Nye tal: Mange nyuddannede akademikere oplever, at de har svært ved at bruge deres uddannelse

Fire ud af 10 nyuddannede akademikere oplever, at overgangen til arbejdsmarkedet er svær. For hver fjerde af dem er årsagen, at de ikke bruger meget af det, de har lært på uddannelsen.

06. september 2022

Overgangen fra studielivet til arbejdsmarkedet er svær. Sådan svarer 42 procent af de nyuddannede kandidater i Danmarks Studieundersøgelse, der netop er offentliggjort.

Blandt dem, der oplever, at overgangen er svær, svarer hver fjerde, at de mangler kompetencer eller ikke bruger det, de har lært på deres uddannelse. Mere end hver tredje begrunder det med, at de har svært ved at forklare arbejdsgivere, hvad de kan.

Kigger man på tværs af de fem hovedområder på universiteterne, er udfordringen særligt markant for kandidater fra humaniora og samfundsfag. Her svarer mere end halvdelen, at tærsklen fra studielivet til arbejdsmarkedet er svær at krydse.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen siger:

- De nyuddannedes oplevelser gør stort indtryk på mig. I dag begynder hver tredje ung på universitetet. Derfor er det et ganske alvorligt problem, hvis mange kommer ud på den anden side af studiet og ikke føler sig ordentligt rustet til arbejdslivet. Tallene vidner for mig om, at vi ikke er lykkes godt nok med at samtænke uddannelse og arbejdsmarked, og at samspillet mellem uddannelse og job i dag nok ikke er godt nok.

Fakta

  • Kandidatuddannede på det private arbejdsmarked forventes tæt på fordoblet på 15 år: fra 150.000 i 2015 til 280.000 personer i 2030 (Udvalget om bedre universitetsuddannelser 2018).
  • Den gennemsnitlige dimittendledighed for nyuddannede kandidater på tværs af alle hovedområder er i dag 13 procent. Tallet har været relativt stabilt mellem 11 og 13 procent de seneste ti år.
  • Den gennemsnitlige dimittendledighed for nyuddannede kandidater på hovedområderne er: Humaniora 25 %, Natur 15 %, Teknik 11 %, Samfund 9 % og Sundhed 6 %.

Fakta: Danmarks Studieundersøgelse 2021

  • Uddannelses- og Forskningsministeriet har spurgt alle nyuddannede dimittender i beskæftigelse, hvordan de oplevede overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked. 14.522 har svaret.
  • 42 pct. af de nyuddannede kandidater oplever overgangen til arbejdsmarkedet som svær.

Blandt disse svarer:

  • 24 pct., at overgangen til arbejdsmarkedet er svær, fordi de ikke bruger det, de har lært på deres uddannelse.
  • 22 pct., at overgangen til arbejdsmarkedet er svær, fordi de mangler kompetencer.
  • 35 pct., at overgangen er svær, fordi det er svært at forklare arbejdsgivere, hvad de kan.

Danmarks Studieundersøgelse er en spørgeskemaundersøgelse blandt studerende og nyuddannede fra alle videregående uddannelsesinstitutioner. Uddannelses- og Forskningsministeriet udgiver i september hovedresultater fra undersøgelsen blandt nyuddannede.


For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181

Senest opdateret 06. september 2022
Med venlig hilsen Uddannelses- og Forskningsministeriet