Copy
De website over duurzaam ondernemen

Is uw provincie onzichtbaar?

Die stelling horen we de laatste weken te pas en te onpas in de media en in politiek Den Haag. Is deze mantra een selffulfilling prophecy of het excuus voor Haagse onmacht om tot Klimaatbeleid te komen? Want wie is onzichtbaar voor wie: de provincie voor Den Haag of Den Haag voor de provincie?
lees meer

Groningen wekt in 2020 lokaal 34% duurzame energie op!

“Vier jaar geleden werd ik nog uitgelachen om mijn ambitie 21% duurzame energie in 2020 te willen opwekken. En nu wordt dat 34%. Het kan dus wel!” meldt  Nienke Homan (GL) gedeputeerde Energietransitie en Milieu trots. De provincie Groningen besloot ruimte te maken voor mogelijkheden voor grootschalige opwekking van duurzame energie met zonnepanelen, windparken en voor energiebesparing in de industrie.  Gisteren presenteerde zij ‘Zon op alle daken’ voor kleinschalig energieopwekking. Zo zorgt Groningen voor een breed draagvlak bij de burger en kiezer, thuis en op zijn werk. Dus hoezo onzichtbaar?
 

Drenthe denkt en doet duurzaam

"We gaan Randstad's problemen hier niet oplossen met nieuwe aardgaswinning of grootschalige duurzame energieopwekking. Die schone energie is in deze fase voor Drenthe zelf. Jullie hebben zelf daken, gebruik die maar! De mantra ‘Jullie hebben de ruimte’ hoor ik te vaak. Drenthe zit vol met jullie natuur, jullie koeien en jullie akkerbouw om jullie van voedsel te voorzien" reageert Tjisse Stelpstra (CU), gedeputeerde Ruimtelijke ordening, Wonen, Klimaat, Energie en Milieu op het gemak waarop Randstad duurzame oplossingen doorschuift naar de provincies.
lees meer

Brabant verduurzaamt met  ondernemend natuurnetwerk

Brabant verduurzaamt met een ondernemende natuurnetwerk, een Klimaatschap, zonneweiden, het lokaal sluiten van ketens en het omdraaien van bewijslast bij stankoverlast ”, somt  Johan van den Hout (SP) op, gedeputeerde Natuur, Water en Milieu het resultaat van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Dit college was het eerste college ooit zonder CDA.  “Een goede keuze! Die was nodig om de landbouwtransitie in te zetten. De gevolgen van met name de varkenssector voor de volksgezondheid en die van de klimaatverandering baarden ons grote zorgen, dat we structureel en fundamenteel wilden ingrijpen."
lees meer

Limburg wil een gelijk speelveld in verduurzaming in energie 

In Limburg hebben we geen zee waar we windparken kunnen bouwen en dikke kabels naar onze industrieterreinen kunnen leggen zoals de industriegebieden bij Rotterdam, Vlissingen of Delfzijl doen.
lees meer
Tweet
Like
+1
Share
Forward to Friend
Copyright © 2019 duurzaamplus, All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp