Copy
Nieuwsbrief 1 april 2021
TRANSFORMATIENETWERK
Onderwerp van gesprek: vertrouwen in strategisch partnerschap
Beleidsfunctionarissen werkzaam in het sociaal domein zijn van harte  uitgenodigd om vrijblijvend (online) aan te schuiven bij het Transformatienetwerk gemeenten op maandag 19 april. Gastspreker Janneke Smink, directeur transformatie sociaal domein bij Incluzio, gaat met deelnemers in gesprek over vertrouwen in strategisch partnerschap. 
MEER INFO EN AANMELDEN
PREVENTIE RADICALISERING
 
Quickscan radicalisering: kies zelf uw bouwstenen
Ontwikkelingen rondom radicalisering en polarisatie volgen elkaar in razend tempo op. Gemeenten worstelen met lokale problemen en aanpakken. Wij helpen gemeenten in hun huidige situatie. Dit begint met het uitvoeren van een quickscan. Kies zelf uw bouwstenen!
LEES MEER
Russische conferentie over preventie radicalisering in tijden van corona
Fenna Keijzer en Wim Klei-Overklift Vaupel Kleyn gaven op uitnodiging van 2 Russische NGO’s antwoord op de vraag: wat zijn de complexe ontwikkelingen rondom het tegengaan van radicalisering en extremisme in tijden van corona? Voor 150 eerstelijnswerkers en onderzoekers uit Rusland en omringende landen spraken zij over onze ervaringen op het gebied van de preventie van radicalisering in Nederland en de rest van Europa. 
LEES MEER
NIEUWE WET INBURGERING
Collega Malaz Shahhoud over inburgeren in Nederland


Collega Malaz Shahhoud heeft zelf een inburgeringstraject doorlopen. In dit interview geeft hij zijn visie op de nieuwe Wet inburgering en trekt hij lessen uit het oude stelsel: "Maatwerk is heel belangrijk. Inburgeringstrajecten moeten goed aansluiten op de behoeften, competenties en persoonlijke situaties.”
LEES HET INTERVIEW
WERK EN INKOMEN
 
Structuur en potjes voor financiële gedragsverandering
In samenwerking met de Helpdesk Geld van de gemeente Den Haag ontwikkelden we 'Maak er een potje van'. Basis van de aanpak: het bieden van structuur aan klanten met financiële problemen. Kennis- en netwerkorganisatie Platform 31 interviewde collega David: "Ik zie dat de vooruitstrevende professionals nu een betere voedingsbodem hebben bij hun bestuur om zich meer te richten op gedragsbewust beleid."

Hulp nodig bij de inrichting van uw armoede- en schuldhulpbeleid?
App, bel (06 21 20 42 18) of  e-mail met David Sondorp
LEES HET HELE ARTIKEL
INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT
Blog: een inclusieve arbeidsmarkt, het komt er nú op aan
Er breekt een nieuwe kabinetsperiode aan. Door de coronacrisis moeten op veel beleidsterreinen ingrijpende keuzes gemaakt worden. Zeker ook voor de arbeidsmarkt. Collega Bert Otten ziet voor het nieuwe kabinet de volgende opgaven om te groeien naar een sociale economie 2.0:
  • versterk de sociale infrastructuur
  • faciliteer sociale firma’s
  • investeer in nieuwe werkgelegenheid
LEES MEER
ORGANISATIENIEUWS
Nieuwe collega's: Zarah Pattianakotta en Paulien Schaank
Onze teams krijgen er nieuwe collega's bij! Zarah Pattianakotta en Paulien Schaank gaan team Jeugd versterken. We stellen Zarah alvast aan u voor.
Met een achtergrond in sociale wetenschappen heeft Zarah een brede interesse in maatschappelijke vraagstukken. Eerder werkte ze voor een jongerenorganisatie die strijdt tegen kansenongelijkheid door jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Zarah kijkt ernaar uit om bij ons het werk voor deze belangrijke doelgroep voort te zetten bij team Jeugd.
Follow the trainees
De eerste maanden bij RadarAdvies als starter op de arbeidsmarkt. Hoe is dat? In deze tweede update van Follow the trainees blikken Graziëlla, Malaz, Tamana, Feline en Stephen terug op hun eerste maanden bij ons. De eerste opdrachten zijn uitgevoerd. En de collega's zijn geen onbekenden meer. Hoe gaat dat, collega's leren kennen in tijden van digitaal werken?
LEES DE ERVARINGEN
NIEUWE OPDRACHTEN
 

Een greep uit onze nieuwe opdrachten:

  • Hannie Dekker schrijft een werkwijzer over inkoopdilemma’s bij inburgering voor beleidsadviseurs en regio-coördinatoren inburgering. Dit doet zij in opdracht van Divosa.
  • Jordy Krasenberg is gestart als projectleider van een rekenkameronderzoek in Gemeente Raalte naar hoe statushouders het gemeentelijk beleid ervaren. Ook onderzoeken we of het beleid robuust genoeg is voor de verwachte hogere instroom en/of taakstelling. 
  • Anke van der Landen, is voor RadarAdvies gestart als Programmamanager Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd bij de VNG. Anke is verantwoordelijk voor de strategische koers, het resultaat en de samenhang binnen Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd.  
Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? App, bel of mail ons gerust.
NEEM CONTACT OP
AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Website
LinkedIn
Twitter
Facebook
Copyright © 2023 RadarAdvies, All rights reserved.

Afmelden   Voorkeuren 


Veemarkt 83, 1019 DB, Amsterdam