Copy
e621f930-f095-4443-a47c-331d20625c19.gif 322ffc3b-93d6-488e-aba8-826d8e4065a6.gif e621f930-f095-4443-a47c-331d20625c19.gif
     
 
45edf074-7944-4ea2-aa7b-9a01296f77c0.gif
45edf074-7944-4ea2-aa7b-9a01296f77c0.gif
   
Enkele wegen afgesloten door wegwerkzaamheden Nieuwe N69
 
Vanaf maandag 26 juli 07.00 uur tot en met donderdag 29 juli 16:00 uur wordt het viaduct Molenstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting begint na de inritten van Molenstraat 36 en 37 (scouting Rythovius) en loopt tot de Keersopperdreef. (Brom)fietsers kunnen gewoon gebruik blijven maken van het fietspad over het viaduct.

Vanaf maandag 26 juli 07.00 uur tot en met vrijdag 6 augustus 16.00 uur is de Veldhovensedijk/ Riethovensedijk volledig afgesloten. Binnenkort wordt de nieuwe Riethovensedijk namelijk aangesloten op de bestaande situatie. De weg is ter hoogte van de kruising met de Nieuwe N69 afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting is bewust gepland in de schoolvakantie, zodat er minder fietsers rijden.
 
 
 
45edf074-7944-4ea2-aa7b-9a01296f77c0.gif
 
45edf074-7944-4ea2-aa7b-9a01296f77c0.gif
   
Nieuwe N69 krijgt innovatieve fietsbrug van cementloos beton
 
Voor het eerst is een duurzame fietsbrug geplaatst van voorgespannen geopolymeerbeton. Dat beton heeft een fors lagere CO2-voetafdruk en is 75% schoner dan traditioneel beton. Dat komt omdat er geen cement wordt gebruikt en alleen hergebruikte grondstoffen worden toegepast. Er komt geen nieuw materiaal aan te pas. Een doorbraak in duurzaam bouwen.
 
 
 
45edf074-7944-4ea2-aa7b-9a01296f77c0.gif
 
45edf074-7944-4ea2-aa7b-9a01296f77c0.gif
   
Aandacht voor de natuur: ruimte voor beekprik en oeverzwaluw
 
In het project Nieuwe N69 wordt veel ruimte gegeven aan het behoud en herstel van de natuur in het gebied. Twee recente maatregelen: 

Vorig jaar kreeg de Nieuwe N69 bezoek van tientallen oeverzwaluwen die gebruik maakten van het werkterrein als broedplaats. Om een duurzame bijdrage te leveren aan de lokale populatie oeverzwaluwen hebben Provincie Noord-Brabant en Boskalis onlangs een kunstmatige oeverzwaluwwand aangelegd. Deze mooie plek om te broeden ligt op het terrein van Staatsbosbeheer, tussen de Nieuwe N69 en de Keersopperbeemden. De eerste bewoners zijn al gesignaleerd.

Voor het verleggen van De Keersop is het oude beektraject gedempt. Dit is gedaan onder begeleiding van visspecialisten om de dieren veilig te stellen. Onder ander zijn 180 beekpriklarven op een veilige plaats verderop in de Keersop uitgezet. Naast de beekprik werden tientallen andere vissoorten afgevangen. 

 
 
 
45edf074-7944-4ea2-aa7b-9a01296f77c0.gif
 
45edf074-7944-4ea2-aa7b-9a01296f77c0.gif
   
Nieuwe N69 wint Duurzame Parel 2021
 
De provincie heeft vanaf de start al de ambitie om de N69 uit te voeren als meest groene en duurzame weg van Brabant. Deze prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt door Duurzaam GWW, is een mooie kroon op het werk. De jury gaf in haar rapport aan: “Provincie Noord-Brabant en Boskalis Nederland hebben op overtuigende wijze aangetoond te werken volgens de transitielijnen van de green deal duurzaam GWW 2.0. Maar misschien wel belangrijker, de structurele verduurzaming is bij beide partijen onderdeel van de manier van werken van de totale organisatie. Dit is waar we met de hele sector eigenlijk naar toe willen.”
 
 
 
45edf074-7944-4ea2-aa7b-9a01296f77c0.gif
 
45edf074-7944-4ea2-aa7b-9a01296f77c0.gif
   
Viaduct over de A67 is klaar
 
Het nieuwe viaduct over de A67 bij Veldhoven is gereed. Het nieuwe viaduct heet Zilverackers en krijg afritnummer 31. Hiermee verbetert de bereikbaarheid van Veldhoven en bedrijventerrein De Run. De afslag sluit ook aan op de Zilverbaan die naar Park Forum en Eindhoven Airport. Aan de overzijde van de snelweg wordt het viaduct later dit jaar aangesloten op de Nieuwe N69. Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en gemeente Veldhoven gaan het beheer en onderhoud uitvoeren.
 
 
 
45edf074-7944-4ea2-aa7b-9a01296f77c0.gif
 
45edf074-7944-4ea2-aa7b-9a01296f77c0.gif
   
30 juli opening Stokkelen en ovonde Diepveldenweg
 
Vrijdag 30 juli gaat de weg tussen Eersel en Bergeijk weer open! De werkzaamheden aan Stokkelen zijn afgerond en de weg is nu volledig ingericht als 60 km/u zone. De fietstunnels onder de ovonde Diepveldenweg/Stokkelen zijn al eerder in gebruik genomen. Meer weten over wat er allemaal veranderd is aan Stokkelen of hoe de aanleg van de Diepveldenweg verloopt, lees verder.
 
 
 
45edf074-7944-4ea2-aa7b-9a01296f77c0.gif
 
45edf074-7944-4ea2-aa7b-9a01296f77c0.gif
   
Werkzaamheden en afsluitingen Waalre
 
Aanvullend op de Nieuwe N69 nemen gemeenten extra verkeersmaatregelen om sluipverkeer tegen te gaan. Met het project Duurzaam door Waalre werkt de gemeente aan de verbetering van de leefbaarheid in Aalst en Waalre-dorp. Een aantal werkzaamheden zorgen komende tijd voor afsluitingen en omleidingen:
 
Van 21 juli t/m november 2021 wordt de Lissevenlaan ter hoogte van de aansluiting met de N69 afgesloten voor alle verkeer, behalve voor fietsers en voetgangers.
In de bouwvakvakantie, van 9 t/m 27 augustus, is de kruising Willibrorduslaan afgesloten. De gemeente sluit het nieuwe riool aan op de Willibrorduslaan en Bergstraat. 
 
 
 
45edf074-7944-4ea2-aa7b-9a01296f77c0.gif
 
45edf074-7944-4ea2-aa7b-9a01296f77c0.gif
   
Valkenswaard geniet weer van hartje centrum
 
Dinsdag 20 juli is tijdens de kinderkermis geproost op de splinternieuwe Markt van Valkenswaard. Door de komst van de Nieuwe N69 werd het realiseren van een nieuw autoluw centrum in Valkenswaard mogelijk. In mei is de huidige N69 overgedragen van de provincie aan de gemeente. Het komende jaar wordt het Masterplan Centrum verder voltooid.
 
 
 
45edf074-7944-4ea2-aa7b-9a01296f77c0.gif
 
 
 
 
8d4e5626-f6e5-4e15-973a-15396c868943.gif 13548738-39de-4b6b-800e-15c5f58a838d.gif 8d4e5626-f6e5-4e15-973a-15396c868943.gif
  Grenscorridor N69 is een integrale opgave die bestaat uit een maatregelenpakket om de al 30 jaar durende leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblematiek in het gebied op te lossen. Er komt een oplossing voor regionaal en lokaal verkeer én de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbetert.

Voor reacties, suggesties en vragen over de N69 kunt u contact opnemen met het programmateam N69@brabant.nl | www.grenscorridorN69.nl.

Doorsturen | Aanmelden | Afmelden
 
     


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Provincie Noord-Brabant · Brabantlaan 1, 's-Hertogenbosch, Nederland · 's-Hertogenbosch, NB 5216 TV · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp