Nieuwsbrief Nijkleaster
April 2017
Stilte | Bezinning | Verbinding
Stilte | Besinning | Ferbining
Bekijk deze email in je browser

Aan allen (op welke wijze dan ook) verbonden aan Nijkleaster,

 
Eind vorige week was ik thuis bij onze voorzitter Henk Kroes. We moesten een en ander bespreken omdat hij de komende weken niet op zijn post is. Hij onderneemt namelijk een pelgrimstocht naar Santiago! In 6 weken hoopt hij de Camino Francés te lopen. De route vertrekt in Saint-Jean-Pied-de-Port, aan de voet van de Pyreneeën. Tot Santiago is het dan een kleine 800 kilometer. 
 
Pelgrimeren is een centraal begrip bij Nijkleaster. We doen het met elkaar en individueel. Het proces van pionieren bij Nijkleaster is eigenlijk ook een pelgrimstocht. We zijn onderweg en weten niet wat we tegenkomen. We hebben een doel, maar de weg zelf is de bestemming. Soms zijn we ongeduldig maar zo nu en dan ervaren we de kracht van de woorden van Henriëtte Roland Holst:
 
Leer stil zijn en leer niets doen en leer wachten.
‘t Geheim der sterken school altijd dáárin
dat zij zich instelden op lange drachten.
 
Henk is als voorzitter al jaren met ons onderweg. Hij toonde mij vorige week zijn aantekeningenboekje voor onderweg (met een klein potlood uit het atelier van Jentsje Popma in de band verstopt) En hij las mij een tekst voor die hij toegestuurd had gekregen en in zijn boekje had geplakt. Dit is voor hem de spiritualiteit van Nijkleaster. In deze nieuwsbrief deel ik die tekst graag met u.
 
Verder volgt hieronder ook het programma voor de Goede week bij Nijkleaster. Natuurlijk hopen wij dat ieder een eigen gemeente, parochie of plek heeft om dit te vieren. Mocht dat niet zo zijn, dan bent u altijd van harte welkom bij Nijkleaster. Wij zijn er voor iedereen die van dichtbij komt of van ver. Houd er wel rekening mee dat de vieringen altijd meertalig zijn en dat er dus ook veel Fries klinkt. Laat even weten wanneer u dat niet verstaat. De voorganger houdt er dan rekening mee.
 
Een Goede Week toegewenst!
De tekst die Henk Kroes met zich meedraagt onderweg naar Santiago:
 
Ik hoop op mensen die bergen verzetten,
die door blijven gaan met hun kop in de wind.
Ik bid om mensen die risico's nemen,
die vol blijven houden met het geloof van een kind.
 
Ik bid om mensen die dingen beginnen
waar niemand van weet wat de afloop zal zijn.
Ik bid om mensen die met vallen en opstaan
niet willen weten van water in de wijn.
 
Ik hoop op mensen die blijven vertrouwen,
die van tevoren niet vragen voor hoeveel en waarom.
Ik bid om mensen die door blijven douwen:
van doe het maar wel, en kijk maar niet om.
 
Ik bid om het beste van vandaag en van morgen,
ik bid om het mooiste waar ik van hou.
Ik zoek naar het maximum wat er nog in zit,
in vandaag en in morgen, in mij en in jou .
Wil je ook graag pelgrimeren en zelfs met Henk Kroes erbij als deelnemer?
Dat kan op maandag 5 juni 2017, op tweede Pinksterdag. Dan organiseert Nijkleaster voor de vijfde keer het NPP, het Nijkleaster Pinkster Paad, een pelgrimstocht door het Fryske lân.
 
Deelnemers van de lange route (ongeveer 17 km.) worden om 9.00 uur verwacht in de kerk van Jorwert. Na uitleg en een kort moment van bezinning gaan we om 9.30 van start.
Deelnemers van de korte route (ongeveer 5 km.) worden om 12.00 uur verwacht in de kerk van Jorwert. Na uitleg en een kort moment van bezinning gaan we 12.30 uur van start.
 
Om 15.30 is er een afsluitende viering. Je bent van harte welkom om dit Pinksterfeest met ons te vieren! Opgave en informatie via https://pinksterpaad.nl/ .

Programma van de Goede Week bij Nijkleaster

 
Witte donderdag: Het laatste avondmaal
Op de wijze van Vasten en Vieren  beginnen we met een kort moment in de kerk. Daarna delen we Brea en Wyn en ook (zoals elke week) Soep en Brood in de voorkerk  (Commissie Vasten en Vieren/ ds. Hinne Wagenaar. Jorwert, 13 april. 18.00 – 19.30)
 
Goede vrijdag: Het lijden en sterven van Christus
Een ingetogen dienst waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Aan het slot van de dienst kunnen we een kruis-hulde brengen door een scherf bij het kruis te leggen of een kaarsje te branden (Jorwert, 14 april. 19.30 – 20.30/ds. Hinne Wagenaar).
 
Stille zaterdag: De smaak van stilte
Op Stille zaterdag, tussen Goede vrijdag en Pasen in, is er in Nijkleaster een kleaster-dag. Het zal een dag zijn van stilte, van luisteren en samenzijn. Stille zaterdag is de dag waarop de kerk stil valt na het sterven van Jezus. We beleven deze dag in het ritme van Nijkleaster met een viering, het luisteren naar teksten van Bieke Vandekerckhove (1969-2015), met de kleaster-maaltijd en de kleaster-kuier. (Jorwert, 15 april. 09.30 – 16.00/ds. Saskia Leene). Opgave via de website of via de klooster-coördinator: 06-19167455)
 
Paaswake: Het Licht van Christus
We beginnen deze dienst ‘s morgens vroeg in het donker met een vuur buiten de kerk. Daarna gaan we naar binnen om de verhalen te horen over de opstanding van Christus. We wrijven de ogen uit en geloven onze oren niet! Met veel kaarsen, bloemen en (doop) symboliek. Vroeg uit bed met Pasen is speciaal! Een morgen om niet te vergeten. Ook zeker voor kinderen en jongeren! (Jorwert, 06.00 uur/ ds. Hinne Wagenaar)
 
Paasontbijt en Paas-kuier. Na de viering (om ongeveer 07.00 uur) is er iets om te drinken (koffie/thee/chocolademelk) en te eten (eieren en paasbrood). U kunt nog weer even naar huis of u kunt de paaskuier meemaken. Dat is nu al een traditie geworden. Daarna volgt de paasviering.
 
Paaszondagmorgen: De Heer is waarlijk opgestaan!
De paaswake in de vroege ochtend is nog wat ingetogen. Langzamerhand breekt het besef door dat er sprake is van omkeer, doorbraak en opstanding! De zondagmorgenviering is dan opgetogen. Het feestelijke dienst met veel zang en wederom bloemen rondom het kruis. Doeken zullen dit jaar een belangrijke rol spelen. Het thema is dan ook: Uit de doeken doen/Ut ’e doeken dien.
(Jorwert, zondag 16 april. 09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
Copyright © 2017 Stifting Nijkleaster,