Copy
Bekijk deze uitnodiging in uw browser

BiB-bericht nr.1 - januari 2022

Dit BiB-bericht is de eerste aflevering van de nieuwsbrief die behoort bij het programma Boerderij in beweging, kortweg BiB. In de nieuwsbrief wordt het programma van Boerderij in beweging gevolgd en becommentarieerd. Ook wordt vooruitgekeken naar komende bijeenkomsten.
Boerderij in beweging is een initiatief van het Boerderijenfonds en Agrarisch Erfgoed Nederland in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds.
FRies Landbouwmuseum, Leeuwarden

Tweede bijeenkomst Boerderij in beweging in het voorjaar

De tweede activiteit in het kader van Boerderij in beweging zou plaats vinden op 9 december 2021. De bijeenkomst was georganiseerd in samenwerking met provincie Friesland. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is de bijeenkomst uitgesteld tot komend voorjaar. Locatie blijft het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden.
Lees verder

Bewaar het agrarisch erfgoed door het te gebruiken
Startbijeenkomst Boerderij in beweging

‘Wie het verleden niet kent, kan het heden niet begrijpen maar heeft zeker geen zicht op de toekomst’, stelt Cees Veerman, oud-minister van LNV en akkerbouwer in de Hoeksche waard. ‘De vraag is dan: hoe kan het erfgoed daar een rol in spelen?’
Lees hier het uitgebreide verslag van de op 14 oktober 2021 gehouden online bijeenkomst.
 

Herbestemming van een wagenschuur

De Karkooi - Brabants voor wagenschuur - maakt deel uit van het rijksmonumentale boerderijencomplex in het centrum van Ulvenhout, De Pekhoeve. De Karkooi en de boerderij behoren tot de oudste gebouwen van het dorp Ulvenhout.
De herbestemming van de Karkooi is opgeleverd in november 2021. Het is het eerste project dat succesvol is gerealiseerd met een bijdrage van het Boerderijenfonds. 
Lees verder

De Friese boerderij als spin in het web

Eind november stelde de provincie Friesland het werkplan Takomst Fryske Pleats vast. Hierin worden acht projecten beschreven die als doel hebben de Friese boerderij te behouden en toekomstgericht te ontwikkelen door de inzet van kennis, en inhoudelijke en financiële ondersteuning. Bijzonder is de centrale positie die de boerderij krijgt.
Lees verder

Herbestemming boerderijen en de woningnood

Recent werd er van meerdere kanten gewezen op de mogelijkheden die de herbestemming van boerderijen biedt in het kader van de woningnood. De komende jaren komen vele vierkante meters aan agrarische opstallen leeg te staan doordat boeren hun bedrijf beëindigen. Om verloedering tegen te gaan kunnen schuren en stallen verbouwd worden tot woningen of plaats maken voor passende nieuwbouw.
Lees verder

Email
Website
Twitter
Facebook
 © 2022 Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw e-mailadres is opgenomen in het relatiebestand van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland. Mocht u voor de toekomst geen prijs meer stellen op toezending van volgende edities van de nieuwsbrief, schrijf u dan hier uit. Wijzigingen in uw adres kunt u hier opgeven.
 


This email was sent to pietvellinga@kpnmail.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Agrarisch Erfgoed Nederland · 27 · Hakkertsweg · HOLTEN, Nederland 7451 LR · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp