Copy
Nieuwsbrief editie december 2016
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
www.gezondheidsvaardigheden.nl
De Alliantie in 2016: een korte terugblik
 
Begin dit jaar heeft Pharos de rol van coördinator van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden op zich genomen. Sinds die tijd is er veel gebeurd, waaronder het vernieuwen van de website met daarop veel nieuwe materialen. Ook hebben we twee goedbezochte netwerkbijeenkomsten gehad. Daarnaast kunnen wij met gepaste trots meedelen dat de Alliantie dit jaar is verdubbeld van 30 naar 60 partners.. Uiteraard was dit niet mogelijk geweest zonder de inzet en ondersteuning van alle partners. Wij willen iedereen hartelijk danken voor alle constructieve bijdragen het afgelopen jaar en spreken de wens uit om in 2017 onze samenwerking te continueren om ons te blijven inzetten voor een maatschappij waarin ook mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.

 

Koninklijke belangstelling voor succesvol Pharos-programma aan de slag!


Koning Willem-Alexander bracht vrijdag 16 december een verrassingsbezoek aan het Pharos-programma Aan de Slag. Vergezeld door de burgemeester van Utrecht sprak hij met Ronald van der Giessen (directeur Oranje Fonds) en Monica van Berkum (directeur Pharos) over dit initiatief en andere activiteiten van Pharos en haar partners. 
Aan de Slag is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk in de gemeente. Lees verder

 

Nieuwe publicatie NHG en Pharos:
'Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk'

Voor het eerst is wetenschappelijke kennis en praktische informatie (tips voor in de spreekkamer, voorlichtingsmaterialen en praktijkvoorbeelden) over deze doelgroepen in één publicatie samengebracht.
Migranten, vluchtelingen, mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, sociaal kwetsbare jongeren of slachtoffers van geweld hebben vaak extra of een andere huisartsenzorg nodig. 
Het eerste doel van dit boek is om kennis bijeen te brengen die relevant is voor de directe patientenzorg: hoe kunt u uw communicatie met laaggeletterden verbeteren, naar wie kunt u de mantelzorgers van een dementerende migrant verwijzen, waar vindt u eenvoudig voorlichtingsmateriaal, hoe praat u over geweldservaringen, hoe kunt u goed samenwerken met de gemeente, welke effectieve leefstijlinterventies zijn er voor laagopgeleide mensen, of hoe past u de medicatie aan tijdens de ramadan?
 
Lees verder

Terugblik: netwerkbijeenkomst ‘3XG: Geletterd > Gezondheidsvaardig> Gezond’

Op dinsdag 22 november 2016 vond de netwerkbijeenkomst ‘3xG: Geletterd > Gezondheidsvaardig> Gezond’. Deze bijeenkomst is samen met de Alliantie gezondheid en geletterdheid georganiseerd. Wij kijken terug op een geslaagde dag met een opkomst van circa 100 partners en geïnteresseerden.

Lees verder

Laaggeletterdheid en gezondheid

Taal en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. Onderzoek toont aan dat de gezondheidssituatie van geletterde mensen in veel opzichten beter is dan die van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Laaggeletterden missen namelijk veelal de vaardigheden goed om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg. De gevolgen daarvan voor hun gezondheid zijn groot. 1 op de 9 mensen tussen de 16 en 65 jaar is namelijk laaggeletterd (12%).

Lees verder

Leden gezocht voor de Werkgroep Onderwijs & Opleiding

Binnen de Alliantie Gezondheidsvaardigheden is sinds 2016 de werkgroep Onderwijs & Opleiding actief. Wij zijn dit jaar gestart met een aantal partners uit het HBO onderwijs. Als doelstelling hebben wij met elkaar gesteld om concrete doelen te formuleren, learning outcomes, waar we ons aan verbinden gericht op het borgen van het thema gezondheidsvaardigheden in de verschillende curricula.


Voor deze werkgroep zoeken wij nog leden uit het reguliere onderwijs, in het bijzonder MBO en WO, die hierin met ons mee willen denken.


Lees verder

Themabijeenkomst Werkgroep Patientenparticipatie

Op 20 oktober 2016 organiseerde de Werkgroep Patientenparticipatie van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden de themabijeenkomst ‘Betrekken van mensen met een lage gezondheidsvaardigheden bij kwaliteitsverbeteringen in de zorg’. In haar introductie benadrukte Jany Rademakers, de voorzitter van de werkgroep het belang van dit thema. Vervolgens presenteerden Jeanine van der Giessen-van der Doelen van het UMCU en Christine Dedding van het Athena Instituut van de Vu Amsterdam  een aantal ’good practices’. Dedding vertelde onder andere over een creatieve participatie methode ontwikkeld voor de slachtoffers van loverboys. “Tijdens het maken van nieuw servies van oud kapot servies, raken de meisjes niet gestoord door de aanwezigheid van volwassen in gesprek met elkaar.”

Vervolgens wisselden de deelnemers in twee inspiratiesessie hun kennis en ervaring uit over het bereiken van de doelgroep, participatie methodieken, actuele initiatieven, succesfactoren en ervaren meerwaarde van de participatie voor hun organisaties. Zij  bespreken hun voornemens om de participatie van de doelgroep in de toekomst nog verder te vergroten.  

Goede voorbeelden uit België
Eenvoudige informatiefolders over de gezondheidszorg


Het Huis voor Gezondheid uit Brussel ging op zoek naar een manier om een aantal aspecten van de gezondheidszorg in België gemakkelijk en toegankelijk uit te leggen. Bij het zoeken naar informatie stuitten ze op een goed voorbeeld van OCMW Antwerpen. Na enige aanpassingen werden de gezondheidsfiches geboren. Eenvoudige infofolders met veel foto’s en weinig tekst, beschikbaar in drie talen: Nederlands, Frans en Engels.
 
Lees verder

 
Alliantie Gezondheidsvaardigheden zoekt nieuwe partners!
 
28% van alle volwassenen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden en daardoor
een slechtere gezondheid. De partners in de Alliantie Gezondheidsvaardigheden zijn werkzaam
op het brede terrein gezondheid en zorg. Wij willen het thema gezondheidsvaardigheden
binnen en buiten de eigen organisatie op de agenda zetten, (samen)werken aan verbetering
en kennis en ervaring uitwisselen.
 
Interesse?
Klik hier voor meer informatie over het partnerschap of neem direct contact op met Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen (coördinator Alliantie) via gezondheidsvaardigheden@pharos.nl.
 
Het partnerschap van de Alliantie is kosteloos.
Copyright © 2016 Alliantie Gezondheidsvaardigheden, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp