Copy
Welkom by Januarie 2018 uitgawe van die Rooivleis Produsente Organisasie Nuusbrief 
View this email in your browser

 Listeriose: Die feite 

Die Rooivleisbedryfsforum het met kommer kennis geneem van die uitbreking van listeriose soos wat die Departement van Gesondheid op 5 Desember 2017 aangekondig het. Die groot aantal foto’s van vee wat daarmee saam in die media vertoon is, kan misleidend wees.
Listeria monocytogenes is die hoofoorsaak van die siekte wat listeriose genoem word. Die bakterium kom wyd in die natuur voor en is al in grond, water, rioolvuil, modder en verrotte plantmateriaal gevind. Dit is ook in mense, ‘n wye verskeidenheid van gesonde en siek diere en voëls, diereprodukte, vars produkte soos groente en vrugte, voedselverpakkingseenhede en verwerkingseenhede geïsoleer.
Lees meer ...

Diere mag net by Abattoirs geslag word

Die Vleisveiligheidswet, Wet 40 van 2000, bepaal dat vee slegs by goedgekeurde abattoirs geslag mag word, met die uitsondering van diere wat vir eie gebruik geslag word.
Verder mag geen persoon toelaat dat die diere onder sy/haar beheer op enige ander plek as ‘n abattoir geslag word nie; dit mag ook nie verkoop of vir menslike gebruik aangebied word indien dit nie by ‘n abattoir geslag is nie. Die wet bepaal ook dat die vleis goedgekeur moet wees vir menslike gebruik.

SAMIC kondig nuwe diensfooi aan

Die Suid-Afrikaanse Vleisbedryfsmaatskappy (SAMIC) het sy nuwe diensfooi aangekondig. Dit sal van 1 Januarie 2018 van toepassing wees.
SAMIC is ingevolge die Landbouprodukstandaardewet, Wet 119 van 1990, as gemagtigde aangewys in terme van abattoirs wat deelneem aan die klassifikasie en merk van vleis.
Die diensfooi is deur die lede van die Rooivleisbedryfstrust goedgekeur en behels die volgende:
Abattoir-gradering
 
Diensfooi/maand
(BTW uitgesluit)
 
Hoë deurset R 4,507.00
Lae deurset R 2,868.00

Sonsondergang-resensie toegestaan

Die Departement van Handel en Nywerheid het ‘n sonsondergangresensie aan die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging toegestaan sodat die anti-stortingheffings op sekere pluimveesnitte van Amerika gehandhaaf word.
Ná al die belangegroepe se kommentaar oorweeg is, het die Internasionale Handelskommissie van Suid-Afrika besluit dat die verval van die anti-stortingsheffing op gevriesde porsies met die been-in van voëls van die spesie gallus domesticus wat van Amerika ingevoer word, waarskynlik daartoe sal lei dat die produk in Suid-Afrika gestort word en dit sal die SADEK-handelsbedryf benadeel. Die stortingskoers is vasgestel op grond van die inligting wat deur die aansoeker voorsien is.
Die Kommissie het daarom besluit om die Minister van Handel en Nywerheid aan te beveel om ‘n heffing van 940c/kg op die volgende sub-tariefopskrifte in plek te hou:  0207.14.91, 0207.14.93, 0207.14.95, 0207.14.96, 0207.14.97, 0207.14.98 en 0207.14.99. Die Minister het die aanbeveling goedgekeur.

Kommer oor lewendige uitvoere van vee

Die Lewendehawewelsyns-koördineringskomitee (LWCC) het tydens sy laaste vergadering sy kommer uitgespreek oor die uitvoer van lewendige diere.
Dokument oor lewendige uitvoerstandaarde is reeds op die LWCC se webwerf gelaai.
Sover dit die muilband van skape betref, word daar verwag dat ‘n hofuitspraak gelewer sal word dat dit nie in Suid-Afrika aanvaarbaar is om skape te muilband nie, hoewel dit nie wetlik afdwingbaar sal wees nie.
  
Lees meer ...

Bemarkingsraad wys nuwe HUB aan

Die Nasionale Landboubemarkingsraad het mnr Zama Xalisa as sy nuwe Hoof Uitvoerende Beampte vir ‘n tydperk van vyf jaar aangewys.
Prof PK Chauke, Voorsitter van die Raad, het gesê die belangrikheid van besigheidskontinuïteit en stabiliteit is in ag geneem met die aanstelling van Xalisa.
Zama was voorheen Senior Bestuurder: Landboutrusts by die Nasionale Bemarkingsraad met die opdrag om toesig te hou oor die optrede en bestuur van landboubedryfstrusts. Hy het ook ‘n rol gespeel in die totstandkoming van die Graanboerontwikkelingsvereniging (GFADA)  en die nasionale rooivleis-ontwikkelingsprogram (NRMDP).  

Perspektief 

Winsgewendheid van ‘n vleisbeeskudde op verskillende lekke.
Gereelde aanvulling van ruproteïen (RP) en fosfaat (P) by vleisbeeste is ‘n praktyk van meer as 50 jaar en dit kan derhalwe geargumenteer word dat ons voldoende kennis het om die optimum te bepaal. Tog is dit so dat met tegniese vordering, hoër produktiwiteit en verskillende veldtipes, bly dit belangrik om van tyd tot tyd weer te evalueer en te toets of lekaanvullings steeds voldoende is en, meer belangrik, of hulle winsgewende produksie ondersteun.
Lees meer ...
Laai u elektroniese weergawe van die Rooivleistydskrif hier af

Bron van Listeria tans ondersoek

Die Minister van Gesondheid, Dr Aaron Motsoaledi, het in ‘n persverklaring gesê daar word tans ondersoek ingestel na die bron van die huidige listeria-uitbreking onder leiding van die Nasionale Insituut vir Aanmeldbare Siektes (NICD).
Besmetting van listeria mag tot die volgende toestande lei :-
  • Griepsimptome met diarree, insluitende koors, algemene liggaamspyne, opgooi en swakheid.
  • Infeksie van die bloedstroom, bekend as septisemie.
  • Meningoencefalitis (infeksie van die brein).
Lees meer ...

LITS SA-verwysingsterme gepubliseer

Die Department van Landbou, Bosbou en Visserye het die Vee-identifikasie en Napeurbaarheidstelsel van Suid-Afrika (LITS SA) komitee se terme van verwysing gepubliseer.
Die wêreldorganisasie vir dieregesondheid, die OIE, erken Suid-Afrika se hoofdireksie van diereproduksie en –gesondheid as die bevoegde owerheid. Tydens die vee-identifikasie en naspeurbaarheidstelselwerkswinkel wat in Augustus 2017 gehou is het die veebedryf ingestem dat ‘n openbare/privaat vennootskap daargestel sal word om die implementering van ‘n praktiese nasionale stelsel vir vee-identifikasie en naspeurbaarheid daar te stel.
Lees meer ...

Nuwe minimumlone bekend

Volgens die Nasionale Minimumloon wat in Mei 2018 inskop, sal plaaswerkers nou R3 576 per maand (R18 per uur) verdien.
Werkers in sekere sektore, soos landbou, huiswerkers, en 12 ander, het reeds minimumlone asook minimum diensvoorwaardes wat in sektorale vasstellings vervat is, maar ‘n universele minimum-standaard vir alle werknemers in Suid-Afrika is nou gevestig, aldus Jahni de Villiers van Agri SA.
Lees meer ...

Dieregesondheids-forum vergader met Departement

‘n Oorsig van die verpligte gemeenskapsdiensjaar vir veeartse was een van die onderwerpe wat bespreek is tydens die laaste vergadering tussen verteenwoordigers van die Nasionale Dieregesondheidsforum en die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye (DAFF).
Die vergadering het gehoor dat die plasing van die veeartse vir 2019 klaar gedoen is. Die forum is tevrede dat die program suksesvol is, hoewel daar heelwat lesse in die proses geleer is. Die program strek nie net tot die voordeel van die betrokke veeartse nie, maar ook tot die voordeel van die land se voedselsekerheid.
Lees meer ...

Internasionale produksie van proteïen gaan toeneem in 2018

Internasionaal word daar verwag dat die produksie van proteïen in 2018 gaan toeneem, wat druk op vleispryse mag plaas. Oor die kort termyn mag ‘n stewige aanvraag voortgaan om pryse te ondersteun, volgens ABSA Agri Trends.
Plaaslik bly die vooruitskouing vir veepryse rooskleurig weens verhoogde spandering in die feesseisoen.
Internasionaal
Gedurende die week van 7 Desember 2017 het Nieu-Seelandse bulle 1.41% laer verhandel teen 5.58NZ$/kg en koeie het 1.59% laer verhandel teen 4.33NZ$/kg onderskeidelik vergeleke met die vorige week.
  
Lees meer ...

Globale lamvoorrade is laag

Internasionaal sal lae vlakke van globale lamvoorrade tot stewige pryse in 2017 lei, volgens ABSA Agri Trends.
Plaaslik dui die algehele vooruitsigte vir lam en skaap op stewige pryse soos wat mense meer braai in die somer asook die verhoogde spandering gedurende die feesseisoen.
Internasionaal
Die Nieu-Seelandse lamspryse was in die week van 7 Desember 2017 meestal laer vergeleke met die vorige week. Lam het 1.38% laer afgesluit teen NZ$106.9/kop vir ‘n 15kg lam. Lamspryse was 1.38% laer teen NZ$149.6/kop vir ‘n 21kg lam. Ooie het 2.03% laer verhandel teen NZ$101.3/kop vir ‘n 21kg ooi. Invoerpariteitspryse vir lam was 4.25% laer teen R73.89/kg, terwyl die invoerpariteitsprys vir skaapvleis 4.63% laer was teen R53.66/kg.
Lees meer ...
Share
Tweet
Forward
Laai u PMF nuusbrief hier af ...

 Ons epos adres is
Posbus 132
Persequor Park
0020


Ons webtuiste is:
www.rpo.co.za
 
Neem asseblief kennis hierdie e-pos is nie gemorspos nie. Dit is ’n nuusbrief van die RPO aan u, die gewaardeerde rooivleisprodusent 
kanselleer intekening | dateer u inligting op 

Copyright © 2016 Red Meat Producers Organisation, All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
admin · 11 · Pretoria, Gp 0204 · South Africa