Copy
Nascholen in Tanzania | Symposium Digitaal (ont)zorgen | Werkzaamheden Wilhelminabrug 
View this email in your browser
Nieuwsbrief voor verwijzers - mei 2022

Vooraankondiging: nascholen in Tanzania 

In navolging van het grote succes van de nascholing Malawi 2019 volgt nu: Tanzania! Van 25 maart tot 2 april 2023 wordt er een nascholing georganiseerd voor de huisartsen uit de regio in samenwerking met specialisten uit Alrijne Ziekenhuis. Lees verder. 
 

Strategie Alrijne 2022 - 2027

Alrijne heeft de afgelopen maanden het strategisch plan 2020 - 2025 aangescherpt naar een plan voor 2022 - 2027. Onze belangrijkste opgave is om Oprechte Aandacht aan Zorg te kunnen blijven bieden, terwijl er een grote stijging van de zorgvraag op onze regio afkomt. Dat maakt dat oprechte aandacht voor collega’s binnen Alrijne, maar ook bij onze ketenpartners, onverminderd nodig is. Hoe zorgen we dat zoveel mogelijk mensen met plezier in de zorg blijven werken? Dat doen we onder andere door nog meer in te zetten op samenwerking in de keten, digitalisering van zorg en optimale benutting van beschikbare capaciteit. Wij zullen de HARR (Huisartsen Alrijne Regie Raad) nauw bij de implementatie van onze strategie betrekken. 

Symposium Digitaal (ont)zorgen

Op donderdag 9 juni 2022 organiseert Alrijne Zorggroep in samenwerking met de regionale huisartsen een symposium voor huisartsen en specialisten met de titel: Digitaal (ont)zorgen. Alle huisartsen uit de regio zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit symposium. Lees verder en schrijf in.

Verwijzing en beoordeling ECG

Tot op heden bent u van ons gewend, dat u uw patiënt met een verwijzing voor diagnostiek in ZorgDomein zonder afspraak kunt insturen voor het maken en laten beoordelen van een ECG. Deze werkwijze gaat met ingang van heden wijzigen. Lees verder.

Let op: werkzaamheden Wilhelminabrug vanaf 7 juni

Van dinsdag 7 juni tot en met 14 augustus vinden werkzaamheden aan de Wilhelminabrug in Leiden plaats. De brug is deze periode volledig afgesloten. De werkzaamheden hebben gevolgen voor automobilisten, fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Patiënten die in deze periode een afspraak hebben op één van onze locaties, moeten rekening houden met extra reistijd. Lees verder. 

Afspraak Cardiologie niet direct na verwijzing

De verwijzingen naar Cardiologie voor poliklinische consulten worden getrieerd. Het is daarom niet mogelijk dat patiënten direct na de verwijzing een afspraak kunnen maken. De patiënten ontvangen een brief met afspraak thuis of kunnen na vijf dagen zelf contact opnemen voor het maken van een afspraak. Dit staat ook in het patiëntbericht dat patiënten mee krijgen.

Bereik dienstdoende neuroloog

Tot voor kort was de dienstdoende neuroloog ook te bereiken via een 06-nummer. Deze mobiele lijn komt per direct te vervallen. De dienstdoende neuroloog blijft op doordeweekse dagen tijdens kantooruren te bereiken op de spoedlijn van de poli: 071-582 82 56.

Agenda

  • Huisartsensymposium ‘Digitaal (ont)zorgen’: donderdag 9 juni, 17.30 – 22.00 uur
  • Webinar Mammapoli: dinsdag 13 september, 19.30 – 21.00 uur
  • Webinar Sportgeneeskunde: donderdag 22 november, 19.30 – 21.00 uur
Contact
Alrijne Zorggroep
Postbus 4220
2350 CC Leiderdorp
071 582 8282
www.alrijne.nl
Locaties
Alrijne Ziekenhuis Leiden
Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
en Alphen aan den Rijn

Verpleeghuis Leythenrode
Verpleeghuis Oudshoorn
Contactpersoon voor huisartsen: Ineke Kolijn, relatiebeheerder Alrijne Ziekenhuis, telefoon 06 21 65 15 83 of e-mail ikolijn@alrijne.nl.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Alrijne Zorggroep 2022 | inschrijven | uitschrijven | disclaimer