.

Strategirapporten er udarbejdet af grundejerforeningens bestyrelse i samarbejde med GFS Ørestad og rådgiver Mike Ameko Lippert.
De tværgående stier i Byparken i Ørestad City blev asfalteret i 2014 efter stort ønske fra områdets beboere. Asfalten er rød ligesom den eksisterende sti, og de nye stier vil med tiden falme, så nuancerne passer sammen. Billedet ovenfor viser maskinen, som først lagde en "grund" af sort asfalt, inden den røde belægning blev lagt ovenpå.

I samme ombæring indlagde vi trækrør til el under alle stierne, så de er forberedt til opsætning af belysning i fremtiden. Stierne står klar til brug nu, men der arbejdes fortsat på at finjustere stiernes hælning og overgang til tilstødende græsarealer.
De grønne og grå cirkler med punkter i er de nye træers placeringer. De grå pletter uden punkter er forslag til kommende placeringer af træer. Grafik: SLA.

Byparken i Ørestad City har fået flere varierede træsorter med frugter og bær. Dette som en del af en ny beplantningsplan (projekteret i Ørestad Citys nye strategiplan, se ovenfor), som udføres af SLA Landskabsarkitekter. Den øvrige plan for udviklingen af Byparken, de omkringliggende lommeparker og parken mellem Porthuset og Winghouse er allerede på tegnebrættet - bogstaveligt talt - og planerne udvikles primo 2015.

I første omgang plantes klynger af nye træer langs den tværgående sti, som i daglig tale kaldes Alléen (visualiseringen ovenfor), i parkens østlige del i nord-syd-gående retning fra Horisonten og Det Flexible Hus til Sejlhuset og huset Copenhagen Golfpark. 

Træerne plantes forskudt i opløste rækker af flere sorter, fremfor en lige række af ens sorter, da det minimerer træernes sårbarhed overfor sygdom og risikoen for, at de går ud. Plantningen er i gang i øjeblikket. Vi afventer bedre vejr, for at plantningen kan færdiggøres

Se hvilke træsorter, der er tale om HER.
Sidst men bestemt ikke mindst: Ørestad City har fået nye, farverige vejvisere, som giver et "fingerpeg" i retning af kvarterets oplevelser og hyggekroge. Tag et kig ved indgangsvejene til kvarteret og i Byparken.

Skiltene er udarbejdet og designet af rådgiver Mike Ameko Lippert og grafiker Signe Bjerregaard.
ØRESTAD NORD
Vinderen af idékonkurrencen om en mere oplevelserig kanalgade i Ørestad Nord blev Morten Kjer, som foreslog at forlænge byrummene ned til vandet på forskellige trædæk (her ved ud for KUA 1).

Konstruktionen af af fundamenterne blev gennemført i slutningen af 2014, og selve trædækkene anlægges i løbet af den kommende måned. Konkurrencen Mind The Gap blev afholdt i samarbejde med Innosite og Dansk Arkitektur Center. 

Kanalerne er oprindeligt tænkt som et æstetisk, blåt forløb, som spejler bydelens arkitektur. Baggrunden for udviklingsprojekterne på Emil Holms Kanal er at aktivere kanalforløbets potentiale som rekreativt element endnu mere.

Videreudviklingen af Emil Holms Kanal er en del af Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarters strategiplan 2012-2022. Vandlauget har desuden givet økonomisk støtte til kunstværket ORB. I projektets arbejdsgruppe sidder beboerrepræsentanter fra foreningens bestyrelse samt deltagere fra DR, ITU, KUA, Tietgenkollegiet og Vandlauget.

Læs mere om Emil Holms Kanal-projektet HER.
2. pladsen i konkurrencen gik til kunstværket ORB, som placeres i den nordlige ende af Universitetskanalen (visualiseringen ovenfor). Værket består af en familie af lysende ORB'er, som reagerer på lyd og inviterer til både kunstneriske oplevelser og leg ved hjælp af det interaktive element og det farvede lys, som projiceres ud fra ORB'erne. 

Værket er skabt af kunstnerne Pipaluk Supernova og Thomas Jørgensen fra Live Art Installations i samarbejde Ib Mogensen og Rasmus Nielsen fra Outsiders. ORB forventes at ligge klar til indvielse i foråret 2015. 
Som følge af en ny kommunikationsstrategi i Ørestad Nord udgav vi en serie velkomst- og oplevelsesfoldere til både nye og gamle beboere og studerende i kvarteret. Vi lancerede dertil et simpelt, mobilvenligt website med basisviden om områdets faciliteter, eventpulje og kort over området på GoOrestad.dk.

Vi opsatte desuden helt nye oplevelsesskilte ved indgangene til kvarteret og ved de mest befærdede stier og veje. Her kan både nye og gamle danne sig overblik og finde vej til fx boldbaner, legeplads, bibliotek eller de forskellige institutioner i kvarteret.

Informationen er hustandsomdelt. Find også folderne med kort på universiteterne eller på Fakultetsbiblioteket.
ØRESTAD VANDLAUG
Klik på billedet for at komme til videoerne eller se dem på Vandlauget.dk

"Vis det, fremfor at sige det," lyder et gammelt råd. Det tog vi bogstaveligt og skabte en kort serie af YouTube-film om Ørestads omfangsrige kanalanlæg og søer. Her kan du komme med "om bag tæppet" hos Ørestad Vandlaug, som administrerer det enorme kunstige bykanalssystem. 

Kanalerne er nemlig ikke bare smukke, men også smarte. De opsamler regnvandet fra byens tage og arealer og fører det ud i havnen, fremfor at regnvandet løber i kloakkerne som i det indre København. På den måde sikrer de området mod skybrud og oversvømmelse.

De tre videoer på hver 3 minutter giver et godt overblik over filosofien bag regnvandssystemet, de rekreative aktiviteter, som kanaler og søer tilbyder, den særlige vandrensning, som udskiller uønskede stoffer fra særligt forurenet vand, og giver også indblik i bassinernes særlige konstruktion og vandmiljø. Video-serien er støttet af Ørestad Vandlaug og Amager Vest Lokaludvalg.
Kaskaderne under Ørestad Metrostation blev overtaget af Ørestad Vandlaug, som gav bassiner og beplantning en ordentlig omgang "forårsrengøring" og forbedring. Oprydningen og genplantningen resulterede i et flot vandmiljø, som kan nydes af både mennesker og dyr.

Vandlauget kommer i fremtiden også til at administrere kanalsystemets udvidelse i Ørestad Syd i det kommende Arenakvarteret.
NY DRIFTSLOG PÅ TWITTER
Vi har søsat en ny driftslog på Twitter, hvor vores driftsfolk kan opdatere om lokale arbejder, reparationer, beplantning, udviklingsprojekter og byggepladser - hurtigt og nemt, mens de er "ude i marken".

Det er særligt ting, som vedkommer områdets beboere og faste brugere. Vi opfordrer alle, som dagligt færdes i Ørestad, til at følge loggen på Twitter.com/OrestadDrift. Vi hashtagger alle informationerne med hhv. #ørestadnord #ørestadcity #ørestadsyd #vandlaug, så du hurtigt kan se, om det vedkommer lige præcis dit lokalområde.

Har man noget på hjerte, hører vi gerne fra jer her eller på Facebook.dk/GFSorestad
RIGTIG GODT NYTÅR TIL JER ALLE!

Vi glæder os til flere spændende projekter i 2015.

Med venlig hilsen,

Christian, Anne, Simon og Ane

Grundejerforeningssekretariatet Ørestad
Mere Ørestad? Se her:
Find os på Facebook
ORESTAD.net
Send en email til os
Fotos tilhører GFS Ørestad, hvis ikke andet akkrediteres i teksten.
Copyright © 2015 Grundejerforeningssekretariatet Ørestad, All rights reserved.Frameld nyhedsbrev / unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp