Copy
Verdere afschaling reguliere zorg | Update Poliklinische zorg 
View this email in your browser
Nieuwsbrief voor verwijzers - 30 oktober 2020

Verdere afschaling reguliere zorg

De afgelopen dagen is het aantal Covid-patiënten in de regio en in ons ziekenhuis nog meer toegenomen. Daarom moet Alrijne helaas meer niet-acute operaties uitstellen. We verplaatsen regelmatig patiënten buiten de regio. Dat is heel vervelend voor patiënten, maar dringend nodig om weer bedden beschikbaar te krijgen. Om ook de komende week voldoende plek in ons ziekenhuis te houden om de hoeveelheid Covid-patiënten op te vangen is binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) besloten dat alle ziekenhuizen in regio West een groter deel van hun niet-acute reguliere zorg moeten afschalen. 
De acute zorg (zorg binnen 30 dagen) gaat altijd door. Ook de poliklinische zorg, zorg voor kinderen en zwangeren en oncologische zorg gaan gewoon door.

Update Poliklinische zorg

Alrijne Ziekenhuis heeft naast de zorg voor coronapatiënten ook tijd voor andere patiënten. Zorg die niets te maken heeft met het coronavirus gaat zo goed mogelijk door. Hiervoor hebben wij allerlei maatregelen getroffen, zodat de kans klein is dat een patiënt in het ziekenhuis besmet raakt. Wij zijn dus in staat om poliklinische zorg te leveren en zoveel mogelijk laag complexe verrichtingen voort te zetten. Poliklinieken met lange toegangstijden, bijvoorbeeld Oogheelkunde en Keel-, Neus- en Oorheelkunde, proberen maximaal spreekuur te draaien. Lees verder >

Kwetsbare patiënten

Gezien de hoeveelheid corona-patiënten, is het ook in deze fase weer van belang om goed na te gaan of patiënten baat hebben bij een ziekenhuisopname. We willen u daarom vragen in gesprek te gaan met uw kwetsbare patiënten of een opname voor hen wenselijk is, zoals ook in het voorjaar is gebeurd. Wanneer u samen met uw patiënt tot de conclusie komt dat een opname meerwaarde kan bieden dan verzoeken wij u ook met uw kwetsbare patiënt na te gaan of een IC-opname wenselijk is. Lees verder >

Samenwerking 1e en 2e lijn in coronatijd

Dat was het thema van het huisartsen webinar van Alrijne op donderdag 29 oktober. Alrijne organiseerde voor het eerst een webinar en met groot succes. In totaal waren er ruim 200 deelnemers. Yvonne Wilders, voorzitter van de raad van bestuur, opende het webinar. Zij sprak haar zorgen uit over de huidige ontwikkelingen voor wat betreft de corona- en de reguliere zorg. Ook bedankte ze de regionale huisartsen uitdrukkelijk voor de goede samenwerking, o.a. via de huisartsencoronapost. Lees verder >

Bericht van de poliklinieken

Ouderengeneeskunde


Graag vraagt de vakgroep ouderengeneeskunde uw aandacht (en begrip) voor het volgende:
  • Is er bij uw patiënt een snelle onbegrepen achteruitgang? Aangezien ouderen niet altijd koorts ontwikkelen, moet er bij koortsig gevoel, algehele malaise, delier en collaps ook gedacht worden aan COVID-19.
  • Het kan zijn dat we u, na triage van uw ZorgDomein verwijzing, verzoeken om een PCR corona in te zetten bij uw patiënt. Mocht u dit niet nodig vinden, dan graag telefonisch contact opnemen.
  • Aangezien wij slechts korte tijd vooruit plannen (lees: 2-3 weken) hebben we minder zicht op wachttijden en kunnen patiënten, later dan normaal, bericht verwachten over hun afspraak.

Medische Microbiologie

Door de enorme hoeveelheid aanvragen voor coronadiagnostiek en het hoge percentage positieve bevindingen, is het niet meer mogelijk deze uitslagen door te bellen. Zodra de uitslagen bekend zijn, worden deze geautoriseerd en doorgestuurd naar het bij ons bekende, zorgmailadres van de aanvrager. De patiënt kan ook zelf de uitslag inzien door in te loggen op zijn/haar persoonlijke patiëntendossier MijnAlrijne. Daarnaast informeren wij u vast dat de gebruikelijke (roze) buffer in de covid-afnameset mogelijk wordt vervangen door een blauwe buffer. Dit is overigens puur ter info en heeft verder geen invloed als zodanig.

Orthopedie: geen pneumokokken vaccinatie bij operatie

In het najaar van 2020 krijgt iedereen die geboren is tussen 1-1-1941 en 31-12-1947 een oproep voor de pneumokokkenvaccinatie. Nu kan deze vaccinatie een vertekend beeld geven bij het diagnosticeren van de orthopedische patiënt omdat er tijdelijke afwijkingen kunnen optreden in het bloedbeeld. De vakgroep van orthopedie heeft hierin het volgende beleid vastgelegd; tot 2 weken PRE operatief en vanaf 2 weken POST operatief mag de vaccinatie gegeven worden.

Spoedeisende Hulp/Spoedpost (SEH) en huisartsenposten (HAP)

In de afgelopen periode heeft u een uitbreiding van het Alrijne Leiderdorp zien ontstaan. Aan meerdere kanten zijn tijdelijke werkruimten gemaakt om de acute en reguliere zorg voor onze patiënten mogelijk te maken. Door de verhuizing van de polikliniek Chirurgie en de HAP naar voorlopige werkruimten is het mogelijk het aantal kamers op de SEH aan te passen aan de huidige acute stroom. Ook is het mogelijk de eerste hulp voor covid-patiënten weer bij de reguliere SEH te positioneren. Lees verder >

Dermatologie

De laatste maanden zien wij helaas steeds vaker dat patiënten die zijn doorverwezen via ZorgDomein naar Dermatologie op het verkeerde spreekuur terechtkomen. Dit gebeurt meestal omdat er dan een kortere wachttijd voor dat spreekuur bestaat. We verzoeken u vriendelijk om bijvoorbeeld varices-patiënten alleen naar het varicesportaal te verwijzen en ook de spoedindicatie op de juiste manier te gebruiken. Juist in deze tijd waarbij strikte triage moet plaatsvinden is dit belangrijk.

Veranderingen binnen de poliklinische neurologische zorg


De vakgroep Neurologie ziet zich de komende jaren gesteld voor een grote uitdaging; de neurologische zorgvraag van de regio opvangen bij gelijkblijvende capaciteit. Ook door de huidig oplopende wachttijd zien wij ons genoodzaakt op korte termijn veranderingen door te voeren. Met deze veranderingen hopen wij ook op de langere termijn te kunnen voldoen aan het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg. Lees verder >

Aanvullende vergoeding voor teleconsultatie via ZorgDomein beschikbaar

Alrijne is samen met Knooppunt Ketenzorg en Zorg en Zekerheid een project gestart rondom de verdere opschaling en verbreding van teleconsultatie via ZorgDomein. Sinds 1 oktober is er vanuit Zorg en Zekerheid een vergoeding beschikbaar gesteld voor het aanvragen van een teleconsult. Momenteel is het voor u als huisarts mogelijk teleconsulten bij Alrijne aan te vragen voor de afdelingen Dermatologie, Cardiologie, Interne Geneeskunde (en Nefrologie) en sinds kort ook voor Neurologie (hiervoor is nog geen vergoeding mogelijk, zie hieronder).   Lees verder >

Overig nieuws

Jaarlijks Alrijne tennistoernooi 2021 gaat niet door

In 2021 kan het jaarlijkse Alrijne Tennisevent voor huisartsen en specialisten helaas niet doorgaan in verband met de coronacrisis.

Afdeling Neurologie doet mee met het CHIANTI-onderzoek


Eind 2019 is in enkele Nederlandse ziekenhuizen de CHIANTI-trial gestart. In dit onderzoek wordt onderzocht of een blokkade van de n. occipitalis major met een steroïde injectie een geschikte eerste-keus behandeling is voor episodische clusterhoofdpijn, bij de start van een nieuwe episode. Lees verder >

Lachgas geïnduceerde myelopathie of polyneuropathie

Lachgas (N2O) wordt door jongeren steeds vaker gebruikt als partydrug. Het wordt door hen beschouwd als een relatief onschadelijk middel en daarom vaak in grote hoeveelheden gebruikt. Het kan echter bij inhaleren leiden tot neurologische complicaties die bij tijdige behandeling en herkenning reversibel zijn. De neurologische klachten die de gebruikers krijgen zijn: tintelingen, gevoelsstoornissen en krachtsverlies in benen en armen ten gevolge van een myelopathie en/of een polyneuropathie. Lees verder >

Polikliniek Orthopedie test ‘slimme operatie bril’ (SmartGlass)

Op de operatiekamer van Alrijne Leiderdorp is door het orthopedisch operatieteam onlangs de eerste ervaring opgedaan met een nieuwe operatiebril voorzien van meekijkmogelijkheid.
Orthopedisch chirurg Joris Jansen vertelt: “Zeker in covid-tijd is het steeds belangrijker om ondersteunende taken in het ziekenhuis ook op afstand te kunnen verrichten. Deze slimme operatiebril (de ‘SmartGlass’) is voorzien van twee camera’s waardoor meekijken bij een operatie door collega’s op afstand mogelijk wordt. Lees verder >

Neuroloog dr. Joost Haan promoveert op onderzoek naar migraine en taal

Neuroloog dr. Joost Haan promoveert op onderzoek naar migraine en taal
Op donderdag 22 oktober verdedigde dr. Joost Haan in Leiden zijn proefschrift 'Migraine as Text - Text as Migraine. Diagnosis and Literature.' Hij deed hiervoor onderzoek naar de relatie tussen pijn en taal en hoe migraine in romans wordt beschreven. Joost Haan is werkzaam als neuroloog in het Alrijne Ziekenhuis en als parttime onderzoeker in het LUMC. Hij studeerde Literatuurwetenschap van 2010-2015 (bachelor). Daarna deed hij het onderzoek dat resulteerde in dit proefschrift.. Lees verder >

Contact
Alrijne Zorggroep
Postbus 4220
2350 CC Leiderdorp
071 582 8282
www.alrijne.nl
Locaties
Alrijne Ziekenhuis Leiden
Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
en Alphen aan den Rijn

Verpleeghuis Leythenrode
Verpleeghuis Oudshoorn
Contactpersoon voor huisartsen: Hans Kruidenberg, relatiebeheerder Alrijne Ziekenhuis, telefoon 071 582 8619 of e-mail jpmkruidenberg@alrijne.nl.
Facebook
Twitter
LinkedIn