Copy
Welkom by Maart 2016 uitgawe van die Rooivleis Produsente Organisasie Nuusbrief 
View this email in your browser

Invoertarief op mielies kan veebedryf knak

Mielieverbruikers en -verwerkers is kwaad omdat Graan SA die Kommissie vir Internasionale Handelsadministrasie gevra het om die invoertarief op mielies te verhoog. ’n Hoër invoertarief kan uiteindelik tot niemand se voordeel wees nie, sê prof Johan Willemse van die Universiteit van die Vrystaat.
Die jongste vervroegde skattings deur die Nasionale Oesskattingskomitee op 27 Januarie vanjaar bevestig dat sowat 3 miljoen ton mielies in die komende 12 tot 18 maande ingevoer sal word om in Suid-Afrika en Botswana, Lesotho, Swaziland en Namibië se behoeftes te voorsien.  Lees meer ...

Droogtehulp aan veeboere

Die multi-nasionale maatskappy Industrial Commodities Holdings (ICH) van Johannesburg, het R1 miljoen se droogtehulp-voer aan boere geskenk wat met hul vee om oorlewing veg.
“Dit is nie net boere wat deur die droogte geknou word nie. Die knellende droogte het ook ’n impak op maatskappye. Derhalwe het ons skouer aan die wiel gesit om te help om die wa deur die drif te trek om verligting aan veeboere te bring wat noustrop trek. Ek wil ook ’n ernstige beroep op ander maatskappye doen om betrokke te raak by droogtehulp,” se mnr Jaco Raath, Direkteur van ICH.
Artikel : Landbou.com

ABSA help met R1 miljoen

Absa, ‘n lid van Barclays Africa, het R1 miljoen tot Agri SA se fonds bygedra om droogtegeteisterde boere en die gemeenskappe wat van boerderybedrywighede afhanklik is, by te staan.
As daar nie plaaslik genoeg voedsel vir die land geproduseer kan word nie, sal meer kos  ingevoer moet word, wat tot ‘n styging in voedselpryse sal lei. Daarom het die Regering en verskeie besighede bygedra tot fondse om die invloed van die droogte te verlig.
Absa het ook sy eie personeellede ondersteun met die beskikbaarstelling van water aan gemeenskappe wat ‘n tekort aan water ondervind.

Minimumloon vir plaaswerkers aangepas

Die Minister van Arbeid het in 2015 ‘n proses van drie jaar vir die hersiening van die minimumloon van werkers in beide die landbou- en bosbousektore aangekondig. 
Mnr Hendrik Ackerman, Voorsitter van Agri SA se Arbeid- en Sosialekomitee het in ‘n persverklaring gesê die Minister het ook die uitwerking van die huidige droogte in die grootste gedeeltes van die land in ag geneem en met partye gekonsulteer oor werkgewers se vermoë om hoër lone te betaal. ‘n Styging in lone het op 1 Maart 2016 in werking getree.  Lees meer ...


Ergste droogte in 23 jaar

Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het aangedui dat die land tans in die greep van een van die ergste droogtes in 23 jaar is, volgens ‘n persverklaring deur die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye.
Die laaste El Nino-weerpatroon wat so ‘n drastiese invloed op Suid-Afrika gehad het, was in 1992. Die huidige El Nino-weerpatroon kom wêreldwyd voor en sal na verwagting nog vir verskeie maande lank voorkom.  Lees meer ...


Termynkontrakte vir beeskarkasse op JSE

Die JSE se kommoditeitsmark vir afgeleide instrumente bied nou termynkontrakte vir beeskarkasse.
Een kontrak behels 1 000 kg, wat dit moontlik maak vir kleiner rolspelers om ook betrokke te raak.
Die vier hoofverskansingsmaande, wanneer die kontrakte verstryk, is Maart, Junie, September en Desember. Op die vereffeningsdag sal prysinligting gebruik word wat die Rooivleisabattoirvereniging (RVAV) verskaf. Lees meer ...


Weerstand teen Antibiotika ondersoek

Twee voorgraadse studente by Onderstepoort, Hester en Sabina de Vries, het as deel van 'n kort navorsingsprojek onder leiding van Prof Moritz van Vuuren 'n elektroniese vraelys saamgestel wat handel oor weerstand teen antibiotika.
Die vraelys toets nie kennis nie, maar fokus op bewustheid en houding teenoor weerstand teen antibiotika. Ons versoek boere vriendelik om hulle navorsing te ondersteun en die vraelys anoniem te voltooi deur te klik op die volgende skakel:
http://www.thesistools.com/web/?id=493059


Sywaartse beweging in plaaslike beesvleispryse

Internasionaal kan hoër beesvleispryse in Amerika ‘n invloed op vraag hê, maar die styging in Amerikaanse vleisvoorrade mag druk op pryse plaas. Plaaslik kan pryse ‘n sywaartse tot opwaartse neiging toon weens die impak van die droogte, volgens ABSA Agri Trends.
Internasionaal
Nieu-Seelandse bulle het in die week van 12 Februarie 2016 teen dieselfde prys verhandel teen NZ$473 en koeie het dieselfde as die vorige week verhandel teen NZ$298 onderskeidelik. Die vorige week het pryse gemeng verhandel voor die Presidensiële vakansiedag op 15 Februarie.  Lees meer ...


Plaaslike skaapvleispryse behoort te styg

Internasionaal mag beperkte skaapvleisvoorrade van beide Nieu-Seeland en Australië en laer produksie in China bydra om voorrade te laat daal, volgens ABSA Agri Trends. 
Pryse het sag gebly, maar sal na verwagting verbeter soos wat daar in Februarie laer slagtings in Nieu-Seeland en Australië behoort te wees. Plaaslik sal skaapvleispryse na verwagting styg weens die impak van die droogte.  Lees meer ...

Die Februarie 2015-uitgawe van Red Meat/Rooivleis is elektronies beskikbaar op www.agriconnect.co.za 

Tarief op Identifikasiemerke aangekondig

Die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye het in die Staatskoerant aangekondig dat ‘n tarief in terme van die Wet op die Identifikasie van Diere, 2000 (Wet 6 van 2000) van toepassing sal wees op die registrasie van ‘n diere-identifikasiemerk.
Die registrasie van ‘n diere-identifikasiemerk sal van 1 April 2016, R126,00 per aansoek beloop, terwyl die oordrag van ‘n identifikasiemerk R120,00 sal beloop. 

Tekort aan Slenkdalkoors-Inentings

Onderstepoort Biologiese Produkte (OBP) is tans besig met ‘n veldtog om boere bewus te maak van inenting teen Slenkdalkoors en daar is tans nie genoeg voorrade van die entstof beskikbaar nie. 
OBP moedig boere egter steeds aan om hul diere teen Slenkdalkoors in te ent. As boere of veeartse sukkel om van die entstof in die hande te kry, kan hulle OBP direk kontak.

Heffing op Abattoirs ingestel

Die Suid-Afrikaanse Vleisbedryfsmaatskappy (SAMIC) wat as gemagtigde aangestel is, het in terme van artikel 2(3) van die Landbou Produkstandaardewet, 1990 (Wet 119 van 1990) vir die klassifikasie en merk van vleis ‘n diensfooi op abattoirs ingestel wat aan dié prosesse deelneem (No. R.55 van 30 Januarie 2015). 
Die diensfooi is van 1 Januarie 2016 van toepassing. ‘n Diensfooi van R4 249.12 (BTW uitgesluit) sal betaal moet word deur ‘n abattoir met ‘n hoë deurset-gradering en ‘n diensfooi van R2 704.39 (BTW uitgesluit) sal betaal moet word deur ‘n abattoir met ‘n laer deurset-gradering.

Veeboerdery nie meer so winsgewend nie

"Veeboerdery is nie meer so winsgewend as wat mense dink nie", is bewys in ‘n studie wat deur die Universiteit van die Vrystaat onderneem is onder leiding van prof Johan Willemse.
Daar is ook geen ruimte vir verdere verhogings in produksiekoste of selfs belasting nie. Dit sal ongetwyfeld tot ‘n styging in produsentepryse lei.
  
Veeboerdery het oor die afgelope paar jaar moeiliker geraak weens die feit dat boere prysnemers is en relatief min beheer oor produsentepryse of produksiekostes het.  Boere is aan die genade van makro- en mikro-ekonomiese faktore, sowel as politieke- en regeringsinvloede oorgelaat.  Lees meer ...

Droogtesituasie bly ‘n kopseer

Die droogtesituasie is steeds in almal se gedagtes. Die winter is net om die draai en ruvesel, voer en water gaan vir veeboere ‘n groot probleem wees, volgens die maandelikse verslag van dieresiekteneigings soos informeel gerapporteer deur veeartse in Suid-Afrika.
Die volgende siektes is aangemeld.   Lees meer ...

Perspektief

Grootmaakkoste van vervangingsverse met verskillende aanvullings.
Om verse op veld groot te maak vereis meesal winter-en someraanvullings, selfs al word hulle eintlik eers op ‘n ouderdom van 24 maande gedek. As gevolg van die tydsverloop en die totale aanvulling benodig tot en met kalwing op omtrent drie-jaar-ouderdom, is die koste van aanvulling betekenisvol en wat in ag geneem moet word. Om die teikenmassa vir dek te bereik kan aanvullings met verskillende samestellings gebruik word, in sommige gevalle met oliekoekmele met verbyvloeiproteïeneienskappe en verhoogde energiepeile. Die vraag is of dit werklik geregverdig is – ‘n mens wonder of die goedkoper NPN gebaseerde bronne nie voldoende is nie, gegewe die stadige groeitempo tot by kalwing.  Lees meer ...

Ons epos adres is

Posbus 132
Persequor Park
0020

Ons webtuiste is:
www.rpo.co.za
 
Neem asseblief kennis hierdie e-pos is nie gemorspos nie. Dit is ’n nuusbrief van die RPO aan u, die gewaardeerde rooivleisprodusent
 kanselleer intekening | dateer u inligting op