Copy
Is de e-mailversie niet goed leesbaar? Klik hier om de nieuwsbrief online te lezen

Stichting Narangi - Nieuwsbrief juni 2013

Facebook
Website
Email
Naast het steunen van projecten gericht op groepen mensen en kinderen (zoals de scholen in de sloppenwijken) investeert Narangi ook op individueel niveau. Tijdens ons laatste werkbezoek aan India hebben we heel concreet het rendement van deze aanpak gezien!   

Waarom individuele support? 


Ons Individuele Support Programma stimuleert mensen om hun talenten te benutten en te ontplooien, met het oog op een rooskleuriger toekomst. Levensverbetering op individueel niveau betekent in India dat meerdere mensen daar (direct of indirect) baat bij hebben. In India zijn de familiestructuren veel hechter en veelomvattender dan in bijvoorbeeld Nederland. Familie betekent de ‘extended family’: ouders, kinderen, grootouders, ooms, tantes, neven en nichten. En in India is geen sprake van een verzorgingsstaat, als familie zorg je voor elkaar. 
 
Door in te zetten op individuele steun bereiken we dus niet alleen de persoon in kwestie, maar de hele familie. Op die manier proberen we de armoedecirkel waarin families vaak al generaties lang zitten, te doorbreken. Zoals bij de familie Sharma in Jaipur.

Petje af voor de Sharma kids! 


Sinds vorig schooljaar gaan Sanjay, Pramiti en Ajay Sharma naar een goede, Engelstalige school. Met een goede opleiding, en beheersing van het Engels, hebben ze later een grote kans op een goeie baan en een goed inkomen. Narangi betaalt alle school gerelateerde kosten.
 
Sanjay, Pramiti en Ajay hebben het moeilijk gehad vorig jaar. Ze spraken voorheen alleen Hindi en op de nieuwe school is al het onderwijs, inclusief de boeken, in het Engels. Daarom hebben ze elke schooldag (zes dagen per week) bijles van een ‘tutor’.
 
De eerste twee trimesters waren het zwaarst en de rapportcijfers onvoldoende of net voldoende. Maar in het 3e trimester hebben alle kids verbetering geboekt, met name de jongste twee: dochter Pramiti en zoon Ajay scoorden gemiddeld een 7 in deze periode! De oudste zoon, Sanjay, haalde gemiddeld een mager zesje, wat echter goed verklaarbaar is. Sanjay zit in klas VIII (vergelijkbaar met de tweede klas middelbare school in Nederland) waar de materie en het tempo vergevorderd zijn. Als je Engels dan (nog) ver onder de maat is, is het moeilijk om alle leerstof te begrijpen. 
 
Alle kids gaan over naar de volgende klas! Dankzij de hulp van de tutor, maar vooral dankzij hun ambitie en doorzettingsvermogen. Ze zijn allemaal zeer gemotiveerd om te slagen op de nieuwe school. Zo hebben ze de tutor gevraagd om hen ook in de schoolvakanties bijles te blijven geven.

Dat de kids veel hebben geleerd vorig jaar bleek ook uit het feit wij nu met hen kunnen praten in het Engels! Eenvoudige gesprekjes, maar Sanjay is ook in staat om een beetje te tolken tussen ons en zijn Hindi sprekende vader. â€œJullie hebben nu een geheime taal” zegt zijn vader, enigszins bedremmeld, maar vooral heel erg trots!
 
In India loopt een schooljaar van april t/m maart

Van servant tot zelfstandig ondernemer!


Toen wij de familie Sharma leerden kennen, werkte vader Vishnu als ‘servant’ (huishoudelijke hulp) bij rijke Indiërs thuis. Via het netwerk dat Narangi de afgelopen jaren heeft opgebouwd in Jaipur heeft Vishnu inmiddels een mooie loopbaan doorlopen. Van servant naar verkoopmedewerker in een ijssalon, en nu werkzaam als zelfstandig ondernemer. Vader Vishnu runt sinds negen maanden zijn eigen winkel! 
 
Narangi biedt hier geen financiële hulp, maar we hebben ervoor gezorgd dat Vishnu ondersteuning krijgt van lokale Indiërs die we vertrouwen en deskundig achten. Deze mensen helpen hem door het geven van advies, het regelen van allerhande formele zaken en het inzetten van hun (zakelijke) netwerk. 

In zijn winkel verkoopt Vishnu etenswaren, water en frisdrank, ijsjes, zuivel, shampoo, zeep, kaarsen, sigaretten, etc. De winkel is elke dag open, van 6 uur ‘s ochtends tot 10 uur ’s avonds. Lange dagen en geen vakantie. Zijn nieuwe ondernemers bestaan bezorgt Vishnu af en toe stress en slapeloze nachten, maar hij is toch vooral erg blij om eigen baas te zijn. 
 
Qua omzet gaan de zaken goed en vergeleken met zijn inkomen als servant verdient hij nu twee keer zoveel! Mocht de winkel onverhoopt niet winstgevend blijven op termijn, dan heeft Vishnu een terugkeergarantie naar zijn vorige baan in de ijssalon.
 
Hoewel de familie nu meer inkomen heeft, zou de school waar de kinderen naartoe gaan nog steeds onbetaalbaar voor hen zijn. Inclusief de kosten voor de tutor, zou het onderwijs 80% van hun jaarinkomen bedragen. Exclusief de tutor zou dit ruim 50% zijn. 

Uitbreiding


Tijdens ons laatste werkbezoek aan India hebben we ons Individuele Support Programma uitgebreid. We steunen nu ook Trilok (12 jaar) en zijn moeder Archana door een Engelstalige school te betalen voor Trilok.
 
Trilok woont samen met zijn moeder Archana en zijn oma. Zijn vader is een paar jaar geleden overleden en daarmee is een belangrijke kostwinner weggevallen. Met het inkomen van Archana kunnen ze zich een piepklein onderkomen veroorloven: een kamertje van 6 m2, een keukentje van 1 bij 1,5 en het toilet en de 'badkamer' delen ze met enkele buren. 
 
Trilok zat op een Hindi school. Om hem (en daarmee ook direct zijn familie) kansen op een betere toekomst te bieden, gaat hij nu naar een Engelstalige school. Zijn rapporten van de vorige school waren uitzonderlijk goed en Trilok kwam op ons over als een intelligent en zeer gemotiveerd jongetje. Hij krijgt bijlessen Engels van een tante die als lerares werkt. Over een jaar gaan we kijken wat zijn resultaten zijn!   

Opname in ons Individuele Support Programma gaat niet zomaar, daar stellen we strenge eisen aan. 
Zo moeten kandidaten via lokale, betrouwbare kennissen worden voorgesteld, doen we uitgebreid vooronderzoek en gaan we (onverwacht) op huisbezoek. Als we ervan overtuigd zijn dat de kandidaat zonder onze hulp zijn/haar doelen niet kan bereiken én dat de kandidaat voldoende gemotiveerd is, gaan we over tot het opstellen van een schriftelijke overeenkomst.

In de overeenkomst beschrijven we we de wederzijdse verantwoordelijkheden en het stuk wordt door alle partijen én een getuige ondertekend. We doen dit niet om een juridisch document in handen te hebben, maar om het geheel meer gewicht te geven dan een mondelinge afspraak gemaakt op basis van vertrouwen. Voor beide partijen is het immers belangrijk om zekerheid te hebben over de gemaakte afspraken.       

Wat kost het?


De steun die we nu geven aan bovengenoemde vier kinderen kost gemiddeld 360 euro per kind per schooljaar. Veel Indiase scholen geven korting als drie kinderen uit één gezin onderwijs bij hen volgen. In het geval van de familie Sharma betekent dit dat het derde kind 60% korting krijgt op het schoolgeld. 
Om privacy redenen zijn de namen van de mensen in India veranderd
Word je regelmatig ingehuurd voor presentaties, debatten, trainingen of lezingen?

Vraag dan eens een keer geen vergoeding, maar een donatie aan Narangi. 
Jouw bruto vergoeding is voor ons een netto gift! Dus ook kleine klussen tellen maximaal mee.
 
Meer ideeën hoe je als bedrijf met ons kunt samenwerken vind je hier
Iets te vieren? Een verjaardag, huwelijk of jubileum?

En je hebt eigenlijk alles al? Vraag dan donaties aan Narangi in plaats van kado’s!

Kijk hier voor meer leuke ideeën hoe je geld kunt inzamelen voor Narangi.
Share
Tweet
Share
Forward to Friend
Copyright © 2013 Narangi. All rights reserved.

    

Email Marketing Powered by Mailchimp