Copy
Welkom by Desember 2015 uitgawe van die Rooivleis Produsente Organisasie Nuusbrief 

Geagte RPO Nuusbrief Intekenaar
Die RPO elektroniese nuusbrief is beskikbaar in beide Afrikaans en Engels beskikbaar.   
Ons wil u derhalwe VERSOEK om asb u taalvoorkeur aan ons deur te gee ten einde te verseker dat u die nuusbrief slegs in Afrikaans of Engels ontvang.
U spoedige terugvoering sal opreg waardeer word.  Kliek hier vir u taalvoorkeur

RPO Uitvoerende Raad vergader in Pretoria

Die nasionale RPO se Uitvoerende Raad (UR) het onlangs in Pretoria vergader, waar verskeie belangrike aangeleenthede bespreek was.
Die volgende sake is onder meer bespreek :-
  • Die UR het kennis geneem van die feit dat die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye met ‘n afvaardiging van die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging vergader het om die wysigings aan die pluimveeregulasies se beheer oor verkope te bespreek.  Lees meer ...

Nuwe Leiers vir 2016 aangekondig

Lede van die Rooivleisbedryfsforum het tydens die pas afgelope Algemene Jaarvergadering die leiers vir 2016 verkies. 
Mnr Dave Ford is onbestrede herkies as Voorsitter en mnr Tim Davidson (verteenwoordig die Nasionale Federasie van Vleishandelaars) as Ondervoorsitter, terwyl mnr Gerhard Schutte (RPO kleinvee-verteenwoordiger) ook sal voortgaan om as lid van die bestuurskomitee te dien. Die nuwe bestuurslede wat verkies is, is mnr Georg Southey (Vereniging van Invoerders en Uitvoerders).  Lees meer ...

Gespesialiseerde Aanklaers buite die kwessie

Die Nasionale Vervolgingsgesag het nie die kapasitiet om ‘n gedeelte van sy aanklaers net op veediefstalsake te laat konsentreer, soos deur die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum versoek nie. 
Volgens ‘n brief van die Nasionale Vervolgingsgesag het die fokus verskuif na die bemagtiging van staatsaanklaers by wyse van opleiding in veediefstal en verwante sake. Verskeie staatsaanklaers het in die afgelope paar jaar ‘n jaarlikse opleidingskursus oor veediefstal bygewoon.  
Belangstelling in die kursus het so toegeneem dat daar vanjaar twee kursusse aangebied is, een in Pretoria en een in Durban. Altesaam 60 staatsaanklaers het die opleidingsessies bygewoon.  Die Nasionale Vervolgingsgesag is bewus van die omvang en uitwerking wat veediefstal op die Suid-Afrikaanse gemeenskap en veeboere het en bly daartoe verbind om dié euwel te beveg.

Kommer oor SA se grensheinings

Die nasionale RPO het die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye versoek om dringende aandag aan die rooilyngrensheining in die noordelike gedeelte van KwaZulu-Natal te gee. 
Dit is vir die RPO baie belangrik dat die land se huidige Bek-en-Klouseervrye sone status beskerm word en die Organisasie is daarom bekommerd oor die huidige toestand van die heinings. Dit is in ‘n baie swak  toestand en vee kan ongehinderd daardeur beweeg.  Die RPO het aangebied om die Departement behulpsaam te wees met enige aksies wat in dié verband onderneem word. Daar is ook versoek dat terugvoering tydens die nasionale Dieregesondheidsforum se vergadering op 4 Desember 2015 gegee word.  
Die RPO het die afgelope tyd baie navrae ontvang oor die huidige stand van Suid-Afrika se internasionale grensheinings sowel as die rooilynheinings.

Nuwe Heffing aangekondig

Die statutêre heffing op rooivleis wat na Suid-Afrika ingevoer word, het op 1 November 2015 gestyg, soos gestipuleer in Staatskoerant No. 38199 van 11 November 2014.
Die heffingstariewe is as volg :-
  • R958 (BTW uitgesluit) per houer of besending.
  • Waar ‘n invoerpermit uitgereik is vir meer as een houer of vrag per besending uitgereik word, sal daar op elke individuele houer of vrag per besending tot ‘n maksimum van 25mt ‘n heffing van R958 betaal moet word deur die aansoeker.
  • In gevalle waar ‘n meesterspermit uitgereik is, sal die R958 (0,03832c/kg) statutêre heffing deur die applikant betaal moet word vir elke meervoud of 25mt voor ‘n permit uitgereik word.
Uitsluitings  
In gevalle waar ‘n invoerpermit uitgereik is vir die invoer van rooivleis en rooivleisprodukte vir ‘n totale hoeveelheid van minder as 200kg, sal die invoerheffing nie van toepassing wees nie.

SA het 'n Skutwet nodig 

Dit het onder die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum se aandag gekom dat die gebrek aan ‘n Skutwet in Suid-Afrika ‘n groot bron van kommer is aangesien dié situasie deur verskeie mense binne die bedryf en die waardeketting misbruik word.
Dit is belangrik dat die aangeleentheid dringende aandag sal geniet, sê die Forum in ‘n brief aan die Adjunk-direkteur Generaal van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye.
Die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum het in Mei 2013 kommentaar gelewer op die nasionale Diereskutwet na ‘n kennisgewing in dié verband, Kennisgewing 398 van 2013, op 18 April 2013 in die Staatskoerant gepubliseer is. Die nuwe voorgestelde Diereskutwet is teen die vorige kommentaar beoordeel en daar is bevind dat die nuwe wet baie verbeter is. Die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum versoek daarom dat die departement dringende aandag aan die publikasie, finalisering en implementering van die voorgestelde nuwe wet gee. 

Beperkte stygings in Internasionale Beespryse verwag

Internasionaal is lae grootmaatpryse, die sterk dollar en swaar beeste daarvoor verantwoordelik dat die beesvleismark gedemp bly. Prysverhogings sal heel moontlik beperk wees weens voldoende voorrade in 2016 asook vanweë verhoogde beesvleisinvoere.
Die plaaslike mark word tans oorheers deur die droogte, wat sy tol by veeboere eis. Die onlangse reëns mag onvoldoende wees as daar nie opvolgreën voorkom nie.  Lees meer ...

Internasionale mark goed voorsien van Skaapvleis

Internasionaal is die skaapvleismarkte skynbaar goed voorsien, wat ‘n demper op pryse kan plaas. Die reën in Australië bied egter ‘n geleentheid om pryse te ondersteun, volgens ABSA Agri Trends.
Plaaslik sal die mark voortgaan om reënvalvoorspellings goed dop te hou en te hoop op wydverspreide reën om weiding te herstel.  Lees meer ...
Oorhandiging van die Voermol borgskap.
Mnre Mark Barlow van Voermol en Lardus van Zyl RPO.

Afskeid geneem van mnr Hans van der Merwe, Aangewese Hoofuitvoerende Beampte van Agri SA .
Die Desember 2015-uitgawe van Red Meat/Rooivleis is elektronies beskikbaar op www.agriconnect.co.za 

WRSA veroordeel
swartwitpens smokkel pogings

Wildbedryf SA (WRSA) het met misnoeë verneem van die inhegtenisname van ses Suid-Afrikaners en een Zimbabwiër vir ’n poging om 12 wildsbokke van Zambië na Suid-Afrika te smokkel.
Tydens die poging het 5 van die 12 swartwitpense weens hittestres gevrek. Die vorige maand is drie Suid-Afrikaners in Zimbabwe in hegtenis geneem toe hulle probeer het om 29 swartwitpense sonder permitte oor die grens te smokkel.  Lees meer ...

Rooivleis en Kanker

Die International Agency for Research on Cancer (IARC) se evaluasie van rooivleis en verwerkte vleis het op 26 Oktober 2015 in die Britse mediese joernaal, The Lancet Oncology, verskyn. Dit lui dat rooivleis hoog in waardevolle  biologiese  proteïene  en  belangrike  mikronutriënte soos yster, B-vitamine, en sink is, sê Prof Hettie Schönfeldt van die Universiteit van Pretoria. 
Cancer Research UK het uitgewys dat die IARC nie beweer dat rooivleis en verwerkte vleis wat deel vorm van ‘n gebalanseerde dieet kanker veroorsaak nie, aangesien geen enkele kos kanker veroorsaak nie.  Lees meer ...

Belanghebbendes vergader oor die droogte

Die belangrikste belanghebbendes in georganiseerde landbou, georganiseerde agribesigheid, die banksektor en regeringsinstellings het pas vergader om die impak van die vinnig-verswakkende droogtesituasie in Suid-Afrika op die breë landbousektor en voedselsekerheid te bespreek. 
Volgens ‘n persverklaring deur Agri SA is dit duidelik dat die droogtesituasie nie beperk is tot Suid-Afrika nie maar wel oor ‘n groot deel van Suider-Afrika strek en ook verdere sosio-ekonomiese en voedselsekerheid-implikasies op streeksvlak inhou.  Lees meer ...

DROOGTE : Die impak op die Rooivleisbedryf

Suider-Afrika gaan tans gebuk onder een van die ernstigste droogtes die afgelope 20 jaar. 
Die landswye droogte volg op 'n baie swak 2014 seisoen in die meeste gedeeltes van die land.  In die somer saaigebiede is daar steeds nog nie geplant nie en graanpryse het reeds begin styg. Ten minste ses weke van groei in die natuurlike weidings is reeds verlore en oesreste vir die komende winter sal beperk wees.  Dit plaas klaar ernstige druk op voervoorsiening in die komende winter, wat kuddebou sal demp.   Lees meer ...

Wenke om die droogte te oorleef

Die Herkouer Veterinêre Vereniging van Suid-Afrika het die volgende wenke gedeel soos ontvang deur mnr Barry Symons, ‘n afgetrede rooivleisteler en beesbestuurskonsultant: 
Maak seker dat diere genoeg vesel inkry. As jy te min het, verdeel jou kudde en maak die kraal se hekke oop.  Lees meer ...

Pasop vir die Veediefstal

Die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum het rooivleisprodusente, spekulante, afslaers, abattiors en transporteerders van vee gewaarsku om op die uitkyk te wees vir veediefstal wat vanuit die tronk gepleeg word. 
Daar is elf  veediefstalsake en een bedrogsaak teen ‘n persoon wat tans vonnis uitdien vir veediefstal, waarop die sake reeds op verhoor is. Die persoon het min of meer vanaf 2013 begin om veediefstal te pleeg vanuit die gevangenis en is tans nog besig. Hy is gewoonlik in besit van 'n onwettige selfoon wat op ‘n onverklaarbare manier by hom uitkom en reël so transaksies uit die tronk.  Lees meer ...

Kommer oor die reg in eie hande geneem word

Die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum het kennis geneem van die tien verdagtes wat onlangs in hegtenis geneem is op twee aanklagte van poging tot moord en ontvoering. 
Dit het gekom nadat  'n grondeienaar, sy vrou, vriende en vier plaaswerkers van die plaas Soutpanfontein naby Stella, na bewering drie mans met knopkieries aangerand het en kookwater oor hulle uitgegooi het.  Lees meer ...

Namibië hef sommige bek-en-klouseer maatrëels op

Die laaste nuwe gevalle van Bek-en-Klouseer in Namibië het op 22 Julie vanjaar in die Omusatistreek voorgekom en sedert 31 Julie is geen nuwe gevalle in die Zambezistreek aangemeld nie. Die Ministerie van Landbou, Water en Bosbou het die streng beheermaatreëls daarom onlangs hersien.
Die verslapping van die beheermaatreëls beteken vee kan binne ’n besmette of beheerde gebied met die nodige veeartsenypermit vervoer of oor land verskuif word. Geen vee mag egter vanuit ’n besmette na ’n beheerde gebied gaan nie, tensy dit onder veterinêre toesig geskied en die diere direk na ’n abattoir gaan.   Lees meer ....

Verhoging van Statutêre heffing

Die statutêre heffing het op 1 November 2015 verhoog soos gestipuleer in die Staatskoerant No. 38199 van 11 November 2014. 
Lees meer ...

RPO – NERPO Kode van Beste Praktyke :

Riglyne vir Water-en Afvalbestuur
 Water
Landbou verbruik ongeveer 75% van die reënval in Suid-Afrika. Hiervan word 60% vir natuurlike plantegroei gebruik, 12% vir die produksie van droë land oeste en 3% deur besproeiing.
 Die natuurlike plantegroei (weiveld) en droëland gewasproduksie gebruik slegs sogenaamde groenwater. Dit is reënwater wat na neerslag in die grond geberg word. In terme van voedselproduksie word groenwater gebruik vir die produksie van vleis en ander diereprodukte onder ekstensiewe weidingstelsels op natuurlike weiding.   Lees meer ...

Perspektief

Voerkraalprestasie van Boerbokke op rantsoene met verskillende energiepeile.
Boerbokke word gewoonlik ekstensief uitgegroei en van die plaas bemark, met gewigte dikwels minder as 30kg. Dit is nie altyd lonend nie en derhalwe sal die boer ook ander opsies wil oorweeg soos gedeeltelike- of geheelafronding in die voerkraal. In hierdie verband is daar egter min bekend oor geskikte rantsoene. Derhalwe is hierdie studie ontwerp om die invloed van verskillende rantsoenenergiepeile op die prestasie en bemarkingsgewig van Boerbokke in die voerkraal te ondersoek.  Lees meer ... 

Ons epos adres is

Posbus 132
Persequor Park
0020

Ons webtuiste is:
www.rpo.co.za
 
Neem asseblief kennis hierdie e-pos is nie gemorspos nie. Dit is ’n nuusbrief van die RPO aan u, die gewaardeerde rooivleisprodusent