Copy
Welkom by Augustus 2016 Kongres uitgawe van die Rooivleis Produsente Organisasie Nuusbrief 
View this email in your browser

Nasionale RPO Kongres

Die Nasionale Rooivleisprodusente-Organisasie (RPO) se Nasionale Konferesie en Kongres het op 16 en 17 Augustus 2016 in Parys in die Vrystaat plaasgevind. Tydens die kongres is mnr Koos van der Ryst van die Noord-Kaap as nuwe Voorsitter aangewys .

Verbruiker het die hef in die hand

“Die sukses van die rooivleisbedryf in Suid-Afrika word bepaal deur die vraag na ons produk,” het Lardus van Zyl in sy voorsittersrede tydens die RPO se nasionale kongres gesê.

As ‘n mens kyk na die vraag na rooivleis, dui die jongste voorspellings daarop dat die binnelandse mark vir beesvleis tot 2025 met 9% sal groei en die mark vir skaapvleis met 13%.  Lees meer ...

Suid-Afrika se vee moet nou getel word

Die kongres het die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye versoek om ‘n veesensus te doen volgende die metodes soos vervat in ‘n studie wat deur die Universiteit van die Vrystaat gedoen is.

Die inleier, mnr Walter van Niekerk van die Universiteit van die Vrystaat, het gesê die laaste formele veesensus is in die 1990's gedoen en sedertdien is daar slegs van skattings gebruik gemaak.  Lees meer ...

Die tyd is ryp vir ‘n uitvoerstrategie

Die Uitvoerende Raad van die RPO is by die kongres versoek om ‘n uitvoerstrategie vir die bees- en skaapvleisbedrywe te ontwikkel wat sal verseker dat primêre produsente hul regmatige premies sal ontvang.

Daar is verder versoek dat die Uitvoerende Raad, indien nodig, sal oorweeg om aansoek te doen vir statutêre fondse om die strategie te implementeer. Die strategie moet in samewerking met die Rooivleisbedryfsforum oorweeg word.  Lees meer ...

Geniet die voordele om prysrisiko’s te bestuur

Mnr Chris Sturgess van die JSE het abattoirs, veekopers, voerkrale en groothandelaars uitgenooi om tot prysinligting by te dra deur met ‘n JSE-goedgekeurde agent ‘n ooreenkoms te bereik, ‘n kliënt van die JSE te word en om die voordele van prysrisiko-bestuur te geniet.

Hy het gesê ‘n afgeleide mark is ‘n handelstransaksie wat aan deelnemers ‘n prysvasstellingsmeganisme bied waarmee hulle hul blootstelling aan negatiewe prysbewegings op die onderliggende fisiese mark kan bestuur en waar die prestasie van beide die deelnemers verseker word.  Lees meer ...

RPO ondersteun versoek

Die RPO het op sy nasionale kongres sy ondersteuning bevestig aan 'n versoek wat deur die Wes-Kaap RPO ter tafel gelê is en waar boere en veral rooivleisprodusente die moontlikheid in die gesig staar dat hulle hul grond kan verloor as gevolg van die voorgenome uraanontginning in die suidelike gedeeltes van Suid-Afrika.  Dit is egter nie slegs uraanontginning wat 'n probleem is nie, maar ook skaliegas-ontginning en die invloed van die SKA-projek in die Karoo.

v.l.n.r: mnre John Dürr, Jaco Mare', Flip le Roux, Lardus van Zyl

RPO gee erkenning aan lede 

Die RPO het op die dinee van die nasionale Konferensie en Kongres erkenning gegee aan provinsiale voorsitters wat in die afgelope 2 jaar uitgetree het op provinsiale vlak.  Die lede het ingesluit mnre Flip le Roux en SP Fourie van Noordwes RPO, mnr Neels de Villiers van die Vrystaat RPO en mnr John Dürr van die Wes-Kaap RPO. 

Tydens die geleentheid is 'n spesiale oorhandiging ook gegee aan mnr Jaco Maré van Hartbeesfontein, Noordwes Provinsie vir sy dienstydperk as Voorsitter van die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum.

Mnr Lardus van Zyl wat tydens die kongres uitgetree het as nasionale Voorsitter en sy vrou Petro, was ook tydens die geleentheid gehuldig.

v.l.n.r: Corine Steyn, Hein Wagner, Mari Dürr

Een organisasie vir die bedryf ondersteun

Die RPO het tydens sy nasionale kongres besluit om een organisasie wat die rooivleisbedryf verteenwoordig, te ondersteun.

