Copy
Zorgverlenersportaal live | Digitaal verwijzen HAP DE LIMES en SEH Alrijne | Nieuws uit de HARR 
View this email in your browser
Nieuwsbrief voor verwijzers - augustus 2022

Zorgverlenersportaal Alrijne live

Vrijdag 15 juli jl. is het Alrijne Zorgverlenersportaal live gegaan! Alle huisartsen uit onze regio kunnen vanaf nu direct inzage krijgen in het dossier van hun patiënt (na expliciete toestemming). De afgelopen maanden is er voorbereid en getest door huisartsen en Alrijne medewerkers, in samenwerking met RSO Sleutelnet. Lees verder.

Digitaal verwijzen tussen HAP DE LIMES en de SEH Alrijne

Sinds eind mei 2022 kan HAP De LIMES digitaal verwijzen naar de SEH van Alrijne Ziekenhuis. Verwijzen is hierdoor een stuk makkelijker geworden: met één druk op de knop worden de verwijsgegevens digitaal verzonden en afgeleverd bij de SEH. Lees verder. 

Gedeeltelijke sluiting SEH LangeLand Ziekenhuis

Zoals u in de media heeft kunnen lezen gaat de SEH van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer tussen 2 augustus en 30 september a.s. dicht op dinsdag t/m donderdag. De HAP in Zoetermeer blijft wel open. In de regio vindt overleg plaats hoe deze patiëntenstroom moet worden opgevangen. Vanuit Alrijne zetten wij alles op alles om te voorkomen dat dit leidt tot langere wachttijden op de SEH in Leiderdorp.

Nieuws uit de HARR

In juli is de Huisartsen Alrijne Regie Raad (HARR) weer bijeen geweest. Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende afspraken gemaakt. Ten eerste gaan we onderzoeken op welke punten huisartsen de meeste hinder ondervinden van oplopende wachtlijsten (leidend tot meer vragen aan de huisarts) en van niet afgestemde overdracht van zorgtaken (bijv. herhaling van labonderzoek). Lees verder over de afspraken. 

Artroscopie bij Alrijne

Sinds 1 juli 2022 is drs. Sebastiaan Jansen, orthopedisch chirurg, niet meer werkzaam bij Alrijne Ziekenhuis. U kunt jonge patiënten met heupproblemen blijven doorverwijzen naar Alrijne Orthopedie. Als blijkt dat een artroscopie van de heup mogelijk aan de orde is, wordt de patiënt gericht doorverwezen naar een ander ziekenhuis of kliniek. Vanaf 1 juli worden artroscopie operaties van de heup niet meer binnen Alrijne verricht.

Save the date - Refereeravond Charcot voeten

Op woensdag 2 november 2022 vindt een scholingsavond over Charcot voeten plaats. Deze avond wordt georganiseerd voor huisartsen, fysiotherapeuten en gipsverbandmeesters en vindt plaats in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp. Inloop vanaf 17:30 uur. Sprekers zijn:

  1. W. van Laar, voet-orthopeed
  2. W. Brekelmans, wondarts
  3. L. van Gils, orthopedisch schoenmaker
  4. C.C. den Hertog-Raspoort, gipsverbandmeester

Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over.

Webinar Mammacarcinoom, wat maakt de patiënt mee?

Op dinsdag 13 september 2022 om 19.30 uur verzorgt de mammapoli van Alrijne een webinar over mammacarcinoom. Deze avond bespreken we het zorgpad welke de patiënt(e) doorloopt bij het stellen van de diagnose mammacarcinoom en de behandeling erna. U bent van harte uitgenodigd. Meer info en inschrijven>

Contact
Alrijne Zorggroep
Postbus 4220
2350 CC Leiderdorp
071 582 8282
www.alrijne.nl
Locaties
Alrijne Ziekenhuis Leiden
Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
en Alphen aan den Rijn

Verpleeghuis Leythenrode
Verpleeghuis Oudshoorn
Contactpersoon voor huisartsen: Ineke Kolijn, relatiebeheerder Alrijne Ziekenhuis, telefoon 06 21 65 15 83 of e-mail ikolijn@alrijne.nl.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Alrijne Zorggroep 2022 | inschrijven | uitschrijven | disclaimer