Copy
Dansk Atletik Forbunds nyhedsbrev udkommer cirka én gang månedligt og sendes til forbundets motions- og atletikklubber samt andre interesserede. 


Nyt fra Dansk Atletik Forbund

November 2015

Nyt fra DAF-kontoret


Velkommen til nye klubber:  
DAF byder velkommen til klubben Allindelille IF fra Ringsted. Vi håber, I får rigtig mange gode oplevelser med jeres medlemskab.

Månedens stadion: SDU Atletikanlæg
Billedet herover er aktuelt af to årsager og fortjener derfor at blive omtalt: 

1) Den internationale olympiske komité har sammen med Association for Sports and Leisure Facilities netop kåret SDU Atletikanlæg i Odense som verdens bedste udendørs idrætsbyggeri - Stort tillykke!
Læs mere
her.

2) Årets Løberseminar blev afholdt på SDU og universitetets atletikanlæg søndag 8. november.
Læs mere
her.

Formanden
inviterer til
Åbent Hus

Karsten Munkvad inviterer til Åbent Hus, hvor DAF's nye komitéer, projektgrupper og andre interesserede er velkomne til at komme og snakke/lytte/spørge hinanden og formanden. Der bliver lejlighed til både at drøfte fremtidige strategier for DAF og konkrete tiltag i komitéer og projektgrupper. Første Åbent Hus finder sted Tirsdag den 15. December, kl. 15-17 på DAFs kontor i Brøndby. Læs mere her.

 

DAFs kommentar
til rapport
fra WADA

WADA’s undersøgelses-kommission offentliggjorde mandag rapport om doping i russisk atletik. Dansk Atletik Forbund vil gerne bifalde WADA’s undersøgelses-kommission for et banebrydende arbejde. DAFi skal nu studere den samlede rapport grundigt, men vil dog gerne tilkendegive, at DAF er tilhænger af udelukkelser af nationer, som ikke lever op til antidoping kodekset. Læs mere her.

Vil du med i en komité eller en projektgruppe?

Efter DAFs årsmøde er processen i gang omkring etablering og fastlæggelse af kommissorier for de nye komitéer og projektgrupper, der er afløser for tidligere udvalg. Vi er forsat på udkig efter endnu flere gode hoveder og hænder til Børne-Ungekomitéen og Seniorkomitéen samt til projekt-grupperne for udvikling af Danmarksturneringen, Atletikskoler, uddannelse og arbejdet med implementering af frivillighedsstrategi. Kontakt DAF kontor, hvis du er interesseret og vil høre mere. Se organisationsdiagram og læs mere her.


Folkeskolen bruger Skole OL-træningsmateriale
 
Når Danmarks største online-undervisningsforlag med digitale læremidler rettet mod folkeskolen, Clio, i januar 2016 åbner idrætsportalen for folkeskolens mellemtrin, vil atletikmaterialet have Skole OL som omdrejningspunkt. Udover det eksisterende Skole OL-træningsmateriale vil portalen indeholde video, aktiviteter og konkrete undervisningsforløb, som synliggør læringsmål for eleverne. Læs mere her.

 MotionDANMARK
=> Bevæg dig for
livet - Løb

DAF og DGI Løb er, som bekendt, gået sammen om at skabe optimale vilkår for motionsløbere og -arrangører i Danmark og om at få flere danskere til at løbe. Vores fælles projekt Bevæg dig for livet – Løb afløser DAFs MotionDANMARK og en stor del af DGI Løb. Vi er i fuld gang med at samle alt det bedste fra de to verdener, alle de bedste initiativer og de mest kompetente fagfolk inden for motionsløb samtidig med, at vi er ved at integrere grafik, hjemmeside, logoer, artikler, kurser og alt andet fra Danmarks to førende løbeenheder. Følg med her.

Starterkursus
i Århus
lørdag 28. november

I forbindelse med årets første ABC-stævne i Marselisborghallen afvikles DAF-starterkursus med Mikkel Larsen som underviser. Starterkurset gør dig i stand til at fungere som starter ved de fleste almindelige atletik-stævner i Danmark, samt indgå i et starterteams forskellige opgaver. Du vil blive bekendt og fortrolig med reglementets regler for startergerningen og blive guidet gennem DAF´s retningslinjer for startere. Kurset indeholder en stor del praktik og supervision. Læs mere her.

Udviklings-konferencen for masters 22/11

I DAFs nye organisation er der oprettet en Masters Komité, som får ansvaret for at udvikle atletikken for alle masters i Danmark. Det vil sige alle atleter over 30 år. Komitéen er i gang med at udarbejde et program for en udviklingskonferencen for masters som vil løbe, springe eller kaste samt høre om aldersrelaterede træningsmetoder og få tips og tricks til træningen i hverdagen. Udviklings-konferencen holdes søndag 22. november 2015 i Odense Atletiks klubhus på Odense atletikstadion. Læs mere her.

Cph Half: Køb start-nummer fra 1. december

Vær klar ved tasterne 1. december kl. 12, hvor vi åbner for salg af startnumre til Copenhagen Half Marathon, der afvikles 18. september 2016.
Alle DAF-klubber modtager medio november detaljeret information om, hvordan klubben kan tilbyde fortræningsforløb til hele Danmarks nye verdensklasseløb. Læs mere om Cph Half her.
Sportskursus om trænings-planlægning

Vil du blive klogere på træningsplanlægning? Så kom til Østerbro lørdag 12. december og hør tyske Wolfgang Killing fra DLV-Trainerschule fortælle om opbygning af træning fra ungdom- til seniorårene. Kurset omfatter alle atletikdiscipliner. Læs mere her.

Dansk atletik på international konference
 
Signe Hedemann Mikkelsen, Katrine Gribel Vorum og Katja Salivaara fra DAF-kontoret samt Karsten Munkvad deltog i Clubs System and Youth Conference arrangeret af European Athletics 6.-8. november i Frankfurt. Skole OL og Sparta blev præsenteret af hhv Signe og Katja under overskrifterne “Denmark’s School Olympics – When Sport Becomes a Shared Tradition” og “Sparta Copenhagen – Three Pillars for Success”. Danmark kom dermed endnu engang på atletikkens europakort, og de udsendte  fik en masse inspiration, viden og kontakter med hjem.

DM lang trail i eventyrlige omgivelser
 
”Vi glæder os til igen i 2016 at kunne byde velkommen til et DM Lang Trail på Bornholm. Starten går fra Hammerhavnen, og løberne vil blive budt på flot kuperet terræn, hvor de på en 21 km lang rundstrækning kommer til at stifte bekendtskab med Hammerknuden, flere granitbrud samt Slotslyngen,” fortæller Lene Møller fra arrangørklubben Tejn IF. Læs mere her.


 

Månedens
DAF-profil: 
Bo Rasmussen

For at øge kendskabet til de personer og arbejdsopgaver, der er tilknyttet Dansk Atletik Forbund, bringer DAF Nyt hver måned et miniportræt af en medarbejder eller anden person fra forbundet. Læs om teknisk konsulent Bo Rasmussen, der er månedens DAF-profil, her.
Kontakt:
Dansk Atletik Forbund
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
tlf: 43262626
mail: DAF@Dansk-atletik.dk