Copy
Welkom by September 2018 uitgawe van die Rooivleis Produsente Organisasie Nuusbrief 
View this email in your browser

 Statutêre heffing goedgekeur

 

Die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye het die voortsetting van die voorgestelde statutêre heffing in die Suid-Afrikaanse rooivleisbedryf vir ‘n periode van twee jaar tot 4 November 2020 goedgekeur.

Dit is met dien verstande dat die heffing as volg aangewend word :-
  • 70% van die totale inkomste moet op generiese funksies bestee word wat verbind word met verbruikersgemoedsrus, verbruikersopvoeding, navorsing en ontwikkeling, skakeling en produksie-ontwikkeling.
  • Nie meer as 20% mag aan administrasiekoste bestee word nie.
  • Ten minste 20% moet aan transformasie bestee word.
Lees meer ...

Rooivleisheffings lyk só


Die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye het aangekondig dat die volgende heffings (BTW uitgesluit) van toepassing sal wees op bepaalde diere, rooivleis en rooivleisprodukte, huide, velle en verwerkte varkvleis:

Beeste
  • R6.24 per kop sal afgetrek word by die verkoopprys van die betrokke diere en aan die heffingsadministrateur oorbetaal word.
  • R10.40 is per kop betaalbaar aan die abattoir deur die eienaar van die dier wanneer dit geslag word. Die eienaar van die abattoir moet dit aan die heffingsadministrateur oorbetaal.
Lees meer ...

Diensverskaffer gesoek


Die Nasionale Dieregesondheids-forum in samewerking met die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye en die vee-identifikasie- en naspeurbaarheidskomitee wil ‘n gekwalifiseerde en ervare diensverskaffer aanwys om ‘n getuienis-gebaseerde besigheidsplan of aksieplan vir die LITS SA operasionale beleidsraamwerk te ontwikkel.
 
Daar sal van die diensverskaffer of diensverskaffers verwag word om die forum, die departement en die komitee by te staan met die implementering van ‘n raamwerk wat as terme van verwysing gebruik kan word.
  
Die plan behoort volgens beginsels van eenvoud, volhoubaarheid en kostedoeltreffendheid ontwerp te word.
  
Die raamwerk en ander relevante inligting kan gesien word by
http://www.daff.gov.za/vetweb/Animal%20Identification/LITS%20SA%20Policy%20final%202018.pdf

KOMGA bespreek onteiening


Die Komga Boerevereniging bied op 7 November op die plaas Mtwentwe by Haga Haga aan die Oos-Kaapse Wildekus ‘n vergadering oor die onteiening van grond sonder vergoeding aan.
 
Roelf Meyer sal die hoofspreker wees. Hy was onder meer ‘n hoofonderhandelaar tydens die Veelpartyforum saam met Cyril Ramaphosa, ‘n minister in beide FW de Klerk en Nelson Mandela se kabinette en is ‘n medestigter van die United Democratic Movement (UDM).
  
Fanie Brink, ‘n onafhanklike ekonomiese adviseur en mentor met meer as 40 jaar ondervinding in die landboubedryf, sal een van die ander sprekers wees.

Konsep spesifikasie vir verwerkte vleisprodukte bekend

Die Minister van Handel en Nywerheid het ‘n konsep verpligte spesifikasie op verwerkte vleisprodukte aangekondig.
 
Dit is van toepassing op die hantering, voorbereiding, verpakking, verkoeling, vries, etikettering, merk en stoor van hoë-risiko verwerkte vleisprodukte wat onderworpe is aan SANS 885. Die mikrobiologiese en samestellende vereistes word hierby ingesluit.
  
Die vereistes vir geblikte vleise, rou boerewors, spesiespesifiekte wors, wors wat van verskillende spesies gemaak is, pluimvee en rooivleis wat onbehandel is of op so ‘n manier behandel word dat die produk steeds soos ‘n normale rou karkas lyk, gesnyde, porsies of stukke (vars of gevries) word van die verpligte spesifikasie uitgesluit.

Goeie wolpryse is vanjaar behaal


Volgens Cape Wools SA se seisoenale oorsig was die Suid-Afrikaanse 2017/2018-wolseisoen een van die bestes ooit in terme van pryse.
 
In die geval van produksie het totale innames van wol tot 48,9 m/kg gedaal. Dit verteenwoordig ‘n daling van 6,6% vergeleke met die 2016/2017-seisoen. Die Oos-Kaap is steeds die provinsie wat die meeste wol produeer met 17,5 miljoen kg (26% van produksie), gevolg deur die Vrystaat met 8,5 m/kg (17%) en die Wes-Kaap met 7,5 m/kg (15%).
Lees meer ...

Hanteer onwettige grondbesettings só


Agri SA het ‘n inligtingstuk saamgestel oor die hantering van die onregmatige besetting van grond.
 
Duidelike onderskeid moet getref word tussen die onwettige betreding van eiendom en plakkery in die gewone loop van sake aan die een kant en ‘n skielike en georkestreerde besetting van eiendom deur persone aan die ander kant.  In die geval van ‘n skielike en georkestreerde besetting van eiendom moet daar op ‘n vinnige en besliste wyse teen sodanige persone opgetree word, wat die deelname van alle rolspelers vereis.
Lees meer ...

Wees versigtig vir ureum-vergiftiging


Boere moet seker maak hul gebruik die korrekte konsentrasie wanneer hul lek aan hul vee gee, want ureum-vergifiting is ‘n algemene verskynsel. Die lek mag ook nie nat raak nie.
 
Volgens die maandelikse verslag oor dieresiekteneigings soos informeel gerapporteer deur die Herkouer Veterinêre Vereniging van Suid-Afrika (RuVASA) is die volgende probleme en siektes tydens die afgelope maand aangemeld :-
Lees meer ...

BFAP vooruitskouing bekend


Die BFAP landbouvooruitskouing vir die tydperk 2018 tot 2027 is pas in Pretoria vrygestel.
  
Daarvolgens het die landbou se bydrae tot die bruto binnelandse produk in 2017 ‘n hoogtepunt bereik. Dit het nie net ‘n gunstige periode vir uitvoere ingelei nie, maar ook daartoe bygedra dat die intensiewe lewendehawesektore daarin kon slaag om weer winsgewend te wees.
Lees meer ...

Perspektief

‘n Vergelyking tussen hoë benutting- en beheerde selektiewe beweiding oor vier jaar.

Veldbestuurmetodiek en –prosedures het onlangs weer prominensie gekry in debatte oor ongetoetste en waargenome voordele van hoë benuttingweistelsels (HBW). Verskeie ander terme en variasies op die HBW beginsel word ook bespreek in die landboupers, met hoë digtheid maar kort wisselperiodes wat toenemend gewild word. Aangesien verskeie verslae grootliks ongetoets is, het die outeurs hieronder aangehaal met ‘n veldbestuurprojek op die Roodeplaat Proefplaas van die LNR noord van Pretoria begin. Die veld is tipies Gemengde Suurbosveld. Die doel van die studie was om die invloed van HBW en beheerde selektiewe beweiding (BSB) op veldtoestand oor ‘n vier jaarperiode (2011/2012 – 2014/2015) te ondersoek. 

Die toetskudde was 92 Bonsmarakoeie wat verdeel is in vier groepe van 23 elk. In die BSB behandeling is koeie van kamp tot kamp verskuif wanneer ongeveer 30% van die beskikbare gras droëmateriaal benut is, terwyl in die HBW stelsel verskuiwing plaasgevind het nadat ongeveer 60% van die gras droëmateriaal benut is.
 
Lees meer ...
Laai u elektroniese weergawe van die Rooivleistydskrif hier af
Share
Tweet
Forward

Veilings in September

BTW-items vir kommentaar gepubliseer


Die Minister van Finansies het die verslag van die onafhanklike paneel oor die hersiening van huidige items wat ‘n nulkoers van BTW in plek het, vir kommentaar gepubliseer.
 
Dit kan op vatsubmissions@treasury.gov.za gesien word.
  
Die paneel se voorstelle is onderhewig aan openbare kommentaar sowel as kommentaar wat tydens Parlementêre verhore gelewer word. Nadat alle voorstelle en kommentaar sowel as die aanbevelings van die Nasionale Tesourie en die SA Inkomstediens in ag geneem is, sal die Minister van Finansies besluit watter voorstelle geïmplementeer sal word. 

Rooivleisbedryfs-forum kies nuwe ampsdraers


Koos van der Ryst (RPO) is tydens die Rooivleisbedryfsforum se algemene jaarvergadering as voorsitter verkies in die plek van Dave Ford, wat uitgetree het.
   
Kabols le Riche (Rooivleisabattoirvereniging) is as vise-voorsitter verkies in die plek van Tim Davidson. Die ander lede van die bestuurskomitee is David Osborne (SAPPO), Aggrey Mahanjana (NERPO), Gerhard Schutte (RPO) en Georg Southey (Vereniging van Vleisinvoerders en -Uitvoerders).
  
Tim Davidson (Nasionale Federasie van Vleishandelaars) is herkies as voorsitter van die Nakomingskomitee. Andrew Cocks (SAMPA) en Barry Swart (‘n onafhanklike finansiële adviseur) is herkies as voorsitter van die Heffingskomitee.
  
Dave Ford het bedank as uitvoerende direkteur van die SA Voerkraalvereniging en was nie weer beskikbaar om as voorsitter te dien nie, maar het ingestem om vir ‘n tydperk as ‘n konsultant vir die forum op te tree.

Die Nasionale Dieregesondheid-forum se struktuur is nou formeel


Tydens die inhuldigingsvergadering van die nasionale Dieregesondheidsforum waar sy organisatoriese struktuur gefinaliseer is, is dr Pieter Vervoort as besturende direkteur aangewys terwyl Gerhard Schutte (RPO) as tussentydse voorsitter aangewys is.
 
Dr Pieter Vervoort, ‘n bekende varkveearts was sedert 2009 voorsitter van die nasionale Dieregesondheidsforum. Die ander direkteur is dr Charlotte Nkuna, president van die Suid-Afrikaanse Veterinêre Vereniging (SAVA), Johann Kotzé,  (HUB van SAVPO), Dr Ziayanda Majokweni (SA Pluimveevereniging) en Nico van Aardt, direkteur Bethlehem Agri as ‘n onafhanklike nie-uitvoerende direkteur.
Lees meer ...

Moelike tye lê vir die leerbedryf voor


Die huidige situasie in die leerbedryf verskil baie van vorige krisistye, maar die moontlikheid van “fundamentele veranderinge” in 2019 is nie uitgesluit nie, volgens die jongste uitgawe van die Leather Pipeline markintelligensieverslag.
 
Van die mees ervare deelnemers in die bedryf kan nie ‘n tydperk onthou waarin die bedryf soveel verskillende probleme op dieselfde tyd moes hanteer nie. Die groot verskil in die huidige situasie is dat die grootste probleem nie ‘n algemene daling in verbruik is nie. Dit het niks met die vraag na die voltooide produk te doen nie, maar die probleem is direk verwant aan die gebruik van leer as ‘n materiaal. Die harde werklikheid is dat leerproduksie weens ‘n daling in vraag krimp. Dié daling word veroorsaak deur ‘n oorskot van materiaal regoor die wêreld.
 
Die verslag sê egter ook die situasie kan nie onbepaald voortduur nie. Omdat huide net vir ‘n sekere tydperk geberg kan word, sal dit teen ‘n laer prys verkoop moet word of vernietig moet word. Dit sal daartoe lei dat die rou materiaal-mark weer gebalanseerd sal raak.
 
Intussen kan markdeelnemers tydens die somerreses die veranderinge in algemene toestande fyn dophou sodat hulle voorbereid sal wees vir die hervatting van die produksieseisoen.
Bron : Leatherbizweekly, 7 August 2018

Die pad vorentoe vir die bokbedryf


Die bokwerkgroep het ‘n opsommende oorsig van die die bokbedryf met aanbevelings oor die pad vorentoe vrygestel.
 
Sover dit bemarking betref, word daar aanbeveel dat die verskillende Telersgenootskappe nismarkte ontwikkel. Die nasionale RPO is versoek om ‘n skakel op sy webwerf te plaas sodat alle rolspelers toegang daartoe sal hê. Dit sal inligting oor bokproduksie en ander relevante aangeleenthede bevat.
Lees meer ...

Duidelikheid oor wat onteiening behels


Daar is skynbaar heelwat verwarring oor wat onteiening behels en hoe die proses loop.  Agri SA het ‘n inligtingstuk daaroor versprei.
 
Artikel 25(2) van die Grondwet reguleer onteiening.  Hierdie artikel bepaal die volgende:  “Eiendom mag slegs ingevolge ’n algemeen geldende regsvoorskrif onteien word:
  1. vir ’n openbare doel of in die openbare belang; en
  2. onderworpe aan vergoeding waarvan die bedrag en die tyd en wyse van betaling of deur diegene wat geraak word, aanvaar is of deur ’n hof bepaal of goedgekeur is.”
Lees meer ...

Internasionale beesvleismark is onder druk


Daar is volop voorrade van rooivleis in die internasionale mark beskikbaar en dit plaas ‘n demper op die vleismark, volgens ABSA Agri Trends.
 
Plaaslik mag beesvleispryse ondersteun word deur maandeinde-aankope. Beesvleispryse sal na verwagting oor die volgende paar weke herstel omdat die warm weer aanvraag stimuleer.
Lees meer ...

Skaapvleispryse staan stewig


Die sterk vraag na lam- en skaapvleis in die internasionale mark hou pryse stewig, volgens ABSA Agri Trends.
 
Plaaslik sal die bedryf na verwagting voortgaan om voordeel te trek uit hoë vleis- en wolpryse. Pryse sal na verwagting oor die volgende paar weke herstel omdat die warm weer aanvraag stimuleer.
Lees meer ...

Skaapvleis SA vier hierdie jaar Erfenis Maand met “Township Cuisine”

September, ook bekend as “braaimaand” soos Jan Braai dit gedoop het, is erfenis maand! Gedurende hierdie maand word Suid Afrikaners nie net aangemoedig om elk hul eie erfenis te vier nie maar om ook ‘n positiewe gesindheid te kweek rondom die feit dat ons in so ‘n kultuur ryke land bly! 
Lees meer ...
Laai u PMF nuusbrief hier af ...

 Ons epos adres is
Posbus 132
Persequor Park
0020


Ons webtuiste is:
www.rpo.co.za
 
Neem asseblief kennis hierdie e-pos is nie gemorspos nie. Dit is ’n nuusbrief van die RPO aan u, die gewaardeerde rooivleisprodusent 
kanselleer intekening | dateer u inligting op 

Copyright © 2016 Red Meat Producers Organisation, All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Red Meat Producers Organisation · 318 The Hillside · Lynnwood · Pretoria, GP 0204 · South Africa