Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief voor verwijzers - 8 september 2020

Verzendlijst verwijzers geactualiseerd

In de afgelopen weken is onze verzendlijst voor verwijzers nagekeken. Nieuw gevestigde huisartsen zijn toegevoegd, vertrokken huisartsen van de lijst gehaald en ontbrekende informatie aangevuld. Hierdoor is het mogelijk dat u nu voor het eerst deze Verwijzersnieuwsbrief ontvangt. Mocht u deze in de toekomst niet willen ontvangen of liever op een ander e-mailadres, dan kunt u dit doorgeven aan Hans Kruidenberg, relatiebeheerder van Alrijne Zorggroep via: jpmkruidenberg@alrijne.nl
Weet u collega’s die de nieuwsbrief nog niet ontvangen maar dit wel graag willen? Ook hiervoor kan een mailtje gestuurd worden naar Hans Kruidenberg.

Toename aantal coronaverdachte patiënten

De afgelopen weken zagen wij in Alrijne een vrij snelle toename van het aantal patiënten dat coronaverdacht was. Dit leidde ertoe dat in toenemende mate alle isolatiekamers vol waren en er capaciteitsproblemen ontstonden. Ook bij andere ziekenhuizen in de regio begon het te knellen. In nauw overleg met alle andere ziekenhuizen in onze ROAZ-regio zijn hierop de protocollen voor het uitsluiten van corona aangescherpt, versneld en geharmoniseerd. Hierdoor zijn wij sneller in staat om patiënten die geen corona hebben naar een gewone kliniekplaats door te leiden. Het aantal positief bevonden patiënten is gelukkig nog niet heel hoog. Hierdoor is het gelukt de zomervakantieperiode, die toch altijd al spannend is rond capaciteit in de kliniek, goed door te komen. Wij hopen natuurlijk allemaal dat door handhaving van de maatregelen het aantal bewezen patiënten niet verder zal stijgen. 

Maatregelen voor wie in een oranje/rood risicogebied is geweest

In Alrijne doen we er elke dag alles aan om het risico op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom vragen we patiënten, begeleiders en bezoekers sinds vorige week of zij in de afgelopen twee weken in een land/regio zijn geweest met de kleurcode oranje/rood als reisadvies. Zo ja, dan vragen we ze om niet naar Alrijne toe komen. Zij kunnen dan dus ook niet op bezoek komen bij hun naaste. Wanneer patiënten een afspraak hebben op de polikliniek, vragen we telefonisch contact op te nemen. Samen bekijken we dan wat er wel mogelijk is om de juiste zorg veilig te kunnen verlenen.

Groeiende wachttijd polikliniek en endoscopieonderzoek bij maag-, darm- en leverziekten

Momenteel is er een groeiende wachttijd voor de polikliniek en endoscopieonderzoeken van de Vakgroep Maag-, darm- en leverziekten. Er wordt op volle sterkte gewerkt en uiteraard willen wij onze regio voorzien van alle nodige zorg. Het aanbod is nu echter dusdanig groot is dat er geen plek is om iedereen te zien. Wij blijven proberen iedereen de juiste zorg te verlenen. Acute zorg wordt te allen tijde verleend. Semi-spoed proberen wij ook op relatief korte termijn in te plannen. Niet-spoedzorg krijgt helaas te maken met een lange wachttijd die kan oplopen tot meerdere maanden. Wij hopen op begrip voor de huidige situatie en geduld. Als er overleg nodig is, kan dat altijd. Wij kijken en denken dan mee hoe we de patiëntenzorg zo goed mogelijk samen kunnen waarborgen.

Nieuw Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZJP)
Nieuw initiatief: afdeling Chirurgie past keuzehulpen toe voor liesbreuken en galstenen

Op 1 september is de polikliniek Chirurgie gestart met het gebruik van keuzehulpen voor patiënten met galstenen of een liesbreuk. Dit betreft een pilot van een half jaar. Het doel is het bevorderen van gezamenlijke besluitvorming en het bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek. De keuzehulpen worden door Alrijne aan de patiënt verstrekt, u als verwijzer hoeft dus verder niets te doen. Bij goede resultaten zal verdere implementatie binnen Alrijne plaatsvinden, wat betekent dat alle vakgroepen keuzehulpen kunnen aanbieden aan patiënten. Lees verder>

Teleconsultatie Interne Geneeskunde


Samen streven we naar de beste zorg, op de beste plek, op het juiste moment. Digitale inzet is belangrijk om dit te realiseren. Dat is de reden dat Alrijne samen met Knooppunt Ketenzorg en Zorg en Zekerheid bekijkt hoe patiënten de beste zorg krijgen en huisartsen de specialisten snel en gemakkelijk kunnen consulteren.
 
Teleconsultatie Interne Geneeskunde en Nefrologie 
Naast de beschikbaarheid van teledermatologie en telecardiologie, is het teleconsultatieaanbod voor interne geneeskunde en nefrologie herzien. U kunt als huisarts een algemene vraag stellen over interne geneeskunde of een specifieke vraag wanneer het nefrologie betreft. Voor een specifieke vraag kiest u het teleconsultatieproduct ‘nefrologie’. Alle specialisten binnen de vakgroep Interne Geneeskunde beantwoorden vanaf september teleconsulten. U krijgt binnen 3 dagen antwoord en een teleconsult gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt. Hoe u een teleconsult kunt aanvragen via ZorgDomein, ziet u in deze korte instructievideo.
 
Vergoeding beschikbaar 
Per oktober 2020 is er, naast de bestaande vergoeding voor teledermatologie, een vergoeding beschikbaar gesteld door Zorg en Zekerheid voor het aanvragen van een teleconsult via ZorgDomein voor Nefrologie, Interne Geneeskunde en Cardiologie bij Alrijne. Tot die tijd kunt u een dubbel consult declareren. Meer lezen over de mogelijkheden en het gezamenlijke project rondom teleconsultatie kan hier.
 

Nieuw overzicht radiologische beelden Orthopedie

Binnen de Orthopedie zijn we continu bezig met het optimaliseren van de zorg voor uw en onze patiënten. Onlangs hebben we een nieuwe standaard voor de benodigde radiologische beelden voor orthopedische patiënten vastgesteld en ingevoerd.
Wij informeren u graag d.m.v. de bijlage over deze standaard. Lees verder>

Seksuoloog onderdeel van medische psychologie


Sinds medio augustus valt de functie Seksuologie niet langer onder de polikliniek Urologie maar onder de afdeling Medische Psychologie. Wij hebben hiervoor gekozen om duidelijk te maken dat onze PA-seksuologie Ellen Moeselaar niet alleen urologische patiënten behandeld. Ook patiënten van andere specialisten zijn van harte welkom. U vindt de verwijzing naar de seksuoloog in ZorgDomein daarom nu onder de specialismen urologie én gynaecologie. Onze seksuoloog werkt op donderdag op de locatie Leiden, routenummer 48. De afdeling is bereikbaar op telefoonnummer 071517 8250. Uiteraard kunt u patiënten met seksuele disfunctie ook doorverwijzen naar een van onze urologen Z.W. Sneller of M.J. Wijffelman.
 

Bloedafname op afspraak &
nieuwe bloedafnamelocatie in De Winkelhof in Leiderdorp

Het is momenteel erg druk bij de prikposten in onze ziekenhuislocaties. Hierdoor is het lastig de 1,5 meter maatregelen na te leven. Daarom is in overleg met AtalMedial besloten dat patiënten voortaan een afspraak moeten maken voor bloedafnames. Lees verder>

Contact
Alrijne Zorggroep
Postbus 4220
2350 CC Leiderdorp
071 582 8282
www.alrijne.nl
Locaties
Alrijne Ziekenhuis Leiden
Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
en Alphen aan den Rijn

Verpleeghuis Leythenrode
Verpleeghuis Oudshoorn
Contactpersoon voor huisartsen: Hans Kruidenberg, relatiebeheerder Alrijne Ziekenhuis, telefoon 071 582 8619 of e-mail jpmkruidenberg@alrijne.nl.
Facebook
Twitter
LinkedIn