Copy
Welkom by September 2017 uitgawe van die Rooivleis Produsente Organisasie Nuusbrief 
View this email in your browser

Internasionale landelike misdaad konferensie aangebied

Die eerste internasionale landelike misdaad-konferensie word op 27 September 2017 by die Royal Elephant Lodge en Konferensiesentrum in Centurion deur Unisa (Skool vir Kriminele Reg) en georganiseerde landbou (Agri SA, TLU-SA, RPO en AFASA) aangebied.
Die tema van die konferensie is "The Challenges of Rural Crimes Affecting Agriculture".
Lees meer ...

ALFA 2017

Die ALFA skou word vanjaar gehou vanaf 12 tot 14 September 2017 by die Afridome, Parys.
Die RPO sowel as die Nasionale Veediefstal Forum is vanjaar betrokke by ALFA.  Die SAPD Veediefstal Eenheid, gaan in samewerking met die Veediefstal Forum 'n regte veediefstal misdaadtoneel opstel wat baie interessant sal wees.
Lede word uitgenooi om beide die stalletjies te kom besoek.
Veillings vir September ...

Voorgestelde wet word ondersteun

Agri SA het kommentaar gelewer op die konsep Nasionale Veld- en Bosbrand Wysigingswetsontwerp en ondersteun dit in die algemeen 
‘n Probleem duik egter op in gevalle waar veelvuldige eiendome vir praktiese redes deur ‘n enkele vuurbreuk gediens word.
Lees meer ...

Verskeie predasie-projekte voltooi

Rooivleis Navorsing en Ontwikkeling SA (RMRD-SA) het terugvoering gegee oor die predasieprojekte wat deur die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye gefinansier word.
Dit sluit in ‘n wetenskaplike assessering van veepredasie in Suid-Afrika. Na verwagting sal die finale PredSA-dokument en riglyne vir beleidmakers teen April 2018 beskikbaar wees. Die projek se vordering kan op die volgende webbladsy gevolg word: PredSA.mandela.ac.za.
 Die projek oor die impak van predasie op wild is voltooi en die tesis is aanlyn beskikbaar by http://scholar.ufs.ac.za:8080/xmlui/bitstream/handle/11660/4048/ScheepersA.pdf?sequence=1
Die projek oor die ekologie van jakkalse op bewaringsgebiede en plase is suksesvol voltooi en alle doelwitte is bereik. Die Karoo predasie projek is ook voltooi.

Forum-ampdraers herkies

Die volgende ampsdraers en komiteelede is tydens die onlangse algemene jaarvergadering van die Rooivleisbedryfsforum wat in Pretoria gehou is, verkies:
Mnr Dave Ford (Voorsitter), mnr Tim Davidson (Vise-voorsitter), mnr Georg Southey en mnr Gerhard Schutte is weer tot die bestuurskomitee verkies. Mnr Barry Swart en mnr Andrew Cocks is weer tot die Heffingskomitee verkies, wat ook die rol van die Nakomingskomitee vir die forum vervul.

Waarnemende uitvoerende hoof vir SAPV aangewys

Die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging se raad (SAPV) het dr Charlotte Nkuna as waarnemende Uitvoerende Hoof aangewys in die plek van mnr Kevin Lovell, wat uittree.
SAPV is steeds relevant in die huidige toestand waarin die pluimveebedryf hom bevind, veral wat betref handelsaangeleenthede soos storting en goedkoop invoere, siektes soos die onlangse H5N8-voëlgriep uitbreking, die uitwerking van die droogte op die pluimveebedryf, sowel as markaangeleenthede wat van belang is vir beide produsente en verbruikers.

Diere-identifikasie werkswinkel gehou

‘n Konsulterende diere-identifikasie-, rekordhouding en naspeurbaarheid werkswinkel is onlangs in Pretoria gehou.
Volgens verteenwoordigers van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye kan die verskillende landboubedrywe nie aanspraak maak op naspeurbaarheid van produkte nie. Die diere-identifikasie- en naspeurbaarheid wat wel bestaan, is gefragmenteer. ‘n Privaat-openbare vennootskap in dié verband sal die ideaal wees. Die eerste stap sal wees om ‘n beleid oor diere-identifikasie-, rekordhouding en naspeurbaarheid te ontwikkel.

RPO lewe kommentaar op die konsep veevoerwet

Die RPO het in sy kommentaar op die konsep Veevoerwet sy standpunt gestel dat slegs persone wat voer op plase vir verkoopsdoeleindes vervaardig, vir ‘n lisensie aansoek behoort te doen.
Die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye sal na verwagting binnekort ‘n aangepaste Veevoerwet van krag maak om te verseker dat daar beter beheer oor die gehalte van veevoer is wat vir vleisproduserende diere gegee word.

Perspektief 

Wat kan boere doen om die koolstofvoetspoor te verminder?
In die Augustusuitgawe van die Nuusbrief het ek die standpunt van Georganiseerde Landbou oor koolstofbelasting en –kompensasieskemas bespreek en aan die leser aangedui hoe ons beoog om die standpunt aan die regering oor te dra. Ek sal u op hoogte hou van vordering. Met hierdie bespreking egter wil ek die verantwoordelikheid van boere aanspreek om hulle te verbind om die koolstofvoetspoor op die plaas te verminder.
Lees meer ...

Predasie bestuurs-inligtingsentrum

Die PMF Bestuursinligtingsentrum is gesetel by die Universiteit van Vrystaat onder leiding van prof HO de Waal.  Die Inligtingsentrum is reeds operasioneel en belangrike inligting rakende predasie word verwerk.  Produsente word aangemoedig om interaktief skakeling te doen met die Sentrum. 
Die kontakbesonderhede is as volg :
Epos : PredationMC@ufs.ac.za
Tel : 051 401 2210
Laai u PMF nuusbrief hier af ...
Laai u elektroniese weergawe van die Rooivleistydskrif hier af
Share
Tweet
Forward

Nuwe OBP raad verwelkom

Die nasionale RPO verwelkom die aanstelling van ‘n nuwe Raad vir Onderstepoort Biologiese Produkte (OBP).
Die RPO het die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye vroeër versoek om nie net ‘n nuwe Raad aan te wys nie, maar om ook ‘n Hoofuitvoerende Bampte vir die OBP aan te stel, sowel as die nodige professionele personeel.
Die RPO is van mening dat OBP ‘n nasionale bate is en dus beskerm behoort te word. Die primêre rooivleisbedryf ondersteun die OBP aangesien sommige entstowwe wat van strategiese belang vir die veebedrywe in Suid-Afrika en Afrika is, slegs deur OBP vervaardig word.
Die rooivleisbedryf het in die afgelope jaar baie probleme ondervind omdat daar ‘n tekort aan OBP-entstowwe was.

Wysings aan beeskarkas-kontrakte voorgestel

Die JSE stel voor dat die beeskarkaskontrak in die toekoms aankooppryse eerder as verkooppryse gebruik vir die betaling van kontrakte.
Toe die JSE die beeskarkaskontrak op 14 Desember 2015 bekendgestel het, is daar besluit om die verkooppryse van deelnemende abattoirs te gebruik om die beeskarkaskontrak met verstryking te betaal. Dié verkooppryse is by definisie die pryse wat abattoirs gebruik om hul vleis aan groothandelanders en vleisverwerkers te betaal, met uitsluiting van die vyfde kwart.
Lees meer ...

Kompensasie-vraelys gesirkuleer

Die Kompensasiekomitee, wat ná samesprekings tussen die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye en die nasionale Dieregesondheidsforum in die lewe geroep is, het besluit om ‘n vraelys onder die verskillende bedryfsverteenwoordigers te versprei om spesifieke insette te verkry vir ‘n konsep beleidsdokument.
Die vraelys sal die Direkteur behulpsaam wees wanneer daar besluite geneem moet word oor vergoeding wanneer diere weens ‘n siekte uitgeslag moet word.
Lees meer ...

Wees bedag op Johne se siekte

Boere moet seker maak hulle koop nie diere aan wat met Johne se siekte besmet is nie, omdat positiewe diere in sommige gevalle nie enige kliniese tekens toon nie, volgens die maandelikse verslag oor dieresiekteneigings soos informeel gerapporteer deur die Herkouer Veterinêre Vereniging van Suid-Afrika (RuVASA).
Johne se siekte word deur die bakterie Mycobacteirum avium subsp. Paratuberculosis veroorsaak.
Lees meer ...

Konsepraamwerk vir Johne se siekte

‘n Konsepbestuursraamwerk vir Johne se siekte is deur die rooivleisbedryf voorgestel en die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye ondersteun alle bedryfsgedrewe inisiatiewe om die verspreiding van die siekte te bekamp.
Die volgende vertrekpunte sal die basis vorm
Lees meer ...

Beesvleispryse bly stewig

Internasionaal het die inspuiting wat die Amerikaanse handel kry weens ‘n swakker dollar en stygende verbruik in Oos-Asië, veral China, voortgegaan om beesvleispryse stewig te hou, volgens ABSA Agri Trends.
Plaaslik mag pryse ondersteun word deur ‘n verhoogde vraag omdat dit die einde van die maand is.
Internasionaal
Gedurende die week van 25 Augustus 2017 het Nieu-Seelandse bulle sywaarts verhandel teen 5.46NZ$⁄kg en koeie het sywaarts verhandel teen 4.33NZ$⁄kg onderskeidelik vergeleke met die vorige week.
Lees meer ...

Internasionale skaapvleispryse bly hoog

Internasionaal is lamspryse steeds hoog, wat moontlik afwaartse druk op die verbruikersvraag kan uitoefen, volgens ABSA Agri Trends.
Plaaslik mag lam- en skaapvleis ondersteun word deur verhoogde aankope wat aan die einde van die maand voorkom.
Internasionaal
Die Nieu-Seelandse lamspryse was in die week van 25 Augustus 2017 meestal hoër vergeleke met die vorige week.
Lees meer ...

Skaapvleis SA, trotse vennoot in die 2017 “Shisanyama Festival”

Rooivleis is een van die hoofbestanddele vir enige feestelikheid in alle Suid Afrikaanse kulture.
D
aarom is Skaapvleis SA ‘n trotse vennoot in hierdie jaar se “Shisanyama Festival” wat in KZN die 2de September gehou word. Dit gaan ‘n dag van lekker kuier, lekker musiek en natuurlik lekker vleis wees. Die 5 wenner-restaurante van die “shishanyama awards” gaan elk ‘n “pop-up” restaurant stalletjie by die fees hê  wat  vleisdisse wat oor die kole gaargemaak is, bedien. Die hoofdis op elke spyskaart gaan hul populêrste skaapvleisdis wees. Hou die naweek Skaapvleis SA se Facebook blad “Healthy Meat- by Lamb and Mutton SA” dop om te sien watse “skaapkenades” by die fees aangaan! Lees HIER  die persverklaring vir die “Shisanyama Festival”.
Copyright © 2016 Red Meat Producers Organisation, All rights reserved. 

Ons epos adres is
Posbus 132
Persequor Park
0020


Ons webtuiste is:
www.rpo.co.za
 
Neem asseblief kennis hierdie e-pos is nie gemorspos nie. Dit is ’n nuusbrief van die RPO aan u, die gewaardeerde rooivleisprodusent 
kanselleer intekening | dateer u inligting op 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Red Meat Producers Organisation · 318 The Hillside · Lynnwood · Pretoria, GP 0204 · South Africa