Copy
Update februari 2019
View this email in your browser

Nieuws uit Salt

Beste vrienden van het HLID,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van het HLID. Deze ziet er wat anders uit dan u gewend bent. Wat niet is veranderd, is dat het HLID nog steeds de school en het thuis is voor ruim 100 dove en doofblinde kinderen in Jordanië!

Docenten, medewerkers en staf werken samen aan goed onderwijs voor de leerlingen en een prettige sfeer in het internaat. Leerlingen doen goed hun best op school en leren van elkaar. U leest hierover in bijgevoegde nieuwsbrief.

Per 1 januari 2019 is ons bestuur gewijzigd. Enkele bestuursleden hebben, na lange jaren van trouwe inzet, besloten dat het tijd werd voor iets anders. Wij zijn in gesprek met kandidaten om ons bestuur te versterken en hopen dat zij zich net zo zullen inzetten voor ons werk.

Wij zijn dankbaar voor uw interesse in de dove en doofblinde kinderen in Salt. Daarom is ons plan de nieuwsbrief vaker te verzenden. Regelmatig krijgen wij het laatste nieuws uit Salt en we willen dit graag met u delen. De nieuwsbrief steeds per post versturen brengt veel kosten met zich mee, daarom willen we het afwisselend per post en e-mail doen. Wij verzoeken u, als u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, ons uw e-mailadres door te geven. Dit kunt u doen door te mailen naar info@vriendenvanhetHLID.nl

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de opleiding van de leerlingen op het instituut. Zij zijn blij dat mensen ver weg in hen zijn geïnteresseerd en hen een goede toekomst gunnen. Wij hopen dat u de kinderen wilt blijven steunen. Mede door uw steun krijgen zij een goede opleiding, waarmee zij nu en in de toekomst verder kunnen!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
 
Yvonne Bergwerf,
Secretaris
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2019 Vrienden van het Holy Land Institute for the Deaf, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp