Award Stad Holland 2016

Premie Stad Holland 2017

De premie voor onze basisverzekering is voor 2017 vastgesteld op € 112,- per maand, oftewel € 1.344,- per jaar. Dit betekent een premiestijging van € 10,- per maand.

De groei van de zorgkosten heeft meerdere oorzaken
De overheveling van de wijkverpleging in 2015 naar de Zorgverzekeringswet leidt in 2017 wederom tot een premiestijging. De overheid heeft namelijk besloten deze overheveling gepaard te laten gaan met een rijksbijdrage die in vijf jaar geheel wordt afgebouwd. Daarnaast stijgen de zorguitgaven door een sterk toenemend gebruik van dure, vaak innovatieve, specialistische geneesmiddelen. Ook de uitbreiding van het basispakket en de loon- en prijsstijging brengen extra kosten met zich mee.

Restitutiepolis
De zorgverzekering van Stad Holland is in 2017 een ­restitutie­polis. Ook in 2016 hadden wij een restitutiepolis, maar hierin gaat volgend jaar in positieve zin iets veranderen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft namelijk besloten dat een zorgverzekeraar met een restitutiepolis bij een bezoek aan een niet gecontracteerde zorgverlener vanaf 2017 de nota volledig moet vergoeden, mits het in rekening gebrachte tarief niet excessief is.
 
Als een verzekeraar bij niet gecontracteerde zorg een vergoeding wil geven die gebaseerd is op een gemiddeld tarief waarvoor zij soortgelijke zorgverleners contracteren, mogen zij een dergelijke polis geen restitutiepolis meer noemen. De polis wordt dan een combinatiepolis. Wij verwachten dan ook dat veel polissen die nu nog restitutiepolis heten, volgend jaar combinatiepolissen zullen zijn. Dit is bij ons dus niet het geval. Wij kiezen duidelijk voor het intermediair en dus voor kwaliteit!
 
Met onze restitutiepolis bent u ook in 2017 vrij in de keuze van zorgverlener en een volledige vergoeding, zolang de nota niet bovenmatig of buitensporig hoog is.

 

Premies aanvullende verzekeringen

In 2017 zullen de premies van een aantal aanvullende verzekeringen iets stijgen. Dit komt aan de ene kant omdat de zorgkosten zijn gestegen en aan de andere kant doordat we een aantal dekkingen hebben verhoogd.

In onderstaande tabel zijn de premies van de aanvullende verzekeringen vermeld. 

 
 Aanvullende verzekering  Premie
 Compact AV  € 7,50
 Standaard AV  € 20,75
 Uitgebreide AV  € 34,25
 Extra Uitgebreide AV  € 46,25
 AV Zorg Riant  € 58,25
 Jongeren AV  € 10,95

Overzicht wijzigingen basisverzekering in de laatste vijf jaar

Tijdens onze roadshows hebben wij stil gestaan bij de ontwikkeling van de premie en de uitbreidingen die plaats vinden in de basisverzekering. Wij hebben toegezegd een overzicht te verstrekken van alle wijzigingen in de basisverzekering van de afgelopen vijf jaar. Dit overzicht vindt u in deze bijlage.

Wij denken dat het goed is om te weten dat de basisverzekering de afgelopen jaren vele uitbreidingen heeft gekend. Deze uitbreidingen hebben vanzelfsprekend ook premieconsequenties.

 

Meeste Nederlanders kiezen verkeerde zorgpolis

De meeste Nederlanders hebben een verkeerde keuze gemaakt bij het sluiten van hun ziektekostenverzekering. Hoewel driekwart er vanuit gaat vrije zorgkeuze te hebben, is dat maar voor 8% het geval. Dat blijkt uit onderzoek dat een zorgverzekeraar aan de vooravond van het zorgverzekeringsseizoen heeft laten doen.

Van de ondervraagden vindt 80% vrije keuze van zorgaanbieders een zeer belangrijk aspect van een zorgpolis, net als de zekerheid dat er achteraf geen extra rekening betaald hoeft te worden. Maar minder dan één op de tien Nederlanders heeft die zekerheid ook daadwerkelijk, doordat een zuivere restitutiepolis is gesloten. Bij de onderzoeksresultaten moet wel een slag om de arm worden gehouden: 62% van de respondenten weet namelijk niet welke polis nu precies is gesloten: budget-, natura-, restitutie- of zuivere restitutiepolis.

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door:
Stad Holland Zorgverzekeraar
T (010) 246 64 46
 @Stadholland   
 Stad Holland Zorgverzekeraar

Mijn Stad Holland

Uitschrijven    
Gegevens wijzigen
Doorsturen