Copy
Beste,

Techniek zit echt overal. Daarvan raken we ons steeds meer bewust. In Duitsland hebben ze een prachtig en krachtig filmpje van waar we zouden zijn zonder techniek. Gewoon even kijken en vooral ook aan anderen laten zien. Er valt op het gebied van techniek nog veel te leren. Zelf leer ik ook nog steeds elke dag bij. Nu de laatste vijf jaar vanuit mijn rol als bestuurder van De Meerwaarde. En de afgelopen drie jaar als penvoerder en mede-aanvrager van STO in Regio Foodvalley, waarin ik samen met de stuurgroep werk aan het verstreken van techniek in deze regio. En dat is prachtig om te doen! Vooral wat je hoort en ziet vanuit het contact dat we hebben met tal van bedrijven, instellingen en scholen. Geweldig om ook de nieuwe mogelijkheden te zien, die ontstaan vanuit eigen initiatief en nieuwe samenwerkingen. Zoals op Pantarijn met de nieuwe Farmbot en het onderzoek dat is opgezet in samenwerking met TechYourFuture dat gaat over de beeldvorming van techniek in het basisonderwijs. Het is van belang dat we allemaal meer zicht krijgen op de impact die techniek nu al op ons leven heeft. En hoe we met elkaar kunnen zorgen dat we die impact ook zo richten dat het duurzaam bijdraagt aan het oplossen van grote maatschappelijke knelpunten. Stilzitten is geen optie. Laten we allemaal met een blijvend gevoel van urgentie investeren in de versterking van techniek!

Bert Brand,

Voorzitter & penvoerder ‘Stuurgroep Sterk Techniek Onderwijs in Regio FoodValley’
 
Lees de blog ‘Samen investeren in de versterking van techniek’
Laatste nieuws

Nieuwe binnentuin met Farmbot voor Pantarijn Wageningen

Marian van Dijk, docent op Pantarijn Wageningen, was klaar met het inspiratieloze uitzicht vanuit haar klaslokaal op de kale muur van de binnentuin op haar school. Dit kan en moet anders, vond zij. Marian: “Ook zag ik mogelijkheden om de tuin te betrekken bij het onderwijs. Zeker in combinatie met de Farmbot, die wij eerder dit jaar aanschaften.” Zij bedacht zich geen moment en stuurde dit voorjaar een e-mail naar het Tv-programma BinnensteBuiten. In oktober vond de grote tuinverbouwing plaats. Sander Hinsen, Instructeur Techniek: “We zijn van plan om de Farmbot in ieder geval in te zetten voor leerlingen die het keuzevak ‘robotica’ volgen. Momenteel ontwikkelen we hiervoor een onderwijsprogramma.”
Lees meer

Pro- en mavo-leerlingen volgen op Het Streek College samen technieklessen en ronden profielmodules af

Het Streek College in Ede startte dit jaar met een nieuw onderwijsconcept. Pro- en mavo-leerlingen volgen in duo’s technieklessen en ronden profielmodules af. Het onderwijsconcept wordt vraaggericht aangeboden en is niet verplicht. Momenteel volgen de eerste pro-leerlingen dit unieke traject. Kristian van der Bij, docent PIE en projectleider STO: “Als een pro-leerling weet dat hij of zij elektromonteur wil worden, dan is dit een mooie kans om certificaten te behalen op dit vakgebied. Daarnaast leert een mavo-leerling coachingsvaardigden aan tijdens deze samenwerkingsvorm. Net als in het echte werkveld waar een 1e monteur een 2e monteur elektrotechniek begeleidt. Hoe mooi is dat?”
Lees meer

TechYourFuture helpt PO-koepels bij het in kaart brengen van W&T en beeldvorming techniek 

STO-regio Foodvalley werkt samen met TechYourFuture, een expertisecentrum voor techniekonderwijs. Samen ondersteunen zij de PO-scholenkoepels in de regio, bij het in kaart brengen van de huidige stand van zaken rondom de inbedding van Wetenschap en Technologie in het curriculum. Daarnaast bieden zij scholen handvatten om zich hierin verder te ontwikkelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het W&T Kompas. Een tweede doelstelling waaraan samen met TechYourFuture wordt gewerkt, is gericht op de beeldvorming ten aanzien van techniek. De resultaten van beide initiatieven worden gemonitord zodat de ‘good practices’ verder gedeeld worden met de regio.
Lees meer

