Copy
space
Online bekijken
space
space
Logo Platform31
Twitter Platform31 Twitter Platform31
Update Wonen en Wijken 11 december 2018

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2018
Sociale Huisvesting goed op koers of niet?

Op 27 en 28 september vonden in Soesterberg de Discussiedagen Sociale Huisvesting plaats. Dit jaar was Platform31 medeorganisator. Natuurlijk werden de dagen gestart met een discussie over passend wonen. Een discussie die afgelopen zomer veel aandacht heeft gekregen door de publicatie van het manifest Passend wonen, van foto naar film, maar ook het Pleidooi Een huurwoning: geen voorziening maar een thuis en het Pamflet Inbreuk Huurrecht. Deze stukken zijn integraal opgenomen in de paperbundel. Platform31 selecteerde uit de onlangs gepubliceerde Paperbundel 8 relevante papers die wij graag met u willen delen.
space
Selectie van 8 artikelen
Geen legitimatie zonder huurdersorganisaties. De zoektocht naar de vergroting van legitimatie van woningcorporaties
André Ouwehand, OTB TU Delft
Lees verder

Van wie is de buurt? De meerwaarde van het buurtperspectief
Jeroen van der Velden en Fons Lustenhouwer, Platform31
Lees verder
Een woonvisie is zó 2015, maak een woonprogramma!
Thierry Wever, RIGO
Lees verder

De legitimatie van de sociale huursector. Een bijdrage aan het debat vanuit Vlaanderen
Tom Vandromme, Universiteit Antwerpen
Lees verder
Is de kwaliteit wel betaalbaar? Wie betaalt het verschil tussen de kwaliteit van sociale huurwoningen en het budget van de huurder?
Bob Witjes, Aedes
Lees verder

NL voor morgen. 'Op weg naar Blue Zones in NL'
Liane den Haan (ANBO) en Anne van Grinsven (Woonzorg NL)
Lees verder
Passend huisvesten: wat is de vraag? Passend huisvesten 'on a much higher level'
Wouter Rohde, Wouter Rohde Advies
Lees verder

Middelen voor meer middenhuur. Hoe corporaties een rol kunnen spelen in het huisvesten van middeninkomens
Boukje Dingemans (ex-De Alliantie, nu Woonzorg NL) en Radboud Sutorius (AFWC)
Lees verder
space
Meer lezen
De complete bundel 'Sociale Huisvesting: Goed op koers of niet' met 16 papers kunt u vinden op de website van OTB TU Delft.

Lees meer
Logo footer
Dit is een speciale editie van de tweemaandelijkse Update Wonen en Wijken.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een partner bent van Platform31.

Voorkeuren aanpassen |  Afmelden

Logo footer
Afzender
Platform31
Postbus 30833
2500 GV Den Haag
+31 (0)70 302 84 84
space
space