Copy
Welcome to the January 2014 issue of the Red Meat Producers Organisation's Newsletter 

Almal moet saamwerk teen veediefstal

Die Nasionale Veediefstalforum doen ‘n beroep op alle rolspelers in die lewenehawe bedrywe om saam te werk om veediefstal aan te spreek deur die nakoming van toepaslike wetgewing.  
Volgens ‘n persverklaring deur die Nasionale Veediefstalforum het navorsing reeds bewys dat die nakoming van wetgewing ‘n drastiese impak op veediefstal gemaak het sedert 2003, toe die Wet op die Identifikasie van Diere, (Wet 6 van 2002) aanvaar is. Lees meer ...


Onwettige invoere op hoë vlak bekyk

Onwettige invoere van diere vanuit Lesotho en Namibië is een van die aangeleenthede wat tydens die Dieregesondheidsforum (DGF) se laaste vergadering onder die soeklig gekom het.  
Die bedryf is tans in die proses om ‘n wetlike mening oor dié invoere in te win, sowel as oor die vervaardiging van ongeregistreerde entstowwe.   Lees meer ...

Verpligte gemeenskapdiens

Sover dit die voorgestelde verpligte jaar van gemeenskapsdiens vir afgestudeerde veeartsstudente betref, het die vergadering kennis geneem dat die departement nog nie die aansoekvorms aan studente beskikbaar gestel het nie. Dit moet ook eers deur die Veaartsraad goedgekeur word. Die departement het aangedui dat alles teen die einde van Februarie 2014 in plek behoort te wees. So ‘n stelsel sal egter nie voor 2015 in werking gestel word nie.    Lees meer ...


Kommunikasie tussen privaat- en staatsveeartse

Sommige provinsies het provinsiale Dieregesondheidsforums gestig en die vergadering het besluit dat provinsiale verteenwoordigers die nasionale vergadering behoort by te woon. Meer veeartse behoort op beide provinsiale en nasionale vlak by die DGF betrokke te raak. Dit sal ook tot die forum se voordeel wees as beide privaat- en staatsveeartse betrokke is.


Implementering van die Vleisveiligheidswet

Geen inspeksies is tot op datum gedoen nie, aangesien die onafhanklike rolspelers nog nie aangewys is nie. Dit is kommerwekkend dat die wet nie toegepas word nie, maar dit is gereed om in 2014 in werking gestel te word.  Wildsvleis is aan dieselfde beheermaatreëls onderworpe. In dié geval is daar vleisondersoekers, eerder as vleisinspekteurs betrokke. Die prosesse is voltooi en die  wetgewing behoort gepromulgeer te word.  ‘n Finale dokument is aan die Rooivleisbedryfsforum voorgelê vir kommentaar. ‘n Onafhanklike werksgroep is besig om die kommentaar te finaliseer. Die feit dat die inspekteurs deur die regering aangestel gaan word, maar dat hulle salarisse deur die rooivleisbedryf betaal gaan word, kan moontlik tot probleme lei.

Pvs-verslag

Die vergadering het kennis geneem van die feit dat die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye reeds besig is om stappe te neem ná die PVS verslag van die internasionale organisasie vir dieregesondheid, die OIE ontvang is, hoewel die betrokke minister nog nie die aksieplan goedgekeur het nie.  Sake wat reeds aangeraak is, is die samewerking tussen die staat en ander belangegroepe, sowel as diere-identifikasie en opspoorbaarheid, wat beide groot probleemareas is. 2013 Update on NUTRIENT DELIVERY

 
Leaflet on the recent scientific findings on the role of red meat as part of a healthy, sustainable diet. Read more ...
 
Desember-digitale uitgawe van Red Meat/Rooivleis is nou elektronies beskikbaar op www.agriconnect.co.za 

PMF kry sy eie web-blad

Tydens die laaste vergadering van die Predasiebestuursforum (PMF) is ‘n eenparige besluit geneem om ‘n PMF-webblad te ontwikkel.
 Die vergadering bepaal die behoefte van so ‘n webblad as volg:
  • Oop kommunikasie na belangegroepe om inligting opgedateer te hou.
  • Daar moet ‘n lys van onmiddellik beskikbare persone op die webblad wees indien dringende probleme in die veld ondervind word.
  • Uiters streng sekuriteit moet die webblad teen ongewenste elemente beskerm.
  • Die webblad moet van so aard wees dat dit vining gedrewe is en data moet binne handeling gehou word.
Verder kommunikasie hulpmiddele sal verder aangespreek word nadat diewebblad suksesvol geïmplementeer is.  

Boerbokboere het gn klagtes nie

Boerbokboere het g’n klagtes oor pap marktoestande, ’n ooraanbod of swak pryse nie, want die prys van Boerbokvleis is strate beter as dié van skaapvleis.    Lees meer ...

Tops en Norme en Standaarde werkswinkels

‘n Drie dae lange werkswinkel is gehou, waar dit beklemtoon is dat dit belangrik is om te weet dat jakkalse en rooikatte nie op TOPS se lys van predatore is nie.  Eers wanneer so dier as ‘n skade besorgende en substansiële en oordadige beskadiging skuldig bevind is, sal hy gelys word. Die departement moet die konstitusie in gedagte hou wat ‘n persoon die reg gee om sy eiendom na goeddunke te beskerm. Tydens die werkswinkel is kommer uitgespreek oro die feit dat die Silwer Vos steeds op die TOPS-lys gelys is aangesien dit ‘n misdryf is om hom dood te maak.  Lees meer ...


Protein and energy efficiencies reported

It has been very dry in the western and central areas of the country and reports of severe protein and energy deficiencies were received. Heavy mortalities, downer cows, cows too weak to calf had to be helped, prolapses of the uterus and retained afterbirths were reported, according to the monthly report on livestock disease trends as informally reported by veterinarians in South Africa. Read more ...


Perspective January 2014

Arthrosis and supplementation (continuation of the discussion in December)  In the December newsletter I reviewed the status of and research progress on arthrosis. In this month’s contribution I want to take the influence of supplementation on arthrosis a step further.   Read more ...


Our mailing address is

Posbus / PO Box 36802, Menlo Park, 0102

Our web address is:
www.rpo.co.za
 
Neem asseblief kennis hierdie e-pos is nie gemorspos nie. Dit is ’n nuusbrief van die RPO aan u, die gewaardeerde rooivleisprodusent