Copy
View this email in your browser
תולדות | י"ח חשון תשע"ז  |  3 לדצמבר 2016 |  עלון מספר 175
מזל טוב לרבי ארי ברמן על מינויו לנשיא ישיבה יוניברסיטי!

הרב חנן אטלס    


שליח לשעבר בניו יורק (תש"ס)
כיום רב קהילת ישורון, מנצ'סטר
יעקב הצדיק ועשיו הרשע?

התורה מזכירה בקיצור את אופיים של יעקב ועשיו; עשיו איש ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים. אמנם חז"ל מציגים את עשיו כרשע גמור שעבר עברות חמורות ביותר (בבא בתרא טז:) אך מפשטי המקראות לא מוכרחים להבין שהאחד צדיק והאחר רשע או שבכלל מי מהם צדיק או רשע. יעקב מתואר כנחבא אל הכלים בעוד עשיו כאיש העולם הגדול. אולם גם איש נחבא אל הכלים יכול שיהיה רשע בעוד איש העולם הגדול יכול שיהיה צדיק. העובדה שיצחק אוהב את עשיו ורבקה את יעקב תורמת גם היא להבנה שעל אף הבדלי האופי ביניהם, רשע גדול, אף אחד מהם לא היה.

ההמשך מורכב יותר. סיפור המסחר בבכורה וסיפור גניבת הברכות מעלה כבר שאלות ערכיות. טיבה של הבכורה לוט בערפל, אולם הזלזול של עשיו מחד וניצולו של עשיו בשעת חולשתו על ידי יעקב מאידך, מורים כבר על תפיסות ערכיות מנוגדות. טיבן של הברכות גם הן לוטה בערפל, אך גם כאן, נכונותו של יעקב לרמות את אביו ולגנוב את הברכות מאחיו מחד ותגובתו החריפה של עשיו עד כדי נכונות לרצח, מעלים תהיות מוסריות קשות.
התנהגותו של יעקב סביב הברכות יכולה להיות מוסברת לאור עובדת קניית הבכורה. ייתכן שהיה סבור שעשיו הולך לקבל את הברכות משום שאביו סבור כי הוא הבכור בעוד למעשה הבכור האמיתי הוא יעקב, שהרי הוא קנה את הבכורה מאחיו. את הניצול לכאורה של עשיו בשעת חולשה ניתן להסביר לאור העובדה שהוא בז לבכורה באופן עקרוני. יעקב סבר שלא נכון להשאיר את הבכורה בידי מי שבז לה. יעקב ינהג בבכורה בכבוד הראוי, טוב על כן שתהיה בידו.

השאלה המתבקשת היא מדוע לא נולד יעקב בכור. מדוע סיבב הקב"ה את הדברים כך שעשיו ייולד בכור ויעקב ייאלץ לקנות את בכורתו? אם יעקב הוא אכן הממשיך הטבעי, נכון יהיה שהוא ייולד הבכור!
ההקבלה בין עשיו לדוד מתבקשת וכבר עמדו עליה רבים. שניהם אדמונים, אנשי ציד ומנהיגים צבא של ארבע מאות איש. אולם דוד זכה להיות מלך ישראל ולו נשבע ה' שהמלכות לא תסוף מזרעו עד קץ הימים, בעוד עשיו נדחה כליל והוא אבי אדום - האויב המושבע של ישראל לדורותיו. ייתכן, שגם עשיו היה יכול להיות מעין דוד ולהיות מלך ישראל הראשון ונראה שלכך כיוון יצחק. עשיו, איש הציד ואיש השדה נכון היה להיות המנהיג ויעקב אמור היה להיות היושב באוהל ושומר הגחלת לולא רשעותו של עשיו - ביזויו את הבכורה - שטרפה את הקלפים.

בחזרה לשאלתנו, עשיו היה הבכור משום שאופיו התאים להנהגה. איש הציד והשדה הוא הראוי להנהגה, לא התם יושב האהלים. קניית הבכורה וגנבת הברכות על ידי יעקב באו רק בדיעבד כתוצאה מחוסר שיתוף הפעולה והזלזול של עשיו.

עקרון מעניין שעומד ברקע הוא קדימתה של דרך ארץ לתורה. עשיו, לולא שהקדיח תבשילו היה קודם ליעקב התם היושב באהלים. במילים אחרות, ההנהגה החילונית קודמת להנהגה הדתית כמאמרם ז"ל במדרש רבה: "דאמר רבי ישמעאל בר רב נחמן: עשרים וששה דורות קדמה דרך ארץ את התורה, הדא הוא דכתיב (=זהו שכתוב) "לשמור את דרך עץ החיים" (בראשית ג). "דרך" - זו דרך ארץ ואחר כך "עץ החיים" - זו תורה." (מדרש רבה ויקרא פרשה ט)

לתגובות: chananatlas@gmail.com 
מסביב לעולם
הבדלה מוזיקאלית לסיכום שבתון
מיוחד בקייפטאון
השליחים במינכן אפו חלות לכבוד שבת במאפייה מקומית
שליחי ממפיס ארגנו אירוע חוויתי למשפחות בביהכנ"ס ברון הירש
חברותא בבית המדרש של תורה מציון במונטווידיאו

  אריק ספיקר                                                    בשיתוף עם     


רכז פרוייקט "ללמוד" וראש דסק אירופה בתורה מציון

היישוב אלון מורה אינו מבין היישובים הגדולים שביהודה ושומרון, אולם חשיבותו ההיסטורית - העתיקה והמודרנית היא מרכזית בהחלט.

אלון מורה\ אשר תהליך הקמתו היה מסובך מאוד, גם יחסית ליישובי יש"ע, הצריך נחישות בלתי רגילה של גרעין המתיישבים כדי להגשים את חזונם.
בין שחרור "השטחים" במלחמת ששת הימים לבין מלחמת יום כיפור הוקמו כבר יישובים בגוש עציון, בחברון ובגולן אולם לא בשומרון, שהיה יותר קשה מבחינת האוכלוסיה הערבית.
לאור זאת התגבש גרעין אשר שם לו למטרה להקים יישוב קרוב ככל הניתן לעיר שכם, משום חשיבותו ההיסטורית והאסטרטגית.
הגרעין מנה בתחילתו כמה עשרות משפחות ומספר רווקים ורווקות.

לאחר שנתקלו בסירוב של הממשלה החלו בגרעין לקיים הפגנות התיישבות, שפונו פעם אחר פעם בידי הממשלה. בעלייה השמינית, בחנוכה תשל"ו, ניתן לגרעין אישור על ידי ממשלת יצחק רבין, להתיישב במחנה "קדום", 11 ק"מ מערבה משכם.
לאחר עלייתו של מנחם בגין ז"ל לשלטון הבטיח להקים הרבה "אלוני מורה". עם זאת, נדרשו עוד כמה שנים של מאבקים פוליטיים ומשפטיים עד שהמתיישבים קיבלו אישור להקים יישוב קבע במקום חילופי - האתר בו אלון מורה נמצא כיום.

היישוב איתמר של היום נמצא על האדמות עליהן אלון מורה עמד (ולכן שלט הכניסה של איתמר הינו זהה בדיוק לשלט הכניסה של אלון מורה אותו ראיתם בגיליון הקודם - ותודה לנתנאל ליקר על ההערה). מנחם בגין אף ציין שלאחר מותו כאשר יעמוד מול בית דין של מעלה, הקמת אלון מורה יהיה ה-מעשה עליו הוא יקבל זכות.
היישוב היום מונה קרוב ל-2000 תושבים. יישוב קטן יחסית, אולם שטחו של היישוב מגיע ל-9000 דונם, מה שמותיר פוטנציאל גדילה לא מבוטל.

בכל שנה, בשבת פרשת לך לך, מתקיימת באלון מורה שבת אירוח גדולה (בפרשה זו מוזכרת "אלון מורה" לראשונה בתורה)
 
יישר כוח
לנורית שלזינגר
שענתה את התשובה הנכונה

                        
היכן התמונה הזו צולמה?
תשובות יש לשלוח למייל:
arik@torahmitzion.org
התשובה הנכונה, מידע מורחב על
      האתר ושם המזהה הראשון   
                                                                        יפורסמו בעלון של שבוע הבא.

 

 תורה מציון הינה תנועה תורנית ציונית המקיימת חיבור אנושי בין יהודי העולם המבוסס על מרכזים תורניים ציוניים, ומגוון ערוצי השפעה עדכניים.

  מזה 20 שנים תורה מציון מכשירה ושולחת שליחים - רווקים רווקות ומשפחות, לתפקידים חינוכיים בקהילות ברחבי העולם.

מעל ל- 1200 שליחי תורה מציון בעבר ובהווה מעשירים ומעצימים את אחינו בתפוצות. 
הם מחזקים זהות היהודית, מהדקים את הקשר לישראל ומעודדים עליה.

 
Like https://www.facebook.com/ShlichutTorahMitzion/?fref=ts on Facebook
בשיתוףThis email was sent to <<email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Torah MiTzion · King George · 54 · Jerusalem 71109 · Israel