september 2022
Lidmaatschap van een vereniging als structureel antwoord op eenzaamheid
Vrouwen van Nu verbinden en ontmoeten het jaar rond 

Dat is de titel van het persbericht dat is verstuurd aan verschillende media in het kader van de landelijk campagne de Week tegen Eenzaamheid (29 sept t/m 6 okt). Tijdens deze week loopt een landelijke campagne tegen dit maatschappelijke probleem. Op de website van de campagne staan diverse, vaak een eenmalige of kortlopende activiteiten vermeld waar mensen die zich eenzaam voelen aan deel kunnen nemen.
Vrouwen van Nu gelooft echter dat het lidmaatschap van een vereniging een structurele aanpak tegen eenzaamheid en sociaal isolement kan bieden.

De landelijk campagne wordt door Vrouwen van Nu, als grootste sociale vrouwennetwerk van Nederland, omarmd. Tevens willen we aandacht vragen voor de activiteiten die het hele jaar door voor leden en niet-leden worden georganiseerd op provinciaal en afdelingsniveau en die verbinden en eenzaamheid tegen gaan.
.
De Week tegen Eenzaamheid wordt in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van VWS.
Enaam Ahmed Ali, VN Vrouwen vertegenwoordiger 2022

Enaam Ahmed Ali, innovatiemanager op het gebied van ontwikkelingseconomie, zal als Vrouwenvertegenwoordiger in oktober de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) toespreken en aandacht vragen voor de impact die het klimaat en technologie hebben op het welzijn en de sociaaleconomische positie van vrouwen wereldwijd. Een actueel onderwerp dat steeds urgenter wordt.
Enaam is afgestudeerd op het gebied van ontwikkelingseconomie. Zij is werkzaam in innovatie binnen de Rabobank en actief als bestuurslid van UN Women NL, Women's March NL en lid van SPEAK, het collectief van moslimvrouwen.
Terugblik Prinsessendag; aanbevelingen aan politiek Den Haag

In het symbolische ‘koffertje’ dat aangeboden is aan politiek Den Haag, zit het Tien punten-plan voor overheid en werkgevers dat werd opgesteld op 12 september tijdens Prinsessendag.
Het thema van de dag was: Individuele keuzes versus collectieve belangen: zijn vrouwen de oplossing voor de tekorten op de arbeidsmarkt? En hoe zorgen we voor meer arbeidsparticipatie door vrouwen?
> Uitzending gemist? Kijk het hier terug en lees ook het Tienpunten-plan .
 
HER Film Festival; ruim een week gratis films kijken, die er toe doen

HER Film Festival (14-23 oktober) is een jaarlijks terugkerend online filmfestival, waarmee Cinetree en Simavi aandacht vragen voor gelijkwaardigheid van vrouwen wereldwijd. Een selectie van films die je niet zo snel in de bioscoop ziet, vormt het middelpunt. Daarnaast zijn er ook online discussies en livestreams, informatie en een duidelijke oproep: zet je ook in voor vrouwen en meisjes.
> Via deze link meld je je aan.
 
 
Training, huldiging en afscheid

Op 20 september in de ochtend werd de training voor Provinciale Bestuursleden en Ledenraad afgevaardigden gegeven op locatie in Amersfoort.
In de middag stonden er twee vrouwen in het zonnetje.
Als eerste Nienke Slump die werd gehuldigd als Vrouwen van Nu Verschilmaker 2002, zij kreeg 44 procent van de uitgebrachte stemmen.
Om vervolgens de afscheidsreceptie van Carla Wijers te vieren.
Als onderdeel van het middagprogramma werden beide dames toegezongen door de Pauwergirls.

> Een impressie van de afscheidsreceptie van Carla Wijers vind je hier.
Ledenvoordeel

Vrijkaartjes Cinéart film Emily

Emily is een modern Brits kostuumdrama geïnspireerd op het mysterieuze leven van Emily Brontë, een van de meest beroemde en provocerende schrijfsters uit de geschiedenis. De film laat zien dat Emily haar tijd ver vooruit was. Emily Brontë past niet in het keurslijf dat haar familie en de burgerij van Yorkshire haar opleggen. Zij is een rebel en een buitenbeentje, een jonge vrouw die zichzelf probeert te zijn. Als ze onverwacht de liefde ontdekt, versterkt dit niet alleen haar passie, maar ook haar drang naar vrijheid. Aangemoedigd door haar broer Branwell (Fionn Whitehead) kiest Emily haar eigen weg en vindt de inspiratie voor een tijdloos meesterwerk: Wuthering Heights.

> Wil je kans maken op twee vrijkaartjes? Mail dan naar winactie@vrouwenvannu.nl en vermeld je naam, adres en lidnummer.
Update: project gordijnen voor Paleis Huis ten Bosch.
De borduurfase is inmiddels afgerond. 30 november is er een officiële bijeenkomst voor alle borduursters tijdens de opening van de tentoonstelling in het Textielmuseum.  Vanaf 1 december t/m 29 mei 2023 is de tentoonstelling voor iedereen te bezichtigen.
 
 
twitter_16.png facebook_16.png LinkedIn
we_houden_contact.png