DGM Sverige Nyhetsbrev nr. 8 2019
Ser brevet konstigt ut?  Öppna i din webbläsare!

Har du missat att anmäla dig? - Det finns fortfarande platser kvar!


Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till årets konferens! 

Datum: 14 november
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg
Program: Programinnehåll
Anmälan: Till anmälan
Läs mer på farligtgodskonferensen.se 

Beställ nya IATA-DGR nu

                   
                          
Den 1 januari 2020 träder IATA-DGR, 61st edition i kraft. Passa på att beställ det nya regelverket nu.

Förbeställ i vår webbshop>> IATA-DGR 61st edt 
Vi har även regelverket på spanska, franska, tyska och Ryska, samt spiralbunden och e-DGR (nedladdningsbar). Kontakta oss för mer information och offert.

Klicka på länken för att ta del av Siginificant Changes DGR 61st edt

Nya föreskrifter om containersäkerhet

           
Den 1 november trädde Transportstyrelsens nya föreskrifter (TSFS 2019:101) om containersäkerhet i kraft. Föreskrifterna hittar du här>>

Ändringsföreskrift rörande förpackad farligt gods till sjöss

           
Den 1 januari 2020 planeras ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:66) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) att träda i kraft. Det är införlivandet av ändringarna i IMDG-koden (version 39-18) som då ska träda i kraft. Remisstiden för de nya föreskrifterna gick ut den 18 oktober, men du kan läsa mer om förslag till ändringar samt konsekvensutredning här>>.

Ändringsföreskrifter till ADR-S och RID-S


                              
Den 1 januari 2020 träder MSB:s ändringsföreskrifter till ADR-S och RID-S i kraft.
Ändringsföreskrifter ADR-S (MSBFS 2019:3) hittar du här>>

Ändringsföreskrifter RID-S (MSBFS 2019:4) hittar du här>>

IATA utbildningar 2020

                                             


Vi har nu uppdaterat kurskatalogen med utbildningar inför 2020. En nyhet gällande IATA utbildningar är att vi nu erbjuder olika kategoriutbildningar enligt tabell 1.5A i IATA-DGR.
För IATA Initial samt Recurrent kan du nu välja mellan Cat 1, Cat 3 & Cat 6. Eleverna deltar samtidigt i klassrummet och genomför examination för respektive kategori.
Category
1. Shippers and persons undertaking the responsibilities of shippers', including operator's staff acting as shippers, operator's staff preparing dangerous goods as Company Materials (COMAT)
3. Staff of freight forwarders involved in processing dangerous goods
6. Operator's and ground handling agent's staff accepting dangerous goods


Ligg steget före och boka din IATA utbildning redan idag:
Flyg - IATA-DGR, Recurrent                     Arlandastad           13-15 jan
Flyg - IATA-DGR, Initial                             Arlandastad           20-23 jan
Flyg - IATA-DGR, radioactive material      Arlandastad                24 jan
Flyg - IATA-DGR, Recurrent                     Göteborg               17-19 feb
Flyg - IATA-DGR, Initial                             Göteborg               24-27 feb
Flyg - IATA-DGR, radioactive material      Göteborg                    28 feb

Se alla våra öppna utbildningar>> Klicka här

Nya krav rörande dokumentation för litiumbatterier från 1/1-2020

 
Från den 1/1-2020 så krävs enligt samtliga regelverk att avsändare/tillverkare skall kunna uppvisa en så kallad testsammanfattning för litiumbatterier (se exempel nedan).


Batteri och testsammanfattning skall kunna kopplas till varandra genom artikelnummer angivet på batteri samt i testsammanfattningen, så att det tydligt kan säkerställas att batteriet är det som omfattas av sammanfattningen. Det skall utformas på engelska för att export av batterier skall kunna ske.
Exempel på hur dessa dokument kan vara utformade kan ni finna under följande länk:
IATA - Lithium Battery Shipping Guidelines
Referenser i regelverken:
2.2.9.1.7 (g) ADR-S
3.9.2.6.1 (g) IATA-DGR
38.3.5 UN manual of test & Criteria
2.9.4.7 IMDG
Dangerous Goods Management (DGM) är en av världens största totalleverantörer
av tjänster och produkter inom farligt gods.

 © 2019 DGM Sverige.

Du får det här nyhetsbrevet för att du finns med i vårt kundregister.

Vill du kontakta oss?
DGM Sverige AB
Arlandastad | Göteborg | Malmö
E-post: support@dgm.se Telefon: 054-400 11 90

Avregistrera dig från listan på mottagare    Uppdatera prenumerationsegenskaper