Het laatste nieuws van het Wagenings Ondernemers Contact 
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser


Ondernemersprijzen vanaf volgend jaar uitgereikt op Businessevent
 

De gemeente Wageningen en het WOC reiken jaarlijks de Ondernemersprijs uit aan de ondernemer of onderneming die een opmerkelijke prestatie heeft geleverd of die zich op een bijzondere wijze heeft onderscheiden. De prijs werd de afgelopen jaren afwisselend uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente en die van het WOC. Met ingang van volgend jaar gaat dat veranderen. Dan worden de prijzen uitgereikt op een nieuw op te zetten Businessevent. Gemeente en WOC hebben hier deze week definitieve afspraken over gemaakt. Lees verder


Geslaagd werkbezoek gedeputeerde Michiel Scheffer

 

Op uitnodiging van het WOC bracht Gelderse gedeputeerde Michiel Scheffer op 21 oktober een bezoek aan Wageningen. Directe aanleiding was de wens van het WOC om samen met provincie, gemeente en Wageningse bedrijven kansen te verkennen en te creëren voor het havengebied in Wageningen. Dit moet leiden tot een toekomstbestendig en voor bedrijven aantrekkelijk bestemmingsplan. Lees verder


Rijnbrug bij Rhenen krijgt wisselstrook

Een klankbordgroep denkt mee over oplossingen voor de lange files bij de Rijnbrug. Omdat deze files ook bedrijven in Wageningen aangaan, maakt ook het WOC hier deel van uit. Op de Rijnbrug komt een Tidal Flow of wisselstrook. In de ochtendspits is deze rijstrook open richting het noorden en tijdens de avondspits richting het zuiden. Lees verder

 

Proeven, ruiken en voelen in Innovation Centre FrieslandCampina


In oktober 2013 is op de Wageningse Campus het FrieslandCampina Innovation Centre officieel geopend. Het gebouw beschikt over laboratoria, ruimtes voor smaaktesten, een proeffabriek, facilitaire ruimtes en kantoren.Daarnaast is er een Experience Centre met innovatiekeuken en proefbakkerij, waar medewerks en bezoekers van over de hele wereld producten kunnen proeven, ruiken en voelen. Op dinsdag 10 november is het FrieslandCampina Innovation Centre gastheer voor de ledenvergadering van het WOC.
Lees verder

Bereikbaarheid Wageningen: geen draagvlak
Van de voorzitter

Vol goede moed hebben wij als WOC samen met de W12, de twaalf grootste werkgevers van Wageningen, meegedacht over het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen. Nu de besluitvorming is afgerond, moeten we helaas concluderen dat het proces geen draagvlak heeft gecreëerd. Dat is doodzonde, want we moeten juist snel aan de slag. Iedere dag zien en ervaren we de gevolgen van de slechte bereikbaarheid.
Lees verder

Nudepark II aan de orde op ALV
 

In het kader van de (politieke) discussie over het al of niet vasthouden aan de bestemming bedrijventerrein voor Nudepark II, wil het WOC-bestuur graag weten hoe de leden hierover denken. Het bestuur acht het verstandig dit item op de komende ALV van dinsdag 10 november met de leden te bespreken. Leden die hun mening alvast kenbaar willen maken, kunnen deze sturen naar secretariaat@wocweb.nl.

Nieuwsbrief FOV

De FOV (Federatie Ondernemerskringen Valleiregio) heeft onlangs weer een nieuwsbrief uitgebracht. Lees hem hier, aanmelden kan via deze link.

Regio Food Valley Werkt

Hoe wordt in de regio Food Valley omgegaan met de inzet van mensen met een arbeidsbeperking? Hoe vinden werkgevers het om met mensen uit de doelgroep te werken? Zij vertellen hierover in een inspirerend fimpje op de website van het WerkgeversServicepunt: wsp-regiofoodvalley.nl/uit-de-praktijk/ 

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
LinkedIn
LinkedIn


Colofon
 


 lees meer

Copyright © 2015 Wagenings Ondernemers Contact, All rights reserved.
Afmelden van deze lijst    update aanmelding

Email Marketing Powered by Mailchimp