Detta är information ifrån Tillväxt Motala AB - Motalas näringslivsbolag

Motala  20160223

Trendigt att starta företag i Motala!

Aldrig förr har entreprenörskapet varit starkare i Motala än just nu. Färska siffror visar att antalet nystartade aktiebolag ökat med nästan 30%  det senaste året. I jämförelse med siffror för hela riket sticker Motalas siffror ut rejält.  Veckans rapport från SCB visar också att kommunen vuxit med över 1 000 personer de senaste tre åren. 
- Vi ser dessa siffror som tydliga tecken på att vi är en attraktiv plats med stark framtidstro, summerar Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande i Motala.


Motalas näringsliv står sig stadigt, kommunen har idag fler företag än någonsin tidigare och tuffar på mot den magiska gränsen på 4 000 bolag. När Bolagsverket summerar 2015 så är det med ett starkt resultat vad gäller antalet nystartade företag där hela västra Östergötland gått starkt framåt. Motala landar på en ökning på 16% totalt, att jämföra med riket där ökningen låg på 3.6% och Västra Östergötland på 5.2%. Om man bryter ut formen Aktiebolag så ses en ökning på 28% i Motala.
-     Det är i aktiebolagen som flest jobb skapas och därför är denna siffra viktigt och glädjande, konstaterar Joakim Ljungqvist, VD på Motalas näringslivsbolag Tillväxt Motala AB.

Den bransch som sett den allra starkaste utvecklingen är branschen Företagstjänster som sedan millenniumskiftet ökat med 676 jobbtillfällen, vilket är en ökning på 100%.

Arbetslösheten är dock fortsatt en stor utmaning i kommunen, den tidigare vikande trenden har dock vänt och de senaste tre åren har 550 nya arbetstillfällen skapats i kommunen.
- Det är glädjande att se att trenden vänt åt rätt håll men här är vi långt från nöjda, konstaterar Camilla Egberth.

En annan siffra som stiger är antalet pendlare både till och från Motala. Utpendlingen har fördubblats sedan millenniumskiftet, men också inpendlingen till Motala ökat, bara senaste året ses en ökning på 6 %. 
- Vi är en tydlig del av en stor arbetsmarknadsregion och det är viktigt för den lokala tillväxten, konstaterar Joakim Ljungqvist.

I måndags släppte Statistiska Centralbyrån (SCB) en annan viktig indikator, nämligen summeringen av landets befolkningsutveckling under 2015. Här konstateras att Motala de senaste tre åren växt med över 1 000 personer, nettotillväxten under 2015 landar på en ökning med 347 personer. 

För mer information:
Camilla Egberth, Kommunstyrelens ordförande  0141-22 50 01
Joakim Ljungqvist, Tillväxt Motala AB 0141-101 201
(Margareta Hagman, Tillväxt Motala AB 0141-101 204)


Missa inte vår summering av 2015 här >>

Motala, Östergötlands sjöstad, är regionens tredje största kommun. Tillsammans med Norrköping och Linköping utgör vi centrum i en av landets viktigaste tillväxtregioner. I Motala finns nästan 4 000 registrerade företag och en välutvecklad service för näringslivet.
Tack vare vårt läge vid Vättern kan vi erbjuda unika möjligheter för boende och besökare som sätter värde på ett aktivt, sjönära liv