Die Kongres het ook die nodige toestemming gegee vir die implementering van die voorgestelde Terme van Verwysing en ‘n heffingstruktuur wat gebaseer is op die beginsels van algemene bedryfsake en produsentesake met die verstandhouding dat dit ondersoek sal word en dat terugvoering tydens die volgende kongres gegee sal word.  Lees meer ...

Meld alle veediefstalsake aan

Al wat sal help om veediefstal in Suid-Afrika hok te slaan, is om elke veediefstalsaak by die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) aan te meld, het mnr Willie Clack, Voorsitter van die Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum tydens die kongres gesê.

Hy het gesê dit is onmoontlik om die regte prentjie van die ware omvang van veediefstal in Suid-Afrika te skets omdat ‘n oormaat raaiselagtige inligting wat eintlik niks beteken nie, aan besluitnemers beskikbaar gestel word.  Lees meer ...

Droogte draai by kongres

Die droogte wat vanjaar in die grootste gedeeltes van die land voorgekom het, was een van die besprekingspunte wat voor kongres gedien het.

Die Universiteit van die Vrystaat het in opdrag van die RPO van Januraie 2016 tot Mei 2016 ‘n navorsingsprojek onderneem met die doel om verbruikers en institusionele rolspelers in te lig oor die uitwerking van droogte op produsentevlak, het mnr Frikkie Maré van dié universiteit gesê.  Lees meer ...
Johan Bester, Wim v Rooyen,  Alex Cilliers, Neil de Klerk

Skaap-waardeketting kan werk

“Die skaap-waardeketting word gekenmerk deur ‘n ouderwetse verhandelingsomgewing met ‘n nuwerwetse verbruiker, maar dit is moontlik om ‘n waardeketting te bou wat werk,” het mnr Alex Cilliers van GWK  tydens die RPO se  konferensie gesê.

Hy het gesê daar is verskeie faktore wat daartoe bydra dat die skaap-waardeketting breekbaar is. Die eerste is voorsiening. Die land se dalende nasionale kudde lei tot wisselvallige voorsiening. Verder is die boerderypraktyke in die skaapbedryf nie net verouderd nie, dit is ook hoofsaaklik ekstensiewe praktyke. Bemarking is spekulatief van aard, daar bestaan wantroue teenoor die ander rolspelers in die ketting en bemarking is op eie behoeftes en praktyke gebaseer en nie op die mark nie.  Lees meer ...
v.l.n.r:  Dr Botlhe Modisane, Ernst Janovsky (ABSA), Dr Mpho Maja (DAFF), mnr Chris Sturgess (JSE)

Monitering vind voortdurend plaas

“Die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye se dieregesondheidsdireksie is voortdurend besig met aktiewe monitering om Suid-Afrika se nasionale kudde teen siektes te beskerm”, het dr Botlhe  Modisane van die Direktoraat : Dieregesondheid en president van die OIE, by die RPO se konferensie gesê.

Hy het gesê die departement se beleid oor die internasionale organisasie vir dieregesondheid, die OIE se vryheidstatus het in Mei 1994 uitgebrei om nie net bek-en-klouseer in te sluit nie maar ook ander siektes, soos AHS, CBPP, CSF, PPR, BSE en ondersteuningsprogramme vir CBPP, FMD and PPR. Vir doeleindes van internasionale handel is dit belangrik om aan die OIE se vereistes te voldoen.  Lees meer ...

Motiveringspreker 'n treffer

Soos gebruiklik, word rooivleisprodusente tydens die RPO nasionale konferensie en kongres getrakteer met 'n motiveringspreker.

Vanjaar se motiveringspreker was mnr Hein Wagner met die tema "I'm blind - what is your excuse?"  

Mnr Wagner het veral drie groot hoogtepunte bereik nie teenstaande die feit dat hy blind gebore is.  Hy het by twee geleenthede die rekord opgestel vir die vinnigste blinde bestuurder wat 'n landskaprekord opgestel het.  Die tweede wêreldrekord, wat steeds deur hom gehou word, het hy afgeblits in 'n spoed van 322 km per uur.  Mnr Wagner het ook die uitmergelende Cape Epic Cycle toer voltooi.

Dit was veral die  merkwaardigde prestasies deur 'n blinde persoon, wat groot aanklank by die gehoor gevind het.


Copyright © 2016 Red Meat Producers Organisation, All rights reserved. 

Ons epos adres is
Posbus 132
Persequor Park
0020


Ons webtuiste is:
www.rpo.co.za
 
Neem asseblief kennis hierdie e-pos is nie gemorspos nie. Dit is ’n nuusbrief van die RPO aan u, die gewaardeerde rooivleisprodusent 
kanselleer intekening | dateer u inligting op