Nieuwsbrief van huisartsenpraktijk De Huisdokter.
Bij deze weer een nieuwsbrief van huisartsenpraktijk De Huisdokter.

Praktijkinformatie

Inmiddels is er een lift aanwezig bij de trap die toegang geeft naar de praktijk.
De (tijdelijke) patiëntenstop blijft vooralsnog gehandhaafd.

   
huisartsen  
vast spreekuur
Joop de Vette maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Edwin Smits dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Christine Mulder maandag, dinsdagochtend en vrijdag
Marleen Moerdijk maandag, dinsdag en donderdag
Karlijn van Summeren vrijdag (vanaf 1 oktober)
in opleiding  
Tim Beijer woensdag, donderdag en vrijdag
Erik Verschuren maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
   
praktijkondersteuners  
somatiek aanwezig
Marian Nillesen dinsdag, woensdag en donderdag
Kim Willemse maandagmiddag, dinsdag en vrijdagmiddag
ggz  
Bert Wijnmaalen maandag en donderdag
Yvonne van Terheijden dinsdagmiddag en vrijdagochtend
   

Vanaf 1 april 2018 hebben we onze huisartsenformatie uitgebreid, zodat we u nóg beter van dienst kunnen zijn. Dit betekent dat u hierdoor vaak eerder terecht kunt voor een consult.

 • Christine Mulder zal de komende periode minder aanwezig zijn i.v.m. gezondheidsproblemen. Een waarnemend huisarts zal hiervoor worden ingezet.
 • Iris Breurkens is per 1 juni elders als huisarts werkzaam.
 • Marleen Moerdijk (per 1 juni) en Karlijn van Summeren (per 1 oktober a.s.) volgen Iris Breurkens op. Beide hebben in onze praktijk enige tijd geleden de opleiding tot huisarts gedaan en voltooid. We zijn blij om hen als nieuwe collega’s te mogen verwelkomen!
 • Marike Zaalberg heeft bij ons in de praktijk haar opleiding tot huisarts voltooid. Zij zal de komende tijd nog regelmatig bij ons werken als waarnemend huisarts.
no-show tarief

Het komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor dat patiënten zonder afmelding niet op een afspraak verschijnen of niet tijdig afzeggen (langer dan 4 uur van tevoren). Gezien de drukte in de praktijk ervaren wij dit als zeer vervelend omdat wij dan iemand anders hadden kunnen helpen op dat tijdstip.
Daarom hanteren wij m.i.v. 1 september 2018 een no-show tarief als vergoeding voor het niet nakomen van afspraken bij zowel de huisartsen, de assistenten, praktijkondersteuners als de consulenten. Het tarief voor niet verschijnen zonder bericht bedraagt € 25,-, wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en dient u rechtstreeks aan ons te voldoen.

Wet AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Deze wetgeving heeft ook gevolgen voor onze praktijk. Om op tijd te voldoen aan deze nieuwe wetgeving is er achter de schermen hard gewerkt aan nieuwe werkafspraken en processen.

Wat gaat u hiervan merken?

Een huisarts of POH mag uitsluitend via de mail met een patiënt communiceren wanneer dit via een beveiligd netwerk verloopt. Hiervoor hebben we aparte software aangeschaft, namelijk Zorg Messenger van KPN. Als patiënt zult u deze mail in een beveiligd portaal kunnen inzien.

Korte handleiding voor het openen van deze mail (of download de volledige handleiding):

 1. U ontvang een mail ‘Welkom! Uitnodiging tot veilige conversatie'
 2. Klik op ‘Uw wachtwoord instellen’
 3. Stel uw wachtwoord in door deze 2 keer in te voeren.
 4. ‘Kies je wachtwoord’ door opnieuw uw wachtwoord in te voeren. 
 5. Klik op ‘KPN Zorg Messenger openen’
 6. U komt nu in de beveiligde omgeving terecht waarin u uw mail kunt lezen.

Er zal vaker om uw toestemming worden gevraagd als het gaat om het uitwisselen van gegevens naar andere disciplines buiten onze praktijk.

Op onze website kunt u lezen welke rechten u als patiënt heeft in de Privacyverklaring. We hebben een Privacystatement toegevoegd aan onze website. Hierin staat hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens, welke gegevens we van patiënten vastleggen en wat de rechten van patiënten zijn in het opvragen, wijzigingen of vernietigen er van.

Triage

Wanneer u de huisarts belt, krijgt u één van de assistentes aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen. Dat heet triage.

Triage zorgt er voor dat ondanks de toenemende drukte, de wachttijden zo kort mogelijk blijven. Het gaat er om dat u als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment (bijvoorbeeld bij spoed snel een afspraak of een spoedvisite), en bij de juiste hulpverlener. Het is niet de bedoeling dat de assistente de diagnose gaat stellen.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen zal zij u een aantal vragen stellen en u een voorstel doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • De assistente geeft u een advies;
 • De assistente vraagt de huisarts u terug te bellen;
 • De assistente maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts of praktijkondersteuner;
 • De assistente maakt een afspraak voor een visite.

Als de afspraak geen haast heeft, zal de assistente u soms het voorstel doen later in de week te komen. Triage gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. Onze assistentes hebben hiervoor de noodzakelijk aanvullende cursussen gevolgd. Uiteraard doen zij alles in samenspraak en overleg met uw eigen huisarts.

Denkt u dat u een blaasontsteking hebt?

Breng dan de (ochtend)urine in een schoon potje (liefst binnen twee uur) naar de praktijk. In de middag (na 15:00u) kunt u dan bellen voor de uitslag en advies. Bent u een verder gezonde vrouw en herkent u de klachten van een eerdere blaasontsteking, dan is dit niet nodig en kunt u de assistente bellen voor een eventuele antibioticum kuur.

Om u een goed advies te kunnen geven is belangrijk dat uw naam en geboortedatum op het potje staan en dat u het vragenformulier volledig invult. Het formulier kunt u hier vinden en bij de balie van de praktijk.
Voor verdere informatie over blaasontstekingen kunt u ook kijken op https://www.thuisarts.nl/blaasontsteking.

Bloed prikken

Elke werkdag tussen 8.00 en 8.30u kunt u bij ons bloed prikken. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Wel dient u zich even te melden bij de balie als u binnenkomt.

Eerdere nieuwsbrieven kunt u hier teruglezen.
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
Adresgegevens:
De Huisdokter
Buizerdstraat 101
Wijchen, Gelderland 6601 AT
Netherlands

Add us to your address book


© 2018 De Huisdokter, Alle rechten voorbehouden.

afmelden voor nieuwsbrief