Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier
NOG NATIONALE
ONDERWIJSGIDS
®
Voor lerend en docerend Nederland Week 20/2016
Headlines
'Professionalisering docenten moet anders'
Om het onderwijs blijvend te laten aansluiten op de onderwijsbehoefte van de 21ste eeuw, is het belangrijk dat leraren zich blijven professionaliseren. De manier waarop dit nu gebeurt, is echter te veel gebaseerd op klassieke inzichten die niet effectief zijn. Prof. dr. Marjan Vermeulen stelt dat leraren niet van, maar met elkaar moeten leren.

'Latere schoolkeuze vermindert ongelijkheid'
Kinderen uit gezinnen met lagere inkomens hebben veel baat bij het verhogen van de leeftijd waarop ze een schoolkeuze maken. Door het uitstellen van die keuze hebben ze een grotere kans op het halen van een universitair diploma en de sterftekans daalt dan wanneer ze in groep acht al zo’n keuze moeten maken.

Leerlab ondersteunt docenten op gebied van digitale didactiek
Een aantal docenten heeft hulp nodig bij de ontwikkeling van digitale didactiek. Het Leerlab digitale didactiek helpt deze docenten hierbij. In het Leerlab zijn kickstarters over digitale tools ontwikkeld die docenten op weg helpen om aan de slag te gaan met het gebruik van deze tools in de les.


Kennis van examentrucjes belangrijker dan taalkennis bij taalexamens
Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat docenten Engels, Frans en Duits trucjes leren aan examenleerlingen om het examen beter te kunnen maken. Ondanks het feit dat ze een taal niet goed beheersen, kunnen de leerlingen op deze manier toch een voldoende halen op het examen.

TOS-CHECK app test spraaktaalniveau kind
Kentalis heeft een app ontwikkeld om het spraaktaalniveau van een jong kind te testen. Deze TOS-CHECK app is ontwikkeld voor professionals en ouders om snel en simpel bij een jong kind het spraaktaalniveau te checken.

Grote behoefte onder vmbo-leerlingen om te leren rondkomen
43 procent van de vmbo-scholieren leert op school niet hoe ze met geld moeten omgaan, terwijl 58 procent van hen dit wel (heel) belangrijk vindt. Dat blijkt uit onderzoek van platform Wijzer in geldzaken onder ruim 500 vmbo-scholieren. De grootste behoefte onder de scholieren: leren rondkomen met je geld.

Onderwijsvacatures
Alle onderwijsvacatures
Onderwijsagenda
Alle onderwijs agendapunten
Column
10 jaar MFA's
 

Circa tien jaar geleden nam het bouwen van multifunctionele accommodaties (MFA’s) grote vormen aan. De afgelopen jaren is er door gemeenten en woningcorporaties circa  10 miljard euro geïnvesteerd in MFA’s en nog steeds worden er jaarlijks MFA’s opgeleverd. Is het een modetrend of zijn MFA’s duurzaam en toekomstbestendig? 

MFA’s bestaan in verschillende verschijningsvormen. Geen MFA lijkt of is hetzelfde. Soms betreffen het twee of meer scholen die onder een dak zijn gehuisvest. Soms is er naast onderwijs ook een vorm van kinderopvang ondergebracht. Daarnaast heeft de MFA ook veelal een wijkfunctie voor het lokale verenigingsleven, zijn de bibliotheek, het centrum voor cultuureducatie of de muziekschool er soms ondergebracht. Een schatting is dat alle MFA’s ongeveer 5 miljoen vierkante meters omvatten. Het gaat dus om wat! Kort geleden was ik bij een bijeenkomst over 10 jaar MFA’s en IKC’s. De conclusies die daar werden getrokken over MFA’s waren niet mis.

Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Dit e-mailadres is alleen bedoeld voor het versturen van e-mails en kan niet worden gebruikt voor correspondentie. U kunt klikken op afmelden als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen.