Copy
Bekijk deze e-mail in je browser

Beste begeleider,


Na de vakantie openen de scholen weer. Als begeleider ligt er voor jou een belangrijke taak om de leerkrachten te ondersteunen bij deze verandering. In deze nieuwsbrief sturen we je twee artikelen gericht op de opstart na de meivakantie.

Kees van Overveld heeft een artikel geschreven over het opnieuw opbouwen van een groep na een periode van thuisonderwijs. Hoe doe je dit straks, wanneer slechts een deel van de kinderen tegelijk op school is? En wat is daarbij de rol van de intern begeleider?

Peter Mol schrijft in zijn artikel over het belang van de opstart van het 'gewone schoolleven' en vraagt daarbij speciale aandacht voor de stille leerlingen en richt zich specifiek op de rol van de begeleider.  

Binnenkort ontvang je ook artikelen van: Anton Horeweg, Ivo Mijland, Ineke Oenema-Mostert met Harry Janssens en Peter de Vries. Zij richten zich in de context van de opstart na de periode van thuisonderwijs op traumasensitief onderwijs, destructief gedrag van leerlingen, het jonge kind en ouderbetrokkenheid.

Houd je mailbox en onze website in de gaten voor actuele informatie!

Op onze website kun je ook de webinars van Kees van Overveld en Steven Pont terugkijken. 

Poll over thuisonderwijs aan begaafde leerlingen en opstart na de vakantie, 3 minuten gevraagd.
 

Wij zijn benieuwd of de verrijking voor de begaafde leerlingen ook doorgegaan is tijdens het thuisonderwijs en welke kansen en belemmeringen jullie hebben ervaren. En of het verrijkingsonderwijs direct weer op peil is als de scholen na de vakantie weer open gaan. 

Willen jullie 6 korte vragen voor ons beantwoorden?
Facebook
Twitter
LinkedIn
Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs
Onze beroepsgroepen:
  • Intern Begeleiders
  • Ambulant Begeleiders
  • Gedragsspecialisten
  • Beeldbegeleiders
  • Specialist Begaafdheid 
  • Jonge-Kindspecialisten

Direct naar:
 
Copyright © 2020, LBBO,  
Alle rechten voorbehouden
 

Je ontvangt deze e-mail omdat je in ons ledenbestand staat of omdat je je hebt aangemeld voor deze nieuwsbrief. 
Lees onze privacyverklaring. 

Welke van onze nieuwsbrieven wil je ontvangen? Voorkeuren wijzigen.

Helemaal geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Uitschrijven.

Ons e-mailadres is: