Copy
Nieuwsbrief maandag 29 juli 2019
Ondersteunen

Vernieuwing aanpak inburgering: wij ondersteunen

De regie op inburgering komt terug bij gemeenten, in het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2021 van kracht gaat. Wij ondersteunen gemeenten en zijn nu al betrokken bij evaluaties van lopende programma’s, de ontwikkeling en begeleiding van pilots en haalbaarheidsonderzoeken. Binnenkort publiceren we een whitepaper…

Lees meer > 

Kansen pakken

De Omgevingswet biedt veel mogelijkheden

‘Vernieuwende ideeën krijgen door de Omgevingswet meer kans van slagen.’ Dat zegt Yvonne Roolaart van RadarAdvies. 'Gemeenten hebben een keuze: eenvoudig invoeren of echt samenwerken met bewoners en ondernemers.’

Lees meer over de mogelijkheden van de Omgevingswet > 

Kennis genereren

Hoe kan wetgeving sociale ondernemingen ondersteunen?

Wat kunnen we leren van de ervaringen met sociale ondernemingen in andere Europese landen? Hoe zou wetgeving sociale ondernemingen kunnen ondersteunen? Die vragen stonden centraal op een bijeenkomst in Bratislava, die Bert Otten van RadarAdvies in juni begeleidde, samen met het...

Lees meer over de ondersteuning van sociale ondernemingen > 

Bijeenkomst
Update

Tips voor vloggen gezondheid jongeren

Aan de slag met YouTube-vlogs om de gezondheid van jongeren te verbeteren? Het onderzoek van RadarAdvies, het Trimbos-instituut en GGD regio Utrecht heeft tips opgeleverd. Download het stappenplan en de flowchart.

Column

(Mis)match op de arbeidsmarkt

Er zijn drie soorten mismatchen op de arbeidsmarkt te omschrijven: tussen werkaanbod en kandidaten, uitval uit werk en het onvermogen om aangeboden werk en werkzoekenden te koppelen. Deze laatste mismatch is enorm hardnekkig, enorm frustrerend en enorm duur.
Over de laatste van deze drie gaat de column van Radar-adviseurs Hannie Dekker en David Sondorp, geplaatst op: Op naar de 100.000 banen. Vanuit VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland ondersteunt Op naar de 100.000 banen’werkgevers bij het realiseren van werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. De column vindt u hier

Kort nieuws

Informatiebijeenkomsten kwaliteit kinderopvang

Het Kwaliteitscentrum Kinderopvang organiseert in het najaar informatie-bijeenkomsten over de kwaliteitseisen in de kinderopvang, waaronder de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang. Onze adviseur Ellen Radstake beantwoordt vragen van kinderopvang-ondernemers op verschillende locaties in het land. Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de laatste inzichten en ontwikkelingen, kunt u vragen stellen en horen hoe anderen invulling geven aan kwaliteit.  
Aanmelden kan hier

Winnend consortium in aanbesteding
De Europese Commissie heeft het nieuwe SRSS-contract (Structural Reform Support Services) gegund aan 7 consortia die de komende 4 jaar 100 (en misschien wel 150) miljoen euro krijgen om hervormingen in bestuur, economie en sociaal domein te bevorderen in lidstaten die dit het meest nodig hebben. Dat is vooral in Oost- en Zuid-Europa, maar ook in Noord en West. We maken deel uit van een door PwC geleid consortium dat als beste is beoordeeld. Onze werkzaamheden binnen dat consortium richten zich op zorg, arbeidsmarkt en jeugd.RadarAdvies

wenst u

een fijne

zomer!

 

Website
LinkedIn
Twitter
Facebook
Copyright © 2019 RadarAdvies, All rights reserved.

Aanmelden   Afmelden   Voorkeuren 


Veemarkt 83, 1019 DB, Amsterdam