Kan je deze mail niet optimaal lezen? Bekijk dan hier de online versie.

 

Een mondiale stempel op de lokale meerjarenplanning

 

In de aanloop naar de verkiezingen gingen verschillende adviesraden en organisaties de afgelopen maanden aan de slag met memoranda of aanbevelingennota's. Zo ook 11.11.11 en 111 GROSsen. Deze memoranda zijn een eerste stap naar een duurzaam lokaal mondiaal beleid.

 

Maar hoe komen de aanbevelingen van deze nota's nu tot bij het nieuwe beleid? Hoe worden ze verankerd in de meerjarenplannen? En hoe kunnen we als middenveld een invloed uitoefenen op het lokale beleid?
 

Vorming: 'Tips en tricks voor lokale beleidsbeïnvloeding'

 

We organiseren per provincie vormingsmomenten. Samen met De Wakkere Burger vertellen we jullie meer over de manieren om op lokaal niveau te lobbyen en aan beleidsbeïnvloeding te doen.


Ben je er graag bij? Noteer dan alvast één van volgende data:

  • donderdag 29/11 te Hasselt 
  • maandag 3/12 te Roeselare
  • woensdag 5/12 te Brussel
  • donderdag 6/12 te Gent 
  • dinsdag 11/12 teTurnhout 
  • woensdag 12/12 te Mechelen 

Voor meer info en inschrijven: 11.be/vormingen-bbc

Hopelijk tot dan!

Mondiale groetjes,
Truus en Carol

Schrijf je in

 
 


Copyright © 2018 11.11.11, Alle rechten voorbehouden.
11.11.11 · Vlasfabriekstraat 11 · 1060 Brussel