Copy
Welkom by Mei 2018 uitgawe van die Rooivleis Produsente Organisasie Nuusbrief 
View this email in your browser

 Predasiebestuursopleiding ontwikkel
 

Die Predasiebestuursforum (PMF) het die inisiatief geneem om minimumstandaarde vir die opleiding van lewendehaweprodusente en plaaswerkers in predasiebestuur te ontwikkel wat in lyn is met die beginsels van etiese- en beste bestuurspraktyke.

Dit word binne die AgriSeta raamwerk ontwikkel. Die Nasionale Wolkwekersvereniging (NWKV) is nie net ‘n geakkrediteerde diensverskaffer binne AgriSETA nie, die organisasie is ook ‘n gekwalifiseerde predasiebestuurspesialis wat opleiding aan produsente binne die raamwerk van akkreditasie sal verskaf en toesig sal hou oor die gehalte van die opleiding.

Lees meer ...

Hartwater-entstof bespoedig waar moontlik

Die hartwater-projekspan sal in die toekoms enige voorstel aan die rooivleisbedryf kan rig om die bespoediging van die ontwikkeling van die hartwater-entstof te bewerkstellig, was een van die besluite wat geneem is tydens ‘n vergadering wat deur die nasionale Dieregesondheidsforum versoek is.
Onderstepoort Biologiese Produkte (OBP) het in 2016 saam met die LNR-OVI aan die hartwater-projek begin werk.
Daar is in Maart 2017 ontdek dat die entstof-antigeen en -selle ‘n ernstige virale kontaminant is en dus nie as saadmateriaal in ‘n produksie-omgewing gebruik kan word nie. Die aard van die besmetting is so hoog dat die risiko nie in ‘n produksie-omgewing geneem kan word waar ander entstowwe vervaardig word nie aangesien dit daartoe kan lei dat die OBP se hele entstofproduksiefasiliteit gesluit word. Die besmetting moet eers opgelos word. Tans gebruik die rolspelers verskillende strategieë om die besmettingsuitdaging aan te spreek.
Daar is ook beperkinge wat betref die beskikbaarheid van toerusting.
Die projekspan is aangemoedig om die Dieregesondheidsforum as ‘n kommunikasieplatform te gebruik, onder meer om die forum op datum te hou van die verwikkelinge, sodat die forum die bedryf op sy beurt ingelig kan hou.

Reëls vir agente verwelkom

Die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) verwelkom die onlangse aankondiging van die Registrateur van Landbouprodukte-agente, me L Pretorius, in die Staatskoerant dat die Landbouprodukte-agenteraad se reëls vir lewendehawe-agente met onmiddellike effek van toepassing is.
Lewendehaweprodusent wat vee van die hand sit moet in die eerste plek seker maak die agent waarvan hy gebruik maak, is ‘n geregistreerde agent by die Landbouprodukte-agenteraad in ooreenstemming met die Landbouproduktebemarkingswet (Wet 6 van 1992).
Lees meer ...

Uitvoer van lewendehawe per see is onlogies

Die praktyk om lewendehawe per see van Suid-Afrika uit te voer met die doel om dit by ‘n oorsese bestemming te slag is onnodig en inherent geneig om onnodige en onvermydelike lyding van diere te veroorsaak, volgens ‘n verklaring deur die Lewendehawe-welsynkoördineringskomitee (LWCC).
Daar is geen rasionele of aanvaarbare rede om lewendehawe oor lang afstande en vir lang periodes in swak, oorvol toestande met baie risiko’s te vervoer en die diere dan by aankoms te laat slag nie. Die kwaliteit van die vleis sal ook geraak word. Daar is geen godsdienstige redes waarom lewendehawe nie volgens die voorgeskrewe rituele in Suid-Afrika by ‘n uitvoer-abattoir geslag kan word en die vleis dan in verkoelde vorm oorsee gestuur word nie.
Op dié manier word werksgeleenthede in Suid-Afrika geskep en voedselsekerheid en –sekuriteit bevorder. Die land se internasionale reputasie sal daarby baat as ons ‘n beginselvaste posisie jeens dié onmenslike en onaanvaarbare praktyk inneem. Daarom beveel die LWCC aan dat daar nie verder toegelaat word dat lewendige diere vir slagdoeleindes uitgevoer word nie en dat ‘n formele verbod op dié praktyk ingestel word.

Ondersteunings-raamwerk vir bokbedryf ontwerp

‘n Holistiese ondersteuningsraamwerk vir die ontwikkeling van ‘n volhoubare bokvleissektor in Suid-Afrika is deur die betrokke rolspelers ontwerp.
Die ondersteuningsraamwerk sal die hele waardeketting bevoordeel – van bokeienaars wat kommunale weivelde gebruik, tot kommersiële telers en produsente, verwerkers en handelaars.
Intervensies sal die volgende insluit:
  • Die ontwikkeling van ‘n nasionale bokdatabank vir akkurate statistieke, inligting, diere-identifikasie en gepaste waardekettingnaspeurbaarheid.
  • Marknavorsing en –ontwikkeling – insluitende ‘n gedetailleerde oorsig van die verlede en huidige markte en die moontlike ontwikkeling van ‘n SA Bok-logo.
  • Waardetoevoeging by wyse van produkontwikkeling (verwerkte vleis, velle, ens).
  • Geïntegreerde gekoppelde produsente-ondersteuningsentrums (teling, voeding, dieregesondheid).
  • Die daarstel van ‘n permanente sambreelorganisasie vir vleisbokke volgens bestaande modelle soos dié van die SA Volstruisbesigheidskamer.

Jy en jou Veearts

Wat is die rol wat jou veearts in jou besigheid speel?
Dr Neil Fourie, voormalige privaatveearts, Middelburg, Mpumalanga, vertel meer in die maandelikse verslag oor dieresiekteneigings soos informeel gerapporteer deur die Herkouer Veterinêre Vereniging van Suid-Afrika (RuVASA).
Lees meer ...
Maak die beste van hierdie winter saam met Skaapvleis SA!
Braaiseisoen is besig om spoed te verloor, maar gelukkig beteken dit dis tyd vir lekker skenkelbredies, geurige sop en baie rooiwyn! Skaapvleis SA en die kos “blogger”, “The Food Fox” het weer hul kragte saamgespan en ‘n lekker reeks “Winter Warmers” skaapvleisresepte ontwikkel.
Lees meer ...

Perspektief 

Is dit moontlik om op plaasvlak koolstofneutraal te wees?
In die April 2018 Nuusbrief het ek die begrip herlewingslandbou behandel en die voordele daarvan bespreek in terme van koolstofberging, grondgesondheid en veeproduksie. Met hierdie maand se bydrae wil ek daarop voortbou en aantoon wat boere op plaasvlak daarmee kan vermag.
Lees meer ...
Laai u elektroniese weergawe van die Rooivleistydskrif hier af
Veilings in Mei

Topboer in aksie by skaapdag

Die 2017 Nasionale Skaapboer van die Jaar, Frans Wiid, sal optree by ‘n Skaapdag wat op 10 Mei 2018 op sy plaas, Aan-die-Lande, Hopetown aangebied word.
Hy sal verskeie bestuursaspekte van skaapboerdery soos veldbestuur, die gebruik van besproeide weidings, teeldoelwitte, seleksiemaatstawwe, bestuur tydens lam- en paartyd en die beheer van skadelike diere bespreek. Bemarking en mannekragbestuur sal ook toegelig word.
Lees meer ...

Fase 2 van vrylopende projek skop af

Fase 2 van die vrylopende beesvleisprojek, ‘n gesamentlike inisiatief van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye, die Landbounavorsingsraad, die Nasionale Bemarkingsraad, die Universiteit van New England en die Australiese regering, gaan binnekort in werking tree.
Die projek se eerste fase het van Maart 2015 tot Desember 2017 geduur en die doel daarvan was om te bewys dat beeste van kleinskaalse beeskuddes die potensiaal het om aan Woolworths se vereistes vir ‘n hoë-waarde, vrylopende produk te voldoen. Die doel van die tweede fase van die projek is om direk betrokke te raak by ‘n groot aantal kleinskaalse boere ten einde hulle te ondersteun om die betrokke markvereistes te behaal.
Lees meer ...

Veeboere kan só help

Die Landbouprodukte-agenteraad (APAC) kan nie sy werk in isolasie doen nie en veeboere kan op die volgende maniere ‘n rol speel:

Geen ongeregistreerde agent moet ondersteun word nie en sulke agente moet by APAC gerapporteer word.
Vra die lewendehawe-agent om sy APAC-ledekaart of bewys van registrasie te toon.
Besoek die APAC-webwerf gereeld om te sien watter agente is geregistreer.
Gaan ‘n diensvlakooreenkoms met die agent aan wat elke party se verantwoordelikhede omskryf.
Meld alle ongerymdhede dadelik by APAC aan.

Landbou dra by to BPP

Die landbou-, bosbou- en visseryesektore het aansienlik bygedra tot die groeikoers van 3,1% in Suid-Afrika se Bruto Binnelandse Produk (BPP) wat in die vierde kwartaal van 2017 behaal is, volgens die syfers wat deur die Statistieke-Generaal vrygestel is.
Volgens ‘n persverklaring deur die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye toon STAS SA se arbeidsmagopname dat landbou 39 000 bykomende werksgeleenthede geskep het.
Lees meer ...

Omvang van veediefstal ondersoek

Die omvang van veediefstal in Kwa Sani en faktore wat dit kan beïnvloed, was die onderwerp van GS Müller van die Universiteit van die Vrystaat se studie om sy meestersgraad te behaal.

Veediefstal is ‘n groot probleem in KwaZulu-Natal wat die voorspoed van boere in die provinsie belemmer. Omdat Kwa Sani een van die “hot spot” gebiede vir veediefstal is, is ‘n studie in dié gebied onderneem om inligting oor die probleem te bekom. Data wat van die Kwa Sani plaaslike munisipaliteit bekom is, is gebruik om te bepaal watter faktore ‘n bydrae tot veediefstal lewer en hoe die probleem bekamp kan word.

Lees meer ...

Nuwe Adjunk-Minister aangekondig

Sfiso Buthelezi is die nuwe Adjunk-minister van Landbou, Bosbou en Visserye.
Buthelezi was hoof uitvoerende beampte van Makana Investment Corporation (Pty) Ltd, eerste hoof uitvoerende beampte van die Nasionale Dobbelraad, het as ekonomiese raadgewer vir die LP van ekonomiese sake in KwaZulu-Natal sowel as die voormalige president en die voormalige premier van Mpumalanga opgetree.
Hy het ook ook op verskeie rade gedien, insluitende voorsitter van PRASA, Transnet Robbeneiland Veerbote en hy was die voorsitter van Octagon SA.
Hy stel veral in ekonomiese ontwikkeling in Suid-Afrika en die res van die wêreld belang. Hy is ook ‘n groot aanhanger van swart ekonomiese bemagtiging.

Internasionale beesvleispryse mag daal

Internasionaal mag oorvloedige beesvleisproduksie ‘n demper op markpryse plaas, volgens ABSA Agri Trends.
Plaaslik het beesvleispryse gestyg vanweë ‘n verhoogde aanvraag tydens die Paastyd. Pryse sal na verwagting verslap soos wat die aanvraag gaan verlangsaam en daar meer voorrade in die mark beskikbaar gaan wees. Normaalweg het die verhoogde voorrade van speenkalwers tydens die speenseisoen van Maart tot Mei ‘n verdere neerdrukkende uitwerking op speenkalfpryse.
Lees meer ...

Globale skaapvleisvoorrade bly beperk

Internasionaal gaan beperkte voorrade van skaapvleis voort om pryse stewig te hou, volgens ABSA Agri Trends.
Plaaslik sal pryse na verwagting sywaarts verhandel weens die beperkte aanvraag in die middel van die maand.
Lees meer ...
Share
Tweet
Forward
Laai u PMF nuusbrief hier af ...

 Ons epos adres is
Posbus 132
Persequor Park
0020


Ons webtuiste is:
www.rpo.co.za
 
Neem asseblief kennis hierdie e-pos is nie gemorspos nie. Dit is ’n nuusbrief van die RPO aan u, die gewaardeerde rooivleisprodusent 
kanselleer intekening | dateer u inligting op 

Copyright © 2016 Red Meat Producers Organisation, All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Red Meat Producers Organisation · 318 The Hillside · Lynnwood · Pretoria, GP 0204 · South Africa