Copy
Nieuwsbrief 13 januari 2022

Beste gemeente, omarm onze 7 tips voor 2022

Gemeentepolitiek en gemeentelijk beleid staan de komende maanden vol in de spotlight. Een uitgelezen kans om te laten zien dat gemeenten de sleutel in handen hebben. Gemeenten hebben een belangrijke rol, als facilitator van informele netwerken en lokale gemeenschappen. Als brug tussen professionals en inwoners. Als overheid die inwoners helpt sterker te worden en kansen te grijpen. Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Toekomstige wethouders en raadsleden, doe je voordeel met deze zeven tips uit onze adviespraktijk!

LEES ONZE TIPS
MEER INFO EN AANMELDEN
Lokale aanpak polarisatie: 4 belangrijke lessen voor 2022

Gemeenten hebben hun eigen aanpak om polarisatie en radicalisering tegen te gaan. Wat werkt? En hoe hebben actuele ontwikkelingen hier invloed op? In een online Kennissessie polarisatie en radicalisering bespraken we deze thema's eind vorig jaar met experts en geïnteresseerden. De uitkomst is samengevat in een infographic, inclusief de belangrijkste lessen voor de nieuwe bestuursperiode.
LEES MEER EN BEKIJK DE INFOGRAPHIC
OPINIE
Het jongerenwerk is veel meer dan een middel tegen avondklokrellen 

Jongerenwerk als anti-relschopper-tool. Dat is nog eens een duidelijk resultaat! Daar moet in geïnvesteerd worden! Maar het jongerenwerk is zoveel meer dan dat. Merel van Kessel, Marjon Breed en Kevin Korthagen (o.a. mede-oprichter van LINK jongerenwerk) schreven een blog: gemeenten moeten vooral samen met aanbieders en jongeren bekijken waar de behoefte of maatschappelijke opgave ligt en wat nodig is in dorpen en wijken. 
LEES HET BLOG
INTERVIEW
Collega Rik Scheele over sociaal leiderschap
Leidinggeven in het sociaal domein is een uitdagende klus. A&O fonds Gemeenten ondersteunt leidinggevenden met een energieke en praktische leergang. Collega Rik Scheele is trainer van deze leergang en gaf een interview: "Het belangrijkste aan sociaal leiderschap vind ik dat het helpt om weg te raken van top-downstructuren."
LEES HET VOLLEDIGE INTERVIEW
Leernetwerken Sociaal leiderschap: meld je aan!

Het A&O fonds Gemeenten organiseert drie leernetwerken Sociaal leiderschap op de gebieden sociaal domein, fysiek domein en HR. Collega's Rik Scheele, Hannie Dekker en David Sondorp verzorgen het leernetwerk sociaal leiderschap binnen het sociaal domein. Rijnconsult verzorgt de invulling van de leernetwerken voor het fysiek domein en HR. We roepen leiders binnen het sociaal, fysiek en HR domein op zich aan te melden voor het leernetwerk sociaal leiderschap! Wees er snel bij, want vol = vol! 
MEER INFORMATIE EN AANMELDEN
ORGANISATIENIEUWS
Nieuwe collega's: David van Wesel, Shermin Amiri en Tim van Kleef

Op 10 januari 2022 zijn 3 nieuwe collega's begonnen: Shermin Amiri, David van Wesel en Tim van Kleef. Allen zeer ervaren in het opgavegericht werken en bevlogen over maatschappelijke vraagstukken. Op onze website stellen zij zich voor.
NIEUWE COLLEGA'S AAN HET WOORD
Top 5 artikelen van onze website 2021

Artikelen met onze visie, hoe we doen wat we doen en hoe we van betekenis zijn. Dit zijn de 5 meest gelezen artikelen van onze website in 2021:
  1. Nieuwe Wet inburgering succesvol invoeren met regionale projectleiding
  2. Transformatienetwerk voor gemeenten
  3. Lockdown lessen sociaal domein: jeugdhulp
  4. Lokale strategie voor preventie radicalisering in tijden van corona
  5. 3 opgaven voor de sociale economie 2.0
En dit artikel mag u volgens ons echt niet écht niet hebben gemist:
Inclusie bevorderen en polarisatie voorkomen
LEES ONZE PUBLICATIES
VACATURES
Kom bij ons werken aan een inclusieve en rechtvaardige maatschappij!
Heb je al ervaring met sociale vraagstukken? Start 2022 met een nieuwe uitdaging. We ontmoeten je graag vrijblijvend om elkaar te leren kennen.
BEKIJK DE VACATURE
NIEUWE OPDRACHTEN
  • De Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam wil kennisdeling en deskundigheid vergroten op het gebied van polarisatie en radicalisering. Hiervoor voert Malon Peeters-Osseyran met Rik Scheele en Alwyn Voogd een (behoefte-)peiling uit bij burgemeesters en vertegenwoordigers van politie, OM en de Zorg- en Veiligheidshuizen. Ook zijn er workshops en focusgroepen voor ambtenaren. 
  • Maarten van de Donk inventariseert met met collega Feline Deniz en zzp'er Ewoud Butter naar aanleiding van een raadsmotie in hoeverre in het gemeentelijk beleid van Amstelveen aandacht is voor inclusie en anti-discriminatie. Aan de hand van documenten en interviews wordt gekeken naar hoe met verschillende doelgroepen rekening wordt gehouden.
NEEM CONTACT OP
AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Website
LinkedIn
Twitter
Facebook
Copyright © 2022 RadarAdvies, All rights reserved.

Afmelden   Voorkeuren 


Veemarkt 83, 1019 DB Amsterdam