Copy


[03-2021]

div_1

Terugblik thematafel 4 maart

In de bijeenkomst van De Gezondste Regio van 4 maart jl. kwamen diverse onderwerpen aan de orde. Uiteraard de stand van zaken van Achterhoek Gezond (het Kavelmodel); de projectaanvraag van gemeenten waardoor er financiële middelen worden vrijgemaakt om op regionaal niveau deel te nemen aan Achterhoek Gezond is goedgekeurd door de thematafel. Dit betekent dat ook gemeenten op korte termijn in de werkgroepen van Achterhoek Gezond vertegenwoordigd zullen zijn op regionaal niveau. Deze inzet wordt opgepakt door Sociaal Domein Achterhoek.
 
Regiovisie en PGO
Chris Krabben, ondernemer en lid van de thematafel, hield een interessant verhaal wat de landelijke ontwikkelingen zijn voor het PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving). Vanuit de organisaties Hibernis en Carepoint is hij betrokken als schakel tussen zorgproces en ICT oplossing. VWS stimuleert dat er verschillende PGO’s komen zodat de gebruiker (inwoner/ patiënt) kan kiezen welk PGO hij wil gebruiken en met wie hij zijn dossiers en data wil delen. In de Achterhoek wordt er vanuit het Informatieberaad al langere tijd samengewerkt aan een PGO. Op de volgende thematafel bespreken we het PGO en de ontwikkelingen in de Achterhoek.
 
Beweegmakelaar
Erwin Bomers van Slingeland en Pascal Kamperman van Achterhoek in Beweging vroegen aandacht voor wat een beweegmakelaar kan betekenen. Martine Steijvers van Sportservice Doetinchem hield een presentatie waarin naar voren kwam dat meer dan de helft van de deelnemers structureel is gaan bewegen door de inzet van de beweegmakelaar. Momenteel is de beweegmakelaar vooral actief in het Slingeland ziekenhuis en weet de weg in het lokale sportaanbod. De vraag was of dit niet voor de hele regio een mooie kans is om verbinding tussen zorg, sport en sociaal domein te verstevigen. Op de volgende thematafel zal dit onderwerp terugkomen.
 
Inkoop Sociaal Domein
Yvon Noordman van Sociaal Domein Achterhoek gaf een toelichting op de komende inkoopprocedure. Gemeenten hebben gekozen voor een integrale aanpak. Zij willen loskomen van de verkokering. Dit zijn aspecten die ook passen bij de ontwikkelingen van Achterhoek Gezond (het Kavelmodel). 1 april 2021 gaat de aanbestedingsprocedure van start. Meer informatie.
 
Maatschappelijke effecten Covid
Jacqueline Baardman van de GGDNOG lichtte de resultaten van de zesde coronapeiling toe. De bereidheid om te vaccineren is fors gestegen maar de psychische ongezondheid zien we verder toenemen onder inwoners. Ook geven mensen aan dat ze minder bewegen. Samen met gemeenten overlegt de GGD waar actie nodig is. In het onderwijs is al gestart met lessen om de gevolgen van corona bespreekbaar te maken onder jongeren.

div_2

  
Samen werken aan een gezonder NL met goede zorg voor iedereen

Zorg voor een nog betere samenwerking in de regio en maak meer werk van preventie. Die twee kernpunten staan centraal in de gemeenschappelijke politieke oproep van drie grote zorgverzekeraars. Menzis, CZ en Zilveren Kruis hebben de handen ineengeslagen in een verkiezingspaper en dragen de opstellers van een nieuw regeerakkoord concrete ingrediënten aan voor het behouden van toegankelijke en betaalbare zorg van uitstekende kwaliteit, én voor het verbeteren van de volksgezondheid.
In de verkiezingspaper laten de zorgverzekeraars er geen gras over groeien: er is fors meer inzet op preventie nodig. De vrijblijvendheid moet er af en verantwoordelijkheden moeten duidelijk belegd zijn. In het verkiezingspaper worden ook voorbeelden uit De Achterhoek aangehaald, zoals het Preventie Akkoord Achterhoek en het Kavelmodel dat onder de naam Achterhoek Gezond gestart is.

div_2

Info

Voor meer informatie of suggesties, neem contact op met Barbara Ulfman van Thematafel de Gezondste Regio.

Colofon

Wilt u meer lezen over thematafel de Gezondste Regio? Kijk hier.
Open hier de webversie van de nieuwsbrief.

Achterhoek Ambassadeurs nieuwsbrief blijven ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden.

Wilt u zich afmelden? Klik hier.

 
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
8RHK · Raadhuisstraat 25 · Doetinchem, GLD 7001 EX · Netherlands