Docenten blikken terug op een inspirerend en verrassend werkbezoek bij Weener Plastics in Ede

In oktober ging een groep vmbo-docenten en decanen, afkomstig van verschillende scholen uit de Regio Foodvalley, tijdens een STO-Inspiratiesessie op werkbezoek bij Weener Plastics in Ede. We kijken terug op een geslaagde en inspirerende sessie. Productiemedewerkers worden bij Weener Plastics intern opgeleid tot operator en kunnen doorgroeien. Bij de technische dienst zijn er functies op MBO 3 en 4 niveau, zowel Elektro als Mechatronica. De deelnemers bleven vragen stellen en de tijd vloog om. “Wat geweldig om te zien, ik had geen idee”, verbaast de een zich. En met de woorden “Het was ontzettend leerzaam en ik heb er van genoten”, nam ook de laatste docent afscheid van de al even enthousiaste plantmanager. Kijk, daar doen we het voor!
Lees meer

Meiden in de techniek Pantarijn Wageningen: “Hier hoef je niet stil te zitten, je bent lekker bezig”

Dit jaar startten drie meiden in het derde leerjaar van de opleiding PIE op Pantarijn Wageningen. Hans van der Meer interviewde voor het PIE-ZIEN deze enthousiaste dames. Hij stelde verschillende vragen, zoals: “Hoe zijn de reacties van meisjes bij uit jullie omgeving? En “Wat vinden jullie nou zo leuk aan die technieklessen en wat gaan jullie na deze opleiding doen?” Nieuwsgierig naar de antwoorden op deze vragen?
Lees het interview in het PIE-ZIEN (pagina 29)

Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) in het onderwijs

Ook in de Regio Foodvalley verwachten we oplopende personeelstekorten in het onderwijs. Als vervolg op de Meet-up ‘Leraren van morgen’ van april organiseerde STO in Regio Foodvalley samen met Wageningen Universiteit, Techniekpact en het Leerwerkloket de inspiratiesessie ‘Lerarentekort valt mee, of niet?’. Op 3 november vond een waardevolle online uitwisseling plaats met HR-beleidsmedewerkers van vo-scholen. Eind november staat nog een sessie gepland, zodat met alle scholen in de regio het gesprek is aangegaan.

Onderzoek gezamenlijke aanpak vormgeven
Momenteel onderzoeken we hoe we gezamenlijk in de regio kunnen optrekken om de verwachte tekorten aan te pakken. Er komen verschillende vragen aan bod: ‘Hoe interesseren we (zij)-instromers voor het onderwijs, hoe gaan we matchen en hoe begeleiden we ze?’ Daarnaast gaan we met bedrijven uit de regio in gesprek over mogelijkheden die we samen zien voor hybride professionals en hybride leeromgevingen.
AGENDA

Vrijdag 11 februari 2022

FIRST LEGO League Regiofinale | Regio Foodvalley

Op vrijdag 11 februari organiseert Knooppunt Techniek de ‘FIRST LEGO League Regiofinale | Regio Foodvalley’. Deze vindt plaats in het Technova College in Ede. De FIRST LEGO League is een internationale wedstrijd gebaseerd op LEGO voor leerlingen van 9 t/m 15 jaar.
Lees meer

Maandag 14 tot en met donderdag 17 februari 2022

VMBO Techniek Oriëntatiedagen

Jaarlijks organiseert Knooppunt Techniek samen met verschillende opleidingsbedrijven en onderwijsinstellingen de VMBO Techniek Oriëntatiedagen. Dit jaar vindt het event van maandag 14 tot en met donderdag 17 februari plaats bij ReVaBo in Oosterbeek. Via praktische workshops kunnen 2e jaars VMBO-leerlingen die een BB- of KB-leerweg volgen en PRO- en ISK-leerlingen een dagdeel kennismaken met innovatieve techniektoepassingen.
Lees meer
Knooppunt Techniek
Reehorsterweg 90
6717 LG Ede
(0318) 664 220
info@knooppunttechniek.nl
www.knooppunttechniek.nl
Website
LinkedIn
Copyright © 2022 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp