Copy
Welkom by Februarie 2018 uitgawe van die Rooivleis Produsente Organisasie Nuusbrief 
View this email in your browser

 Twee nuwe Vise-Voorsitters vir die RPO
 

Die Nasionale Rooivleisprodusente-organisasie het tydens sy Uitvoerende Raadsvergadering wat gehou was op 24 en 25 Januarie 2018 in Bloemfontein, twee nuwe Vise-voorsitters aangewys.
Mnr James Farber van die Noord-Kaap, wat die tweede Vise-voorsitter was, is nou eerste Vise-voorsitter in die plek van dr Pieter Prinsloo, wat nie beskikbaar was vir herverkiesing nie. Mnr Willie Clack van Gauteng is as tweede Vise-voorsitter van die organisasie verkies.
Mnr Koos van der Ryst van die Noord-Kaap bly aan as Voorsitter van die Nasionale RPO. Dié posisie word tydens die organisasie se tweejaarlikse kongres gevul.
Tydens die vergadering het die Uitvoerende Raad ‘n mosie van dank aanvaar vir die reuse bydrae wat dr Prinsloo in sy ampstermyn gelewer het, nie net aan die RPO nie, maar ook aan die vleisbedryf in die geheel. Hy het aangedui dat hy weens persoonlike en professionele redes nie verder beskikbaar is om op die RPO se Uitvoerende Raad te dien nie, hoewel hy steeds ‘n gewaardeerde lid van die RPO sal bly.

RPO posisioneer homself vir die toekoms

Die RPO het homself tydens ‘n strategiese beplanningsessie geposisioneer om die belang van die produsent te verteenwoordig in ‘n volhoubare rooivleisbedryf sodat voedselsekuriteit in Suid-Afrika bevorder kan word.
Die RPO se Uitvoerende Raad en belangrike rolspelers binne die landboubedryf was tydens die strategiese beplanningsessie in Bloemfontein byeen, waar in-diepte besprekings gevoer is oor die kern-rol wat die RPO in die toekoms moet vervul vir volhoubaarheid in die totale rooivleiswaardeketting. Dr John Purchase, Hoofuitvoerende Beampte : Agbiz, wat die sessie gefasiliteer het, sê: “Met die veranderende landbou-omgewing, is nóú die ideale tyd om te bepaal wat die rol van die RPO in die toekoms moet wees.”
Mnr Koos van der Ryst, Voorsitter van die Nasionale RPO sê: “Die RPO is gefokus daarop  om die mededingendheid en volhoubaarheid van die rooivleisbedryf te help verseker  waarbinne rooivleisprodusente bemagtig word om mededingend en volhoubaar te kan  produseer en waarde te ontsluit.”
Lees meer ...

Jongste Veediefstal-statistieke bekend

Die volgende veediefstalstatistieke is pas deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens beskikbaar gestel:
 
Lees meer ...

Diensverskaffer vir vleisinspeksie aangewys

AFS is as die diensverskaffer aangewys in terme van die Wet op Vleisveiligheid, Wet 40 van 2000 om ‘n vleisinspeksiediens ingevolge die Vleisinspeksieskema wat onder artikel 12 van die Wet ingestel is om die vleisveiligheidsprakte by abattoirs en instellings wat deur die Wet reguleer word, te bevorder.

Beesboere kan die planeet red

Kyk na die volgende video om te sien hoe ekstensiewe boere hul deel kan doen om die planeet te red: https://www.youtube.com/watch?v=vpTHi7O66pI&t=1203s

Gunstige toestande verwag vir somerreënvalstreek

Boere in die somerreënvalgebiede van Suid-Afrika kan daarna uitsien dat die positiewe weer- en reënvaltoestande van die afgelope jaar in die nuwe jaar kan voortduur.
Volgens dr Johan Malherbe, in samewerking met AgriSeker, is dit egter onwaarskynlik dat die verlammende droogte in die suid-westelike winterreënvalstreke hierdie somer gebreek sal word, en produsente sal tot die komende winter moet wag om hul lot te leer.
Lees meer ...

Baie insek- en bosluis-oordraagbare siektes kom voor

Hoewel daar nie baie reënval in alle gebiede aangeteken is nie, is baie insek- en bosluisoordraagbare siektes steeds aangemeld, volgens die maandelikse verslag oor dieresiekteneigings soos informeel gerapporteer deur die Herkouer Veterinêre Vereniging van Suid-Afrika (RuVASA).
Die volgende insek-oordraagbare siektes is aangemeld:
  • Knopvelsiekte.
  • Drie dae stywe siekte.
  • Bloutong
  • Slenkdalkoors
  • Wesselsbron
  • Nagana.
Lees meer ...

Perspektief 

Produksienorme vir boerbokke in die grasbosgebiede van die oos-kaap.
Van alle herkouerspesies word die Boerbok beskou as een van die mees doeltreffende ten opsigte van reproduksie en ook die een met moontlik die meeste potensiaal vir verdere verbetering. Op baie plase egter word Boerbokke slegs in ‘n aanvullende hoedanigheid aangehou en baie ekstensief bestuur, wat dit moeilik vir ooie maak om meerlinge groot te maak. Weens gevolglike hoë mortaliteite is ‘n oplossing miskien om slegs vir tweelinge en nie drie- of vierlinge te selekteer nie, maar dit lyk na ‘n terugwaartse stap weens die potensiële markvoordele van meerlinge. Dit impliseer dat eerder gekyk moet word na die grootmaakvermoë van die ooie onder ekstensiewe toestande deur seleksie en byvoeding. Teen dié agtergrond is dit interessant om na basislyn resultate te kyk van Boerbokooie wat ekstensief bestuur word in die grasbosgebiede van die Adelaide Navorsingsentrum.
 
Lees meer ...
Laai u elektroniese weergawe van die Rooivleistydskrif hier af
Share
Tweet
Forward
Laai u PMF nuusbrief hier af ...

RMIF bekommerd oor listeriose

Die Rooivleisbedryfsforum (RMIF) is toenemend bekommerd oor die feit dat menselewens weens Listeriose verlore gaan.

In ‘n brief aan die SABC spreek die RMIF sy ongelukkigheid uit oor die feit dat videogrepe van beeste en verpakte beesvleisprodukte gedurende nuusinsetsels oor Listeriose vertoon word, terwyl daar verwys word na die Sovereign Foods Pretoria pluimveeabattoir wat gesluit is omdat dit nie aan gesondheidstandaarde voldoen het nie. Geen voorvalle van Listeriose is tot dusver met beeste en verpakte beesvleisprodukte verbind nie.

Die RMIF het die SABC versoek om onmiddellik op te hou om beeldmateriaal van beeste en verpakte beesvleisprodute te vertoon omdat dié wanvoorstelling daartoe kan lei dat verbruikers oor die veiligheid van rooivleisprodukte kan twyfel. Dit kan tot finansiële verliese vir die rooivleisbedryf lei.

Die Forum beskou die saak in ‘n baie ernstige lig en as dit nie dadelik reggestel word nie, sal die regsroete gevolg moet word, volgens die brief aan die SABC.

Soeklig op verkopersverklarings

Die doel van verkopersverklarings is om kopers van skape bewus te maak van die bio-sekuriteitrisiko’s sodat boere kan verhoed dat Johne se siekte onbewustelik in ‘n kudde ingebring word, sê prof Prof Gareth Bath, sameroeper van die Kleinvee-advieskomitee.
Dié beginsel kan sodra dit as ‘n standaardpraktyk gevestig is, uitgebrei word na ander siektes wat ook maklik misgekyk kan word by veilings. Verkopersverklarings behels die volgende:
  • Dit is nie dieselfde as ‘n sertifikaat of waarborg nie.
Lees meer ...

Lae voorgeboortelike inname van rooivleis kan verbind word met middel-misbruik

Die inname van min of geen rooivleis gedurende swangerskap kan verbind word met middel-misbruik deur die nageslag, het nuwe navorsing aan die lig gebring.

Die studie van meer as 5 000 adolossente het getoon dat kinders van moeders wat minder vleis gedurende swangerskap ingeneem het, ‘n beduidende groter risiko loop om teen die ouderdom van 15 jaar alkohol en tabak te gebruik. Dié ma’s se kinders se kans is ook 2,5 keer groter om dagga te gebruik, vergeleke met hul eweknieë wat elke dag vleis geëet het terwyl hulle swanger was.

Lees meer ...

SA voedsel van die goedkoopste in die wêreld

Die wêreldbevolking sal na verwagting groei van 7,4 miljard mense in 2017, na 7,8 miljard mense in 2022, met ’n gemiddelde aanwas van sowat 88 miljoen mense per jaar, volgens ABSA se 2017/2018 landbouvooruitskouing.
Suid-Afrika se bevolking het gegroei na 55,9 miljoen mense in 2016, teen ’n gemiddelde aanwas van 1,8% per jaar. Die internasionale mededingendheid van Suid-Afrikaanse produsente verseker dat die land nasionale voedselsekerheid geniet, sodat landsburgers toegang het tot voedsel wat van die goedkoopste ter wêreld is.
Lees meer ...

Stewige internasionale vraag na beesvleis

Internasionaal mag ‘n sterk vraag na beesvleis oor die kort termyn voortgaan om pryse stewig te hou, volgens ABSA Agri Trends.
Plaaslik bly die vooruitsigte vir beesvleispryse positief weens verhoogde besteding in die feesseisoen.
Lees meer ...

Internasionale lamvoorrade is laag

Internasionaal sal lae vlakke van lamvoorrade voortgaan om pryse in 2018 te ondersteun, volgens ABSA Agri Trends.
Plaaslik dui ‘n verhoogde seisoenale vraag en die warmer temperature op stewige pryse. Pryse is ook deur verhoogde aankope in die feesseisoen ondersteun. In Januarie daal pryse gewoonlik ietwat omdat mense nie soveel kontant beskikbaar het nie en omdat die skole heropen.
Lees meer ...

Skaapvleis SA verbruikers-opvoeding 2018: Dis jaar van die Terroir en ons het produsente se hulp nodig!

 “Soos die natuur dit bestem het”/ “The way nature intended” – Hierdie is Skaapvleis SA se slagspreuk en die fondasie waarop ons die Skaapvleis SA verbruikersopvoedingprojek bou. In 2018 pak ons die ”Terroir” tema met albei hande aan. 
Lees meer ...

 Ons epos adres is
Posbus 132
Persequor Park
0020


Ons webtuiste is:
www.rpo.co.za
 
Neem asseblief kennis hierdie e-pos is nie gemorspos nie. Dit is ’n nuusbrief van die RPO aan u, die gewaardeerde rooivleisprodusent 
kanselleer intekening | dateer u inligting op 

Copyright © 2016 Red Meat Producers Organisation, All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Red Meat Producers Organisation · 318 The Hillside · Lynnwood · Pretoria, GP 0204 · South Africa