Copy
Welcome to the June 2013 issue of the Red Meat Producers Organisation's Newsletter 

UR Vergader in Pretoria

Verskeie aktuele onderwerpe het onder die soeklig gekom tydens die laaste vergadering van die RPO se uitvoerende raad in Pretoria.
 
Hoewel daar nog min intekenare vir die Communicator is, het daar die afgelope tyd baie nuwe intekenare bygekom. Verstellings is aangebring om die Communicator ook op iPads en Android-toestelle af te laai. Lede kan dit ook op hul selfone aflaai. Vir meer inligting oor die Communicator en hoe om dit af te laai <kliek hier >
 
Die redakteur van Red Meat/Rooivleis, Karen Grobler, kry uitstekende samewerking van die RPO op nasionale vlak en daar is baie positiewe terugvoer oor die tydskrif. Die tydskrif gaan in die toekoms elke tweede maand verskyn.
 
Die eerste Veehandleiding vir kleinvee is gepubliseer. Daar is ’n behoefte aan ’n groter formaat wat groot- en kleinvee insluit.
 
’n Taakgroep wat bestaan uit verteenwoordigers van die Departement van Landbou, die Rooivleisabattoirvereniging en die Red Meat Industry Forum (RMIF) is aangestel om die voorgestelde onafhanklike vleisinspeksiedienste gegrond op deurset per abattoir te hanteer. Die onderskeie provinsies het reeds ernstige beswaar teen die voorstelle aangeteken.
 
Die RMIF het die rooivleisbedryf verteenwoordig tydens ’n voorlegging aan die portefeuljekomitee, wat die voorgestelde Dierevoerwet verwerp het en dit na die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye vir verdere konsultasie met die bedryf terugverwys het.
 
Nuwe wetgewing om lewendehaweagente te reguleer, is bespreek en die RPO het reeds kommentaar gelewer. Die Departement van Landbou het nuwe wetgewing voorgestel wat ’n verpligting op lewendehaweagente, wat vee en wild vir abattoirs en veilings werf, plaas. Die algemene gevoel is dat organisasies ook by dié wetgewing ingetrek moet word. Huidige wetgewing maak ook nie voorsiening vir spekulante nie. 
 
Die Departement van Landbou skryf voor dat die persentasie water wat in pluimvee gespuit mag word nie meer as 4% mag wees nie. Dit is belangrik dat die rooivleisbedryf homself in dié verband reguleer, aangesien daar tans nie moniteringsaksies in plek is nie.
 
’n Tegniese komitee is saamgestel om die Lesotho-weidingspermitte te hanteer. Die komitee se eerste vergadering is op 5 Junie 2013 gehou. Die RPO is van mening dat die regering sy eie regulasies moet nakom – iets wat tans nie gebeur nie.
 
Ingevolge die Soutwetgewing gaan die toelaatbare hoeveelheid sout in voedsel oor ’n tydperk verminder moet word. Dit is veral relevant vir geprosesseerde vleisprodukte. Internasionaal is die induksie van sout vrywillig, maar dit is verpligtend in Suid-Afrika. Dit is ’n bedryfsaangeleentheid en kundiges sal aangestel moet word om kommentaar op die voorgestelde wetgewing te lewer.

Market Trends
Internationally, beef prices are expected to rise in the short term with upward movement in the medium term owing to higher demand during summer and less supplies. Locally, the market is expected to trade upwards in the short term with an upward movement in the medium term owing to less grazing and lower supplies, according to Absa Agri Trends.

 
Internationally, mutton prices will trade higher in the short to medium term owing to lower supplies because of the drought in New Zealand and Australia. Locally, the prices of mutton will increase in the short term with an upward movement in the medium term owing to lower supplies during winter and spring.
 
For the Absa AgriTrends report of 17 May, <click here

Draft bill on pounds welcomed

The RPO welcomed the publication of the draft National Animal Pounds Bill in the Government Gazette. The National Animal Pounds Bill in its current format neither addresses the recommendations by the state law advisors nor does it provide for provisions and processes concerning the impoundment of stolen animals. A committee has been mandated by the RPO to study the draft bill and to comment thereon.
 
In each province very effective pounds, approved by the South African Police Services are in operation for safekeeping of suspected stolen animals. The RPO therefore urges the minister of Agriculture, Forestry and Fisheries to set up a task team that will visit all the pounds in the different provinces and collate information on the manner in which the pounds are operated, more specifically as far as stolen animals are concerned.
 
The department should provide guidance whether the bill intends to exclude stolen animals from being kept in pounds. If affirmative, how will the impoundment of stolen animals be dealt with in future?


Provinsies hou kongresse

Verlede maand het NWRPO hul kongres met die tema “Innoverende oplossings vir ʼn vooruitstrewende rooivleisbedryf,” by Thaba Tshwene aangebied. Die WKRPO se algemene jaarvergadering in Swellendam het gefokus op produksie-ontwikkeling in die rooivleisbedryf.
 
NKRPO se kongres is op 5 en 6 Junie op Kimberley gehou en 12 en 13 Junie was die Vrystaat se kongres in Bloemfontein. In die Augustus-uitgawe van Red Meat/Rooivleis is daar ’n volledige verslag oor al die provinsies se kongresse.


Kursusse oor Teelwaardes

SA Stamboek het in Mei ’n nuwe kursus bekend gestel wat daarop fokus om teelwaardes aan telers te verduidelik en hoe om hierdie inligting op hul eie stoet toe te pas. Die kursushandleiding is saamgestel deur die span van produksie-aantekeningsdienste. Dit het teorie asook ’n praktiese kuddesbesoek by Deon Greyling se Deoza Bonsmara-stoet buite Bloemfontein ingesluit. Soortgelyke kursusse word landwyd deur SA Stamboek aangebied. Vir meer inligting oor die kursus kontak Delia Jordaan van SA Stamboek kontak by 051 410 0900 of delia@studbook.co.za.


Hersiening van weikapasiteitskaart

Die weikapasiteitstandaarde wat in die vroeë jare tagtig bepaal is en amptelik deur die Departement van Landbou (nou DAFF) toegepas is, berus op weiveldopnames met plantmateriaal wat by afgekampte areas gesny is en wat diere nie kan bewei nie en wat verder ondersteun word deur foto’s. Terwyl dit baie nuttig was, is dit nou tyd om die standaarde te hersien, want 30 jaar het verloop, die weivelde het verander en so ook die tegnieke.
 
Dr Heinz Meissner bied ’n interessante perspektief oor die hersiening van die weikapasiteitskaart en berekeningbenaderings.  Vir die volledige artikel <kliek hier>


Hou die pos dop vir die Junie-uitgawe
van Red Meat/RooivleisIncrease in parasite numbers

May usually has low temperatures with frost, but in many parts of the country day temperatures were over 25°C and with late autumn rains, parasites were still abundant.
 
Reports of heavy wireworm infestations and anthelmintic resistance were received. Animals were put in marshes where liver fluke and conical fluke infective stages (metacercariae) were abundant. Animals should be examined regularly for signs of parasitism and treated in time to prevent production losses.
 
To download the full disease report for May <click here

SALMF to be reinstated

The Red Meat Industry Forum has been requested to reinstate the Southern African Meat and Livestock Forum (SALMF). The Meat Producers’ Association of Namibia, the Beef Cattle Producers’ Association of Zambia, the South African Pork Producers’ Organisation, the Red Meat Producers’ Organisation of South Africa and the Botswana Cattle Producers’ Association will be members of SALMF.
 
It will be the official mouthpiece of all role players in the meat industry in the southern African region on common issues in the meat industry. The forum will strive to communicate with all relevant organisations (including the SADC countries) in the southern African region in order to make presentation on behalf of the meat industriesRPO approves proposed NARS 

The RPO fully supports the proposed National Abattoir Rating Scheme (NARS). The organisation is also looking forward to the introduction of a scheme to rate abattoirs on their level of compliance to the requirements of the Meat Safety Act. These regulations are measured by the Hygiene Assessment System (HAS).
 
According to the RPO, formal guidelines to the HAS will ensure national minimum standards for carrying out regulatory control. “The duplication of abattoir audits by various groups in view of national standards will be avoided,” the RPO states. NARS will also bring forth improved law enforcement through compliance promotion by a system, which will enable earlier recognition of non-conformances.
 
As one of the members of the Red Meat Industry Forum (RMIF) the RPO was represented by the Red Meat Abattoir Association (RMAA) and was able to take part in the NARS working group. The forum established HAS and revisions thereof and prepared the standard operating procedures (SOPs) of the scheme.


 

 

Our mailing address is

Posbus / PO Box 36802, Menlo Park, 0102
Our web address is:
www.rpo.co.za
 
Neem asseblief kennis hierdie e-pos is nie gemorspos nie. Dit is ’n nuusbrief van die RPOaan u, die gewaardeerde rooivleisprodusent