Copy
Nachtapotheek De Limes naar Alrijne Leiderdorp | Nieuw verwijzingsbeleid MDL | Nieuwe MRI
View this email in your browser
Nieuwsbrief voor verwijzers - april 2022

Nachtapotheek De Limes komt naar Alrijne Leiderdorp

Op 19 april verhuist de nachtapotheek voor de regio Zuid-Holland Noord van Voorhout naar Leiderdorp. 365 nachten per jaar kunnen patiënten dan voor hun medicijnen terecht bij Nachtapotheek De Limes in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp. Lees verder.

MDL: Nieuw verwijzingsbeleid

Er is een nieuw verwijzingsbeleid voor patiënten voor colonoscopie of polikliniekbezoek MDL voor patiënten met klachten compatibel met PDS-D(iarree) of PDS-M (diarree/obstipatie). Lees verder.

Rijnland Knie Netwerk bijeenkomst maart 2022 

Op 21 maart jl. kon sinds lange tijd weer een fysieke Rijnland Knie Netwerk bijeenkomst worden georganiseerd. Nadat door Covid de eerdere scholing online gehouden was, werd er deze keer bijeengekomen op de Vide van Alrijne Leiderdorp. Lees verder.

Huisartsen Alrijne Regie Raad (HARR): 11 april 2022

Op 11 april vindt de 2e bijeenkomst van de HARR plaats. In de HARR zijn huisartsen uit alle regio’s en de HAP vertegenwoordigd en verkennen we welke verbeteringen er verder  mogelijk zijn in onze samenwerking. Onderwerpen die bijvoorbeeld op de agenda staan zijn koppeling van ICT dossiers, nascholing en integrale zorgpaden. Lees over de samenstelling van de HARR. 

Nieuwe MRI: meer mogelijkheden voor specifieke onderzoeken

De Elition is de naam van de nieuwe 3Tesla MRI-scanner van Alrijne Ziekenhuis. De scanner van Philips doet wat onze andere MRI-scanners ook doen: weefsels en organen in beeld brengen. Maar deze scanner is verder doorontwikkeld. Lees verder. 

Save the date: 9 juni, 17.30 – 22.00 uur

Op 9 juni vindt het symposium ‘Digitaal (ont)zorgen’ plaats. Deze avond bespreken we onder andere teleconsulting vanuit verschillende specialismen, de luchtbrug voor kinderen met astma en het Zorgverlenersportaal. Binnenkort volgt meer informatie. 

Webinar – Acute zorg & de CT-scanner

Graag nodigen wij u uit voor een webinar van de Spoedeisende Hulp op donderdag 14 april, aanvang 19.30 uur. Tijdens het webinar willen we onze ervaringen met de CT-scanner op de SEH met u delen. Vanuit verschillende vakgebieden bespreken we de voordelen voor de opvang en behandeling van de acute patiënt. U vindt meer informatie op onze website.

Herhaling 5 mei: Poliklinieken Alrijne gesloten, open voor spoed

Op donderdag 5 mei zijn de poliklinieken van Alrijne Ziekenhuis gesloten vanwege een vrije dag in de CAO Ziekenhuizen. Spoedpatiënten die niet kunnen wachten tot vrijdag 6 mei kunt u uiteraard wel insturen. Neem hiervoor contact op via 071 582 9700. Op vrijdag 6 mei zijn we gewoon weer open.

Contact
Alrijne Zorggroep
Postbus 4220
2350 CC Leiderdorp
071 582 8282
www.alrijne.nl
Locaties
Alrijne Ziekenhuis Leiden
Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
en Alphen aan den Rijn

Verpleeghuis Leythenrode
Verpleeghuis Oudshoorn
Contactpersoon voor huisartsen: Ineke Kolijn, relatiebeheerder Alrijne Ziekenhuis, telefoon 06 21 65 15 83 of e-mail ikolijn@alrijne.nl.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Alrijne Zorggroep 2022 | inschrijven | uitschrijven | disclaimer