Copy
Welkom by Februarie 2017 uitgawe van die Rooivleis Produsente Organisasie Nuusbrief 
View this email in your browser

Jag met honde is ‘n groot kopseer

Die nasionale RPO het tydens sy pas afgelope Uitvoerende Raadsvergadering lig gewerp op die probleem van die onwettige jag met honde.

Boere wil weet wat hulle te doen staan as daar onwettig op hulle plase gejag word.
Jag met honde is ‘n groeiende probleem. Dit het ‘n sport geword en daar is gevalle waar sogenaamde taksie-jagtogte gereël word waar duur wild op ‘n georganiseerde basis gejag word.
Lees meer ...

Regte abattoirs moet donkies slag

Die RPO is nie gekant teen die slag van donkies nie, maar dit is noodsaaklik dat dit slegs geskied by abattoirs wat geregisteer is om donkies te slag.
Die RPO is bekommerd dat donkievleis in die rooivleisketting sal voorkom en wil sien dat alle ongerymdhede ondersoek en aangespreek word.
Dit volg nadat die Noordwes Departement van Landelike, Omgewings- en Landbou-ontwikkeling laat blyk het  dat hulle planne het om donkies te teel en te slag met die oog daarop om dit na China uit te voer.

Rooivleis-werkswinkel beplan

‘n Rooivleisbedryfwerkskwinkel word op 16 Maart 2017 gehou en al die rolspelers in die bedryf word uitgenooi om daaraan deel te neem.
Dit volg ná die 2016 Aldam Vleisbeesskool, waar ‘n groot groep rolspelers in die rooivleiswaardeketting dit eens was dat almal daarby sal baat indien ‘n strategiese beplanning vir die rooivleisbedryf gehou word. Die vestiging van 'n volhoubare en winsgewende strategie kan ook toekomstige waarde vir die hele waardeketting inhou. Die bekendstelling van nuwe inisiatiewe is noodsaaklik om die mededingendheid van die Suid-Afrikaanse rooivleisbedryf in die wêreldmark te bevorder.
Die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) en Opkomende Rooivleisprodusente-organisasie (NERPO), asook die Rooivleisbedryfsforum (RMIF) en die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye (DAFF) en die Suid-Afrikaanse beesvleis Genomika Program (BGP) ondersteun die werkswinkel. Die doel is om 'n strategiese plan vir die Suid-Afrikaanse rooivleisbedryf te vestig om sodoende ‘n wêreldklas-mededinger geword.
Rolspelers kan aan die proses deelneem deur op die webblad te registreer by www.syntagm.co.za/rmi en insette te gee, wat tydens die werkswinkel bespreek sal word.

Vertoondiere word met wet beskerm (PERFORMING ANIMALS PROTECTION ACT)

Die Vertoondiere Beskermingswet, Wet 4 van 2016 is in die Staatskoerant van 19 Januarie 2017 gepubliseer vir algemene kennisname.
Die Wet is ‘n wysiging op die Vertoondiere Beskermingswet, 1935 en roep sekere afdelings daarvan terug; voeg sekere definisies in, maak voorsiening vir die aanwysing van ‘n Nasionale Lisensiebeampte, bied ‘n prosedure vir die toepassing van ‘n lisensie om diere uit te stal, op te lei of om as diere vir beskerming te gebruik, dit maak voorsiening vir die funksies van ‘n Nasionale Lisensiebeampte; dit maak voorsiening vir die uitreiking van lisensies, dit maak voorsiening vir ‘n proses om appèl aan te teken; en die Wet maak voorsiening vir sake wat hiermee verband hou.

Perspektief 

Rasverskille in hittestremming
Vleisbeeste reageer gewoonlik negatief op ‘n uitermatige toename in omgewingstemperatuur. Dit veroorsaak verlies aan produktiwiteit as gevolg van laer voerinname en voedingstofbenutting. Studies wêreldwyd het egter getoon dat rasse verskillend reageer afhangende van hul gemaklikheidssone en aanpasbaarheid. In Suid-Afrika word algemeen aanvaar dat Sanga en subtropiese rasse van ander lande minder beïnvloed word deur hoë temperature (belangrik weens aardverwarming) as rasse van Europese oorsprong en saamgestelde rasse met Europese genetika. Die vraag is of dit so eenvoudig is. Die studie van die outeurs hieronder aangehaal het hierdie saak verder bestudeer deur drie rasse, die Nguni (Sanga), die Brahman (ingevoerde subtropiese ras) en die Bonsmara (plaaslike saamgestelde ras) by hoë temperatuur en verskillende voerenergiepeile te vergelyk.
Lees meer ...
Laai u elektroniese weergawe van die Rooivleistydskrif hier af

Die wrede werklikheid van veediefstal

Die  Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum was in onlangse tye by baie vergaderings en misdaadvoorkomingsgroepe dwarsoor die land betrokke en dit is duidelik dat die wreedheid wat by veediefstalinsidente betrokke is, heeltemal onaanvaarbaar is.
Ander omgewingsmisdade soos renosterstropery is al vir baie jare voorop in die hoofstroom media. Dit het gelei tot openbare bewustheid en eenheid met die wildlewe in Suid-Afrika. Daar is verder ook vasgestel dat die algemene publiek in Suid-Afrika nie die impak van veediefstal en die brutaliteit wat daar plaasvind, verstaan nie.
Lees meer ...

Diere-identifikasie en naspeurbaarheid van diere is die sleutel tot suksesvolle diere-produksie

Die toekoms van diereproduksie is opgesluit in voedselsekerheid, die voorsiening van ‘n veilige produk aan produsente, om ‘n gesonde nasionale kudde te hê en om die plaaslike- en uitvoermark te vergroot, volgens die maandelikse verslag oor dieresiekteneigings soos informeel gerapporteer deur die Herkouer Veterinêre Vereniging van Suid-Afrika (RuVASA).
Wanneer behoorlike veebestuur ter sprake is, is die identifikasie van elke dier in jou kudde van meet af aan belangrik. Dit is noodsaaklik om diere met ‘n oorplaatjie van ‘n goeie gehalte en met ‘n unieke nommer te merk wat nie gedupliseer kan word nie.
Maak seker jy neem al die dier se besonderhede en ander besonderhede aangaande sy/haar geskiedenis in jou bestuurstelsel op.
Lees meer ...

Beesvleismark steeds onder druk

Internasional is die Amerikaanse beesvleismark steeds onder druk weens die stygende plaaslike produksie, wat na verwagting ‘n demper op invoerpryse sal plaas, volgens ABSA Agri Trends.
Vir dié rede dui die meeste verslae daarop dat die stygende mark van korte duur sal wees en pryse mag teen die einde van Januarie stabiliseer. Met Trump se bewindsoorname mag die wisselvalligheid van valuta voortduur, wat ‘n belangrike invloed op pryse sal hê. Plaaslik bied gunstige weervooruitsigte ondersteuning aan pryse en die speenkalfmark sal na verwagting ook vir die grootste gedeelte van die jaar stewig wees, behalwe gedurende die speenseisoen.
Lees meer ...

Skaapvleis kry steun uit China

Internasionaal mag ‘n sterk aanvraag van China skaapvleispryse oor die kort termyn verstewig, veral met die Nuwejaarsvieringe in dié land, volgens ABSA Agri Trends.
Plaaslike pryse is tans steeds stewig weens die sterk vraag wat in die feesseisoen voorgekom het. Pryse mag egter tot ‘n mate verslap weens verbruikersweerstand teen hoër pryse.
Lees meer ...
Laai u PMF nuusbrief hier af ...
Nuutste veilings ...
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2016 Red Meat Producers Organisation, All rights reserved. 

Ons epos adres is
Posbus 132
Persequor Park
0020


Ons webtuiste is:
www.rpo.co.za
 
Neem asseblief kennis hierdie e-pos is nie gemorspos nie. Dit is ’n nuusbrief van die RPO aan u, die gewaardeerde rooivleisprodusent 
kanselleer intekening | dateer u inligting op 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Red Meat Producers Organisation · 318 The Hillside · Lynnwood · Pretoria, GP 0204 · South Africa