Copy
Teleconsultatie aanbod uitgebreid | vernieuwd EPD
View this email in your browser
Nieuwsbrief voor verwijzers - november 2022

Zorginhoudelijk


Teleconsultatie aanbod uitgebreid
Per 1 november wordt het huidige teleconsultatie aanbod in ZorgDomein uitgebreid met:
  • Het teleconsult urologie
  • Het teleconsult kindergeneeskunde (voor vragen over onrustige/huilbaby’s)

Er is onlangs een nascholing geweest inzake onrustige/huilbaby’s. Deze informatie met handvatten kunt u teruglezen in de ZorgApp ‘Nieuwsbrief Excessief huilen’.

Lees verder op de website.

Huisartsen Alrijne Regie Raad (HARR)

Onderwerpen in de HARR
In de nieuwsbrief van oktober brachten wij u op de hoogte van de aanleiding, de doelstelling en betrokkenen van de HARR.

Om de samenwerking te optimaliseren, hebben we onderzocht op welke punten huisartsen de meeste hinder ondervinden van oplopende wachtlijsten (leidend tot meer vragen aan de huisarts) en van niet afgestemde overdracht van zorgtaken (bijv. herhaling van labonderzoek). Lees verder op de website over de HARR-bijeenkomst van november.

Met de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van wat we in de HARR bespreken. Dit kunt u teruglezen op onze website.

ICT

Vernieuwd EPD, stevige basis voor de toekomst
Op 9 december gaat Alrijne over op een nieuwe versie van HiX. We vernieuwen op deze manier ons EPD (elektronisch patiënten dossier). Het vernieuwde EPD maakt de uitwisseling met andere zorgverleners makkelijker en geeft patiënten, als zij dat wensen, meer mogelijkheden om zorgzaken zelf te regelen.
 
Voordat wij live gaan met het nieuwe EPD hebben we vanaf donderdag 8 december 18:00 uur tot vrijdag 9 december 12:00 uur geen EPD. Wij werken dan met noodvoorzieningen. De zorg voor onze patiënten lijdt hier niet onder. 
 
Wat betekent dit voor u?
De spoedpost op locatie Leiderdorp sluiten wij gedurende de HiX-onderbreking voor spoedvervoer. Hierop zijn een aantal uitzonderingen van toepassing: patiënten die uitgebreid bij ons bekend zijn, complicaties van Alrijne-operaties en zelfverwijzende patiënten. Wij informeren al onze ketenpartners hierover. Heeft u nog vragen? Mail dan naar Ineke Kolijn: ikolijn@alrijne.nl

Scholingsagenda

Met ons scholingsaanbod willen we de samenwerking met u als verwijzer verder versterken. Scholing draagt bij aan onze gezamenlijke doelstelling om de beste zorg in de regio te leveren aan onze patiënten. Dit is ons scholingsaanbod voor 2022.
 
Datum Titel Inschrijven
22 november 2022 Webinar Sportgeneeskunde Inschrijven
24 november 2022 Symposium Oncologie Inschrijven
 

Wist u dat...

Thuisconsultatie kwetsbare ouderen met cognitieve problemen
Per 1 november is Alrijne gestart met een project om kwetsbare ouderen met cognitieve problemen de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Wij gaan sommige patiënten die verwezen zijn naar de geriater voor cognitieve screening, thuis consulteren en zo mogelijk diagnosticeren. We selecteren hiervoor patiënten van wie wij inschatten dat aanvullend onderzoek in het ziekenhuis niet nodig is. We hebben hierin een adviserende rol naar de huisarts. Hiermee reduceren we de wachttijden voor een cognitieve screening. Daarnaast voorkomen we dat de meest kwetsbare ouderen naar het ziekenhuis moeten, omdat dat voor hen en de mantelzorg belastend kan zijn. Als uw patiënt thuis gezien wordt, nemen wij daarover van tevoren contact met u op.
 
Voor vragen kunt u terecht bij ons medisch secretariaat: secretariaatteammedischverpleeghuizen@alrijne.nl.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen en/of ideeën over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met Ineke Kolijn via ikolijn@alrijne.nl of 06- 21651583.
 
Onze nieuwsbrieven zijn terug te lezen op onze website.
 
Interesse in ander nieuws in -en om Alrijne Ziekenhuis? Check de nieuwspagina op onze website https://www.alrijne.nl/
 
Contact
Alrijne Zorggroep
Postbus 4220
2350 CC Leiderdorp
071 582 8282
www.alrijne.nl
Locaties
Alrijne Ziekenhuis Leiden
Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
en Alphen aan den Rijn

Verpleeghuis Leythenrode
Verpleeghuis Oudshoorn
Contactpersoon voor huisartsen: Ineke Kolijn, relatiebeheerder Alrijne Ziekenhuis, telefoon 06 21 65 15 83 of e-mail ikolijn@alrijne.nl.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Alrijne Zorggroep 2022 | inschrijven | uitschrijven | disclaimer