Copy

1 NOVEMBER 2018

Redaktör Malin Ekelund

FRII tycker:

#Givingtuesday – en folkrörelse i en ny tid

Att be om gåvor är att skapa förutsättningar för samhällsförändring. Utan brett engagemang och gåvor från människor är det svårt att uppnå förändring på djupet och bredden. 
#GivingTuesday är ett utmärkt exempel på att det idag är möjligt att skapa globala gräsrotsrörelser på kort tid.
Läs hela texten här

Change the story - change the world!

Här bjuder vi på höjdpunkterna från storytelling-masterclassen på IFC 2018. 
Till de bästa story hacken

Människovärdet kan aldrig marknadsanpassas

Samhället står inför enorma välfärdsutmaningar och vi behöver alla hjälpas åt.  Det kräver att politiker förstår vårt mervärde, ser vår professionalitet och med beslutsamhet skapar förutsättningar för idéburen sektor att växa så att fler människor kan erfara hur det känns att ha ett värde.
Det skriver Sanna Detlefsen, direktor vid Linköpings stadsmission i denna krönika.
Läs hela krönikan

Två aktuella rapporter om givande

Vem finansierar civilsamhället?

För femte året har FRII och PwC i samarbete tagit fram en rapport för att ge kunskap om förutsättningar för och finansiering av civilsamhället.
I rapporten konstaterar vi att Sverige är i förändring och att det sannolikt påverkar förutsättningarna för civilsamhället.
Till artikeln

Globala insamlinsgtrender

Nonprofit Tech for Good lanserar för andra gången en rapport om givandet i Europa. Rapporten visar med korta siffror och enkla illustrationer fakta om givande i förhållande till exempelvis ålder, kön, nationalitet och religion. Rapporten baseras på svar från 6 057 givare och 1 049 icke-givare från hela världen.
Till artikeln

Forskningen visar:

Gåvogivare är irrationella och emotionella

Vilka är de mekanismer som styr oss att ge av våra pengar, vår tid, eller att hjälpa andra? Detta diskuterades nyligen under ett symposium på Kungliga Vetenskapsakademien. 
Till artikeln

Kalendarium 

Det arrangeras många spännande konferenser och events med fokus på givande och insamling de närmaste månaderna. Här är några tips!
  • Pressfrukost #GivingTuesdaySweden, 6 november
  • Utbildning om stora gåvor, Brakley Nordic, 8-9 november
  • Rapportsläpp: Utmaningar och möjligheter för ideell sektor, 13 november
  • #GivingTuesdaySweden, 27 november
  • Utbildning: Effektmätning i praktiken, 28 november
  • Utbildning: Att lyckas med företagssamarbeten, 10 december
  • Social Innovation Summit, 13 – 14 november, Malmö
  • EFA Skillshare, 22-23 november, Paris
  • AFP International Conference on Fundraising 2019, 31 mars – 2 april 2019, San Antonio, Texas, USA


© 2018 FRII. All rights reserved.

Vill du ändra hur du får dessa utskick?
Du kan ändra dina uppgifter eller avprenumerera.