Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser - link til fivu.dk. Linket åbner i nyt vindue

Flere penge til dansk forskning i 2018

Regeringen foreslår at øge det offentlige forskningsbudget med 377 millioner kroner i finanslovsforslaget for 2018.

26. august 2017

Regeringen vil med finanslovsforslaget løfte det offentlige forskningsbudget for 2018 med 377 millioner kroner i forhold til 2017. Dermed fastholdes forskningsinvesteringerne på 1 procent af BNP. Det svarer til 22,2 milliarder kroner.

- Hvis vi skal være klar til at gribe fremtiden, så spiller videregående uddannelser og forskning i verdensklasse en helt central rolle. Den store investering, vi foretager i dansk forskning, skal vi være stolte af. Regeringen arbejder for økonomisk vækst, og det giver muligheder for at bruge flere penge på forskning, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Politisk forhandling om nye penge til forskning

Der er afsat en samlet forskningsreserve på over 1 milliard kroner. Heraf udgør provenuet fra aftalen om førtidspension og fleksjob 760 millioner kroner, som forhandles i løbet af efteråret 2017. Det er et løft på 440 millioner kroner i forhold til sidste år.

Regeringen foreslår at udmønte FØP/Fleks-reserven i 2018 med 360 millioner kroner i 2018 til Danmarks Innovationsfond for at styrke forskningen i grøn vækst, bedre sundhed og nye teknologiske muligheder. Derudover foreslår regeringen at afsætte 240 millioner kroner til udviklings- og demonstrationsprogrammer inden for miljø-, fødevare- og energiområdet samt 160 millioner kroner til Danmarks Frie Forskningsfond.

- Jeg ser frem til at tage hul på forhandlingerne med Folketingets partier om, hvordan vi skal bruge forskningsreserven. Fremtiden er ikke kun noget, vi skal forudsige – vi skal selv skabe den, og her er ny og visionær forskning afgørende, siger Søren Pind.

Forhandlingsoplægget understøtter forskningstemaerne i det nye FORSK2025-katalog.

Tabel 1 Forslag til udmøntning af forskningsreserven for 2018

Den resterende reserve på 251 millioner kroner vil regeringen afsætte til strategiske prioriteringer inden for forskningsområdet. Regeringen foreslår blandt andet, at der afsættes 20 millioner kroner til forskning i læring og uddannelseskvalitet og 20 millioner kroner til forskning i tidlig indsats. Regeringen vil også styrke dansk forskningsinfrastruktur og tilknyttede forskningsmiljøer med yderligere 35 millioner kroner og lægge op til at øge basisforskningsmidlerne til Aalborg Universitet, Copenhagen Business School (CBS) og IT-Universitetet (ITU) med samlet 50 millioner kroner i 2018.

Regeringens samlede oplæg til initiativer på forskningsområdet bliver offentliggjort i forbindelse med offentliggørelsen af det samlede finanslovsudspil.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressekonsulent Jakob Sejr Teichert, tlf. 7231 9503, e-mail: jte@ufm.dk
Kontorchef Anders Boye Jacobsen, tlf. 7231 8052, e-mail: aboj@ufm.dk

 

Senest opdateret 26. august 2017
Med venlig hilsen Uddannelses- og Forskningsministeriet