Met de transities AWBZ, jeugdzorg en participatie verandert er in hoog tempo veel op het gebied van zorg en welzijn. De Kracht van Klei(n) is een netwerk van kleinschalige zorgondernemers, gemeenten en zorginstellingen in Groningen. Volg ons @DKrachtvanKlein!
Klik hier om deze e-mail in uw browser te bekijken
Share
Tweet
Forward to Friend

De Kracht van Klei(n) - nieuws

Ideeën te over, maar concrete plannen uitwerken blijkt lastig. Het steeds weer veranderende beleid van staatssecretaris Van Rijn maakt het bovendien niet gemakkelijker. Des te belangrijker is het om krachten te bundelen, want de 'kanteling' brengt - ondanks de heersende onduidelijkheid - wat ons betreft nog steeds een legio aan kansen en mogelijkheden met zich mee.
De Kracht van Klei(n) speerpunten en drijfveren zijn:
Een onafhankelijk kennisnetwerk voor kleinschalige zorgondernemers, gemeenten en zorginstellingen, gericht op:
- Nieuwe kansen en mogelijkheden, 
- Kennis vergroten en verspreiden,
- Ontwikkelen en verbinden,
- Halen en brengen,
- Intervisie en netwerken.

Kortom, we willen nieuwe voren trekken in Groningse Klei!
In juni 2013 organiseerden we een druk bezochte avond met Noord-Groningse wethouders. Later kwamen op zorgbuurderij De Heemen ruim twintig kleinschalige zorgondernemers bijeen voor o.a. een eerste aanzet voor een presentatie voor de BMWE-gemeenten. De behoefte aan informatie over de veranderingen rond WMO, AWBZ en WWI bleek groot. Daarom zet De Kracht van Klei(n) haar activiteiten voort: 
 
Vooraankondiging 30 oktober

De Kracht van Klei(n) trekt nieuwe voren in Groningse Klei!

Op 30 oktober organiseren we een nieuwe thema-avond over de transities ABWZ-WMO en Jeugdzorg. Dit willen we meerdere keren per jaar herhalen. In elk geval staan in Noord-Groningen bijeenkomsten gepland in oktober 2013, februari en mei 2014. Aan bod komen onderwerpen als:

- Aansprekende projecten en lokale organisaties,
- Samenwerking tussen gemeenten, zorginstellingen, onderaannemerschap en kleinschalige zorg,
- Uitdagingen, kansen, plannen, ideeën,
- Diverse thema's rondom 'de kanteling', bijvoorbeeld financiering en kwaliteit van zorg.  

We nodigen gastsprekers uit, er komen best-practices aan bod en altijd is er ruimte voor onderlinge  uitwisseling. Laat je zien en laat je horen! Noteer 30 oktober alvast in je agenda. Uitnodiging en agenda volgen. De kosten bedragen € 15. Aanmelden kan nu al via dekrachtvanklein@bureaulagro.nl.

De Kracht van Klei(n) biedt in de toekomst meer inspiratie-, netwerk- of of thema-avonden aan in Groningen, met als doel ontwikkelen en kennis delen. Wij willen kleine én grote organisaties in de zorg en gemeenten in beweging brengen en verbinden. Wij zijn er bovendien van overtuigd dat dit noodzakelijk is voor de veranderingen binnen zorg en welzijn. Je kunt rekenen op kwalitatief goede bijeenkomsten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De kosten bedragen € 15 per bijeenkomst.

Wil je algemene informatie ontvangen of meer weten over de laatste bijeenkomsten? Wil je kennis en ideeën delen, thema's inbrengen die we verder uit kunnen werken of meedenken over 'de kanteling'? Laat het ons weten via dekrachtvanklein@bureaulagro.nl.
De Kracht van Klei(n) Kartrekkers zijn Margreet Wiersema, De Heemen, Lies Reitsema, Reitsema Consultancy en Andrea Lagro, Bureau Lagro. Je kunt ons ook volgen op Twitter @DKrachtvanKlein!
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2013 Bureau Lagro, All